Logo SD 

Skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 7.-12. klasei. Svarīgākos jautājumus mēs apspriežam lielajās SD sanāksmēs, kuras var apmeklēt jebkurš interesents, kas vēlas darboties skolas labā, taču sīkāk visu izplāno SD aktīvs (SD priekšsēdētājs, SD priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais kultūras jomā, palīgi kultūras un sabiedrības jomā, protokolisti, noformētāji).

Mēs esam tie, kas cenšas padarīt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Ņemam vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Mūsu moto: viens nav nekas, tikai komanda ir kaut kas!

Skolēnu domes kontakti
Adrese: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa ielā 4, Ludza LV-5701 (138. kabinets)
Tālrunis: 65707035, 65707036

Skolotāja konsultante: Rita Bogomola / Vanda Žulina, Iveta Ladusāne

 

Skolēnu dome 2019./2020. mācību gadā

SD priekšsēdētāja – Ilze Upeniece (12.b)

SD priekšsēdētājas vietnieks – Oļegs sergejs Daliba (11.b)

Atbildīgā par Mazo domi (5. -8. kl)  – Jeļizaveta Haindrava (12.b)

SD protokolisti  – Jana Matvejeva (9.a)

Sabiedrisko attiecību speciāliste  – Maija Rancāne (9.a)

Atbildīgie par kultūras pasākumiem – Amanda Konovalova (9.b), Kristiāna Kučāne (10.b), Amanda Leščinska (8.c), Elizabete Valeniece (8.c), Jānis Golubovs (10.b), Markuss Tihovskis (10.a)

Atbildīgie par sportu un sadarbību ar jaunsardzi  Georgijs Dobriņins (12.a), Sintija Apeine (12.b), Ritvars Zaharāns (8.b)

Noformētāji – Teodors Romanovskis (8.a), Ilvita Marnauza (11.a), Glorija Demkova (12.b)

Domes priekšsēdētāja ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēta aizklātā balsojumā pirmajā domes sēdē.

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking