Individuālo nodarbību saraksts 2020./2021. m.g.

 Pedagoga vārds, uzvārds  Diena, laiks, vieta.
 Abricka Valentīna  Trešdien, 14.50-15.20, 220.kab.
 Arcihoviča Līga  Pirmdien, 13.40-14.00, 5.a kl., 3.5.kab.(2.k.),  
 Pirmdien, 14.35-15.15, 6.c kl., 3.7 kab. (2.k.)
 Ceturtdien, 14.50-15.25, 9.kl., 215.kab.
 Ceturtdien, 14.26-16.00, (12.kl.), 215.kab.
 Avots Gunārs  Otrdien, 15.10-16.16, (7.,10.kl.) stadions/sporta halle
 Trešdien, 15.10-16.10, (11.,12.kl.), stadions/sporta halle
 Balode Renāte  Otrdien, 14.00-15.00, (7.,8.kl.), 213.kab.
 Otrdien, 15.00-16.30, (9.,10.,11.kl.), 208.kab.
 Barkāne Ingūna  Pirmdien, 14.05-14.41, (6.kl.), 3.10.kab. (2.k.)
 Otrdien, 14.50-15.50, (7.,9.kl.) 151.kab.
 Trešdien, 14.05-15.05, (5.,6.kl.), 3.10.kab. (2.k.)
 Batņa Līga  Trešdien, 14.05-16.00, 151.kab.
 Piektdien, 13.00-13.23, (2.-6.kl.), 3.5.kab., (2.k.)
 Bogomola Rita  Pirmdien, 12.55-13.31. 2.4 kab. (2.k.)
 Boicova Dagmāra  Trešdien, 14.00-15.02, (7.kl.), 213.kab.
 Piektdien, 14.00-14.40, (11.,12.kl.), 306. kab.
 Budreviča Laila  Trešdien, 14.50-16.02, (9.,10..kl.), 151.kab
 Dobrovoļska Valentīna  Otrdien, 16.05-16.53, (7.,9.kl.) 2.2.kab. (2.k.)
 Trešdien, 15.35-16.35,(5.,6.kl.) 2.2 kab. (2.k.)
 Dukaļska Žanna  Otrdien, 15.30-16.05, (7.-12.kl.) 209.kab.
 Trešdien, 13.00-13.40,(4.,6..kl.) 3.8. kab., (2.k.)
 Kupreviča Ināra  Pirmdien, 14.05-15.30, (8.,9.kl.), 403. kab.
 Trešdien, 14.50-16.00, (10.-12.kl.), 403. kab.
 Dukšte Ilona  Otrdien, 14.25-15.25, (5..kl.) 3.2.kab. (2.k.)
 Trešdien, 15.30-16.12, (10.,12..kl.), 214.kab.
 Ceturtdien, 14.45-15.45, (7.-9.kl.), 214. kab.
 Eriņa Ieva  Pirmdien, 14.05-15.05, (6.kl.), 2.2. kab.(2.k.)
 Ceturtdien, 14.00-15.20, (9.-12.kl.), 218. kab.
 Jermaļonoka Anastasija  Pirmdien, 15.35-16.15, (10.-12..kl.), 305. kab.
 Ceturtdien, 14.50-15.33, (8.,9.kl.), 305. kab.
 Ceturtdien, 15.35-16.15, (10.-12..kl.)305. kab.
 Piektdien, 14.05-14.50, (8.,9..kl.), 305.kab.
 Jezupova Ineta  Otrdien, 14.50-15.30, (7.-9.kl.), 308. kab.
 Trešdien, 15.35-16.35, (12.kl.), 311.kab.
 Ceturtdien, 15.35-16.25, (10.-11.kl.), 311. kab.
 Gavarāne Ineta  Ceturtdien, 14.50-15.30, (7.,9..kl.), 220. kab.
 Piektdien, 13.00-13.40, (1.-6..kl.), 2.2.kab.(2.k.)
 Piektdien, 14.05- 14.45,  (12..kl.), 220. kab.
 Piektdien, 14.50- 15.14,  (7.,9.kl.), 220. kab.
 Gorbunova Inese  Otrdien, 14.50-15.50, (6.,7.kl.) 208.kab.
 Ceturtdien, 15.35-16.57, 307. kab.
 Kairova Aina  Otrdien, 14.30-15.10, (7.,8.kl.), 413.kab.
 Otrdien, 15.15-16.05, (9.kl.), 413.kab. 
 Trešdien, 13.40-14.16, (5.,6.kl.), 413. kab.
 Kaupuža Iluta  Trešdien, 14.50-15.40, (7.-9.kl.), stadions / manēža
 Ceturtdien, 14.00-15.00, (5.,6.kl.), stadions / sporta halle 
 Kalverša Ivita  Ceturtdien, 14.05-15.11, (4.-7.kl.), 310.kab.
 Kricka Ilmāra  Trešdien, 14.05-14.50, (7.kl.), 308. kab.
 Trešdien, 14.50-16.23, (8.kl.), 308.kab.
 Krokša Lidija  Otrdien, 14.50-15.30, (8.kl.), 212.kab.
 Trešdien, 13.45-15.05, (5.,6.kl.), 3.2 kab. (2.k.)
 Ceturtdien, 14.50-15.26, (7.,8.kl.), 212.kab.
 Krūze Inta  Otrdien, 12.10-13.58, 3.1 kab. (2.k.)
 Joksts Andris  Otrdien, 07.50-08.10, 310. kab.
 Kuprevičs Viktors  Otrdien, 14.45-15.45, (4.kl.), 140.kab.
 Trešdien, 14.05-16.05, (5.-9.kl.), 140. kab.
 Matuseviča Marija  Pirmdien, 14.50-15.30,( 8.kl.), 306. kab.
 Otrdien, 15.30-16.20, (10.kl.), 304. kab.
 Trešdien, 14.50-16.50, (11.b,12.a kl.), 304. kab.  
 Misāne Ineta  Pirmdien, 13.45-14.45, 3.8 kab.
 Trešdien, 13.45-14.33, 3.8 kab.
 Narnicka Solvita  Pirmdien, 14.00-16.00,  sporta halle
 Piektdien, 13.40-14.34,  sporta halle
 Naruševiča Daina  Pirmdien, 14.50-15.12, ( 8.kl.), 213. kab.
 Pirmdien, 15.12-15.32,(11.kl.), 307. kab.
 Nogda Inta  Otrdien, 13.00-14.06, 2.7 kab. (2.k.)
 Trešdien, 13.45-14.51, 2.7 kab. (2.k.)
 Ceturtdien, 13.00-14.00, 2.7 kab. (2.k.)
 Pentjuša Velta  Pirmdien, 13.45-14.30, 3.2 kab., (2.k.)
 Trešdien, 13.45-14.30, 3.5 kab., (2.k.)
 Trešdien, 14.50-15.30, (9.c kl.), 215. kab. 
 Piektdien, 13.00-13.26, 3.6 kab. (2.k.)
 Petrovska Ināra  Otrdien, 15.30-16.27, (10.-12.kl.), 411. kab.
 Trešdien, 15.30-16.27, (10.-12.kl.), 411. kab.  
 Ceturtdien, 14.10-14.45, (4.,5.-7.kl.), 411. kab.
 Plenkova Vija  Otrdien, 14.05-14.45, (5.,6.kl.), 113. kab.
 Trešdien, 14.05-15.25, (9.kl.), 113. kab.
 Piektdien, 14.00-14.30, (7.,8.kl.), 113. kab.
 Pule Skaidrīte  Otrdien, 13.00-14.36, 2.8. kab., (2.k.)
 Razumejeva Dzidra  Trešdien, 14.05-14.45, (4.,6.kl.), 2.2 kab., (2.k.)
 Ceturtdien, 15.40-16.34, (7.-12.kl.) 306. kab.
 Stepanova Anžela  Otrdien, 13.00-14.20, (3.,5.kl.), 3.5 kab., (2.k.)
 Piektdien, 14.05-14.47, (7.-9.kl.), 219. kab.
 Rimša Inga     Pirmdien, 13.00-13.54, 2.10 kab. (2.k.)
 Trešdien, 13.45-14.39, 2.10. kab. (2.k.)
 Šarapova Aija  Pirmdien, 13.45-14.45, 2.6. kab. (2.k.)
 Ceturtdien, 13.45-14.33, 2.6. kab. (2.k.)
 Taukača Ilga  Pirmdien, 14.30-15.10, 2.3 kab. (2.k.)
 Otrdien, 13.45-14.11, 2.3 kab. (2.k.)
 Ceturtdien, 13.00-14.00, 2.3. kab. (2.k.)
 Trukšāne Zigrīda  Pirmdien, 14.50-16.23, (7.-9.kl.), 212. kab.
 Trešdien, 14.00-14.45, 2.2. kab. (2.k.)
 Trešdien, 14.50-15.20, (7.kl.), 212.kab.
 Trešdien, 15.20-15.50, (8.kl.), 212.kab.
 Trešdien, 15.50-16.23, 14.50-15.20, (9.kl.), 212.kab.
 Vorza Inese  Otrdien, 14.50-15.50, (6.-8.kl.), 213.kab.
 Trešdien, 15.50-16.14, (11.kl.), 213. kab.
 Zavadska Vija  Otrdien, 13.50-14.02, (5.kl..), 310.kab.
 Trešdien, 15.35-15.59, (11.,12.kl.), 310. kab.
 Žeikare Inta  Otrdien, 14.05-14.45,(5.kl.), 2.2. kab., (2.k.)
 Trešdien, 15.35-17.03, (9.-12.kl.), 205. kab.
 Ceturtdien, 14.05-14.45, (.6.kl.), 2.2 kab. (2.k.)
 Žuka Nelija  Pirmdien, 13.45-14.29, 3.6 kab. (2.k.)
 Otrdien, 13.45-14.29, 2.9 kab. (2.k.)
 Trešdien, 13.00-13.44, 2.9 kab. (2.k.)
 Žulina Vanda  Pirmdien, 13.00-13.40, (5.kl.), 3.10. kab., (2.k.)
 Trešdien, 14.50-15.20, (9..kl.), 207. kab.
 Ceturtdien, 14.50-15.30, (8.kl.), 218. kab.
 Zvonņikova Ineta  Pirmdien, 15.35-16.50, (8.-12.kl.), 1.12 kab. (2.k.)
 Trešdien, 15.10-15.49, (5.-7.kl.), 1.12 kab. (2.k.)

 

 

Lai lasītu vai lejuplādētu, spied uz bildes

pieejamiba 1

Kā mūs atrast

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking