Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Vispārīga informācija

Skolas mērķis – veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

  • īstenot pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmu un  vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
  • sekmēt izglītojamo vērtību un dzīvespratību  apguvi, attīstīt tikumiskas un metakognitīvās domāšanas un rīcības prasmes,  veidot pilsonisku un patriotisku attieksmi pret valsti,  mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
  • veicināt katra izglītojamā personības izaugsmi, apzinoties attīstības  individuālās īpatnības un spējas;
  • veidot skolas un ģimenes sadarbībai pozitīvu vidi.

Skolas vīzija - skola, kurā sakārtota mācību vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību katras personības attīstībai.

 

2018./2019. mācību gads

Ludzas pilsētas ģimnāzijā 1.septembrī mācības uzsāka 493 skolēni vecumā no 7-18 gadiem. Kopā ir 28 klašu komplekti.

Strādā 54 pedagoģiskie darbinieki.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • pamatizglītības programma (IP kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (IP kods 31013011)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods 31011011)

Licences izsniegtas 28.04.2014.

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611)

Licence izsniegta 21.06.2011.

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2021.gada 16.aprīlim.

Skolas vadība

Administracija

Dzidra Dukšta - direktore

Valentīna Abricka – direktora vietniece izglītības jomā (1 amata likme)

Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.8 amata likmes)

Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā (0.7 amata likmes)

Ļuba Šantare – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.2 amata likmes)

Vija Zavadska – direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā (0.8 amata likmes)

Jānis Mikažāns – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (1 amata likme)

 

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking