Erasmus

Variety in European Region

Eiropas reģionu daudzveidība

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības”
Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2

Vācija

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. - 31.08.2021.
Koordinators: Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben- Schule Braunschweig (Germany)
Partneri: COLEGIO ALCA SL (Spain), Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO (Italy), Ludzas pilsetas gimnazija (Latvia)
Latvijas budžets: 29 296,00 EUR

Prioritātes

 • Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība, tās ieguldījums darbavietu radīšanā, ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā
 • Atvērta izglītība un inovatīva prakse digitālajā laikmetā
 • Atbalsts indivīdiem pamatprasmju un pamatkompetenču apguvē un attīstībā

Tēmas

 • ES pilsonība, ES informētība un demokrātija
 • Izglītības iestāžu sociālā / vides atbildība
 • Radošums un kultūra

Tikšanās: 

 • C1  Gymnasium Hoffmann-von- Fallersleben-Schule Braunschweig - 10-2019 Vācijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji
 • C2 Ludzas pilsetas gimnazija - 04-2020 Latvijā
 • C3 COLEGIO ALCA SL - 09-2020 Spānijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji
 • C4 Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO - 04-2021Itālijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji

Projekta apraksts

Skola ir katra skolēna ikdiena. Piedāvātās ārpusskolas nodarbības – darbs interešu grupās, ekskursijas un valodu pilnveides braucieni - paplašina skolēnu intereses un bagātina viņu redzesloku.  Tas prasa centību, atbalstu, gatavību sadarbībai, kompromisam, komandas darbu, nepārtrauktu darbu skolu valdēs un daudzveidības pieņemšanu skolas sabiedrībā.

Projekta Eiropas reģionu daudzveidība mērķis ir iepazīt reģionu daudzveidību mainīgajā Eiropā, izmantot to, lai veidotu identitāti, metodiski atbalstot jauniešus kā viņu reģionu pārstāvjus. Mēs skatīsim iesaistīto skolu reģionus no dažādiem aspektiem - "Kultūras reģions", "Taisnīguma reģions", "Sporta reģions" un "Dabas daudzveidības reģions “Loki””-, un meklēsim vienojošos elementus. 

Katras mobilitātes laikā katrā aspektā tiek veiktas skolēnu atbalstītas, reģionam specifiskas aktivitātes.

 • Vācija: teātra darbnīca / pārgājiens uz zaļo jostu (Harz) / pasākums godīga patēriņa dienā / rīcības diena "American Sports".
 • Latvija: muzeja darbnīca - reģionāla amatniecība un folklora / ES robeža tolerances reģionā / bioloģiskās daudzveidības darbnīca dabas parkā „Loki” / sporta turnīrs skolā.
 • Spānija: svētceļojumu maršruti uz Santjago / labdarības diena bērnudārzos / sērfošanas apmācība un prakse / dabas parka Corrubedo semināri.
 • Itālija: tradicionālā ēdiena diena / labdarības aktivitāte personām ar īpašām vajadzībām / seminārs MUME / velotransporta attīstība San Rossore nacionālajā parkā.

Katra mobilitāte tiks sagatavota un turpināta, lai stiprinātu komunikācijas prasmes, personīgo attīstību un komandas veidošanu, izmantojot dažādus apmaiņas platformas (piemēram, eTwinning) un plašsaziņas līdzekļus.

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking