Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada (2.posma) olimpiādēs

Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

 

04.01.2021. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde  8.-9.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Kristiānai Ziediņai (8.b) - 1.vieta, uzaicinājums uz trešo posmu - valsts olimpiādi
 • Evijai Greivulei (8.c) - 2.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - 1.vieta
 • Kamilai Makarovai (9.c) - 2.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (9.b) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Lidija Krokša, Daina Naruševiča, Vanda Žulina

 

15.12.2020. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Olimpiāds atlases 1.kārtā - novada posmā piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Imantam Vancānam (10.a) - 1.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - 2.vieta
 • Sandai Augustovai (10.a) - 3.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b), Amandai Leščinskai (9.c), Maijai Rancānei (10.a) - atzinība.

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Valentīna Dobrovoļska, Anastasija Jermaļonoka, Ineta Jezupova, Ināra Kupreviča

 

10.12.2020. Vēstures olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 26 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 5 skolēni.

 • Atim Austrim Kalvītim (11.b) - 2.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 3.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Zigrīda Trukšāne un Inta Žeikare

 

26.11.2020. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 51 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 21 skolēns.

 • Liānai Maškancevai (9.c) - 2.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (9.b) - atzinība
 • Kamilai Makarovai (9.c) - atzinība
 • Sandai Augustovai (10.a) - 2.vieta
 • Elīnai Točelovskai (10.b) - atzinība
 • Katrīnai Matvejevai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Zgirskai (12.a) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka un Valntīna Dobrovoļska

 

04.11.2020. Angļu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 19 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Edgaram Vorzam (12.a) - 1.vieta
 • Poļinai Čeļadko (11.b) - 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 2.vieta
 • Daniilam Sevastjanovam (12.b) - 2.vieta
 • Elīnai Točelovskai (10.b) - 2.vieta
 • Raivim Ruško (11.a) - 3.vieta
 • Brigitai Lemmensai (11.a) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza.

 

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking