Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada (2.posma) olimpiādēs

 

13.01.2020. Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 1.vieta
 • Janai Matvejevai (9.a) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (8.b) - atzinība
 • Janai Dolgiļevičai (8.b) - atzinība
 • Amandai Leščinskai (8.c) - atzinība
 • Lainei Viktorijai Tihovskai (9.b) - atzinība
 • Imantam Vancānam (9.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Laila Budreviča, Vanda Žulina

 

16.12.2019. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 21 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 10 skolēni.

 • Imantam Vancānam (9.b) - 1.vieta
 • Paulai Molodavčenko (10.a) - 2.vieta
 • Germanam Lapšovam (10.b) - 3.vieta
 • Amandai Konovalovai (9.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka, Valentīna Dobrovoļska, Anastasija Jermaļonoka, Ināra Kupreviča, Marija Matuseviča

 

13.12.2019. Vēstures olimpiāde (9.klasēm un 10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 36 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 4 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 3.vieta
 • Egīlam Greivulim (12.b) - 2.vieta
 • Andrim Korņejevam (12.a) - 3.vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Zigrīda Trukšāne un Inta Žeikare.

 

28.11.2019. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 46 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 15 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 2.vieta
 • Imantam Vancānam (9.b) - 2.vieta
 • Ņikitam Afanasjevam (9.a) - atzinība
 • Maijai Rancānei (9.a) - atzinība
 • Atim Austrim Kalvītim (10.b) - atzinība
 • Paulai Molodavčenko (10.a) - atzinība
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 1.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Jānim Grišānam (11.b) - 3.vieta
 • Laurai Zgirskai (11.a) - 3.vieta
 • Ērikai Dolgiļevičai (12.a) - 1.vieta
 • Arnitai Bleivei (12.b) - 3. vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka un Valntīna Dobrovoļska

 

26.11.2019. Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde

9.klašu posmā olimpiādē piedalījās 11 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 2 skolēni.

 • Elīnai Točelovskai (9.a) - atzinība

10.-12.klašu posmā olimpiādē piedalījās 35 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Jūlijai Vilmanietei (12.b) - 1.vieta
 • Amandai Plotņikovai (11.a) - 2.vieta
 • Laurai Zgirskai (11.a) - 2.vieta
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Narniclkai (12.a) - 3.vieta
 • Artūram Ignatjevam (11.a) - atzinība
 • Arnitai Bleivei (12.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Žanna Dukaļska, Dzidra Razumejeva

 

14.11.2019. Vācu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 3 skolēni - visi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas

 • Egīlam Greivulim (12.b) - 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Korņejevai (10.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Batņa

 

29.10.2019. Angļu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 17 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Edgaram Vorzam (11.a) – 1.vieta
 • Jānim Golubovam (10.b) – 2.vieta
 • Egīlam Greivulim (12.b) – 2.vieta
 • Poļinai Čeļadko (10.b) – 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) – atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking