2018./2019.m.g.

SEPTEMBRIS

 • septembris - oktobris Profesijas bankā “Citadele ” (9., 12.kl.)
 • septembris - novembris Pasākumi klasēs “Es Latvijai” (1.-12.kl.)
 • septembris - februāris “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (1.-12.kl.)
 • 03.09. Zinību diena (1.-12.kl.)
 • 06.09. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums arēnā “Rīga” (SD)
 • 07.09. Zibakcija “Lasīsim kopā” (2.-4.kl.)
 • 07.09. Filmas “Bille” apmeklējums Ludzas TN (3.-8.kl.)
 • 11.09. G.Rača grāmatas “365” prezentācijas apmeklējums (10.-11.kl.)
 • 12.09. Tēvu dienai veltīta sporta diena “Sportojam kopā ar tēti stiprai Latvijai” (1.-3.kl.)
 • 12.09. Skolēnu domes vēlēšanas (5.-12.kl.)
 • 12.09. - 11.10. Konkurss “LĪDERIM būt” (Esi Līderis!)
 • 14.09. Pārgājienu diena (1.-12.kl.)
 • 17.09. Literārā pēcpusdiena (1.-4.kl.)
 • 18.09. “Dzejas darbnīca” talantīgiem skolēniem kopā ar dzejnieci I.Atpili-Jugani (6.-8.kl.)
 • 19.09. Dalība orientēšanās sacensībās „Ezerzeme” jaunsargiem (Janopole, Rēzeknes novads)
 • 23.09.-24.09. Ludzas novada jaunsargu vienības dalība Romas Pāvesta vīzītes organizēšanas pasākuma Aglonā
 • 25.09.-28.09. Eiropas sporta nedēļa (1.-12.kl.)
 • 26.09.-28.09. Ziedu paklājs “Tev, mana Latvija!” (1.-6.kl.)
 • 28.09. Akcija “Apvāko grāmatu” (1.-6.kl.)
 • 28.09. Pārgājiens 1.-2.apmācību līmenim (piedalās Ludzas un Ciblas novada jaunsargi)

OKTOBRIS

 • oktobris – novembris Dzejoļi par Latviju – ilustrāciju izstāde “Veltījums Latvijai” (5.-6.kl.)
 • oktobris Bibliotekārā stunda “Kur ir skolas bibliotēka” 1.klasēm
 • oktobris – novembris Projekts “Mūsu mazā bibliotēka” (1.-2.kl.)
 • oktobris Vācu valodas popularizēšanas pasākums
 • oktobris Erudīcijas spēles – (sociālās zinības) “Mana dzimtā zeme” (3.-4.kl.)
 • 01.-05.10. Drošības nedēļa 1.-12.klasēm
 • 05.10. Skolotāju diena
 • 07.10.13.10. ERASMUS+ projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju
 • 8.10.9.10. “Miķeļdienas stāsts” – dārzeņu izstāde (1.-6.kl.)
 • 8.10. – 12.10. Karjeras nedēļa “Vadi savu karjeru pats” (1.-9.kl.)
 • 10.10. Putras diena (1.-4.kl.)
 • 11.10. Pārgājiens 3.-4.apmācību līmenim (piedalās Ludzas un Ciblas novada jaunsargi)
 • 18.10. Jaunsardzes sacensības biatlonā Ciblas novadā
 • 20.10. Absolventu salidojums
 • 23.10.25.10. Jaunsardzes 3.apmācību līmeņa nometne Kārsavā
 • 29.10 02.11. 10.klašu iesvētīšana
 • 29.10. – 09.11. “Latvijas simtgadei” radošā darbnīca ( Latvijas skolas soma 5.-12.kl.)
 • Parlamenta dalībnieku izvirzīšana (Esi Līderis!)
 • Parlamenta sanāksme Rīgā

NOVEMBRIS

 • 01.11. Leļļu teātra izrāde “Draudzības skola” (Latvijas skolas soma 1.-4.klasēm)
 • 05.11. – 09.11. “Manas dzimtenes krāsainai rudens” vizuālo darbu izstāde (1.-4.kl.)
 • 05.11. “Mana kūka – manai Latvijai” (Latvijas skolas soma SD)
 • 06.11. Erudīcijas spēle “Augsim Latvijai” (10.-12.kl.)
 • 5.11.-27.11. Videokonkurss “Neesi boss - esi līderis” (Esi Līderis! 10.-12.kl.)
 • Valsts svētku nedēļa:
  05.11.-09.11. - tematiskā audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienai,
  08.11. Ludzas novada jaunsargu vienības dalība patriotiskajā pasākumā „Jaunie Kārsavas sargi”
  11.11. Lāčplēša dienas lāpu gājiens (1.-12.kl.)
  12.11.-13.11. Sadziedāšanas “Mūsu dziesma Latvijai” iepazīsim Latviju caur dziesmu (1.-9.kl.)
  12.11.- 16.11. Kampaņa “Iekļauj patriotiskos elementus savā apģērbā” (1.-12.kl.)
  12.11.-16.11. Glītrakstu konkurss “Latvijai – 100. Latgale” (2.-4.kl.)
  12.11.-16.11. 18.novembra svinības - patriotisma stundas klasēs (1.-12.kl.)
  15.11. Valsts svētku koncerts „Latvija – man dzimtene” (1.-12.kl.)
 • 22.11. Ludzas novada jaunsargu vienības mācību ekskursija - VRS koledža, Rēzekne
 • 23.11. Spēļu nakts (Esi Līderis!)
 • 26.-30.12. Pētniecisko darbu konference “Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” (7.-8.kl.)
 • Profesijas Aptiekā (7.-9.kl.)
 • 26.11. Iepazīsti Latviju caur spēli “Ceļojam pa Latviju” (9.kl.)
 • 26.11. Iepazīsti Latviju caur spēli. Stāstu pēcpusdiena “Reiz bija…” (7.kl.)

DECEMBRIS

 • 03.12. Adventes vainaga aizdegšana (1.-12.kl.)
 • 3.12. Lasītprasmes pēcpusdiena" Latvija dzejā" (8.b kl.)
 • 3.-13.12. 10.klasēm tematiskās stundas veselības mācībā "HIV nešķiro - tas attiecas arī uz tevi", tiešsaistes tests vidusskolēniem "Ko tu zini par HIV" 

 • 3.-15.12. Adventes laiks - klašu noformēšana Ziemassvētkiem
 • 3.12.-21.12. Pieteikumi konkursam “Es savai videi” (10.,12.kl.)
 • 7.12. Lasītprasmes pēcpusdiena" Latvija dzejā" (8.a kl.)
 • 08.12. Ludzas novada jaunsargu vienības dalība šaušanas sacensību finālā Rīgā
 • 14.12. Lasītprasmes konkurss “Atrodi dzejoli zem eglītes” (3.-4.kl.)
 • 17.12.-21.12. Ziemassvētku ieskaņas pasākumi (1.-12.kl.)
 • 19.12. Skolas egles rotāšana (SD)

JANVĀRIS

 • 07.01.-13.02. Eksperimentu mēnesis dabaszinībās 2.-4.klasēm
 • 09.01. “Ziemas jampadracis” – tikšanās ar Ludzas PII
 • 09.01. Eksperimenti fizikā 4.klasēm
 • 11.01. Baibas Juknevičas viencēliena luga “Rūķi” 1.-4.klasēm
 • 14.01. “Brālīša un Karlsona Ziemassvētki” izrāde 7.-8.klasēm
 • 14.01.-18.01. “Iedegsim zināšanu ugunskuru – veltīsim vienu audzināšanas stundu Barikāžu aizstāvju un atceres dienai”
 • 17.01. “Šreks un Ēzelītis dejā lec…” – koncertprogramma 1.-4.klasēm projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros
 • 21.01. Sniega diena
 • Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" (visu mēnesi, piedalās 1.-12.kl.)

FEBRUĀRIS

 • 04.-08.02. “Drošāka interneta diena 2019” - drošības internetā aktualizācija (2.-9.kl.)
 • 07.01.-13.02. Eksperimentu mēnesis dabaszinībās 2.-4.klasēm
 • 13.02. Ēnu diena
 • 14.02. Valentīndienas pasts
 • Skatuves runas konkurss
 • 27.02. Dzimtās valodas diena. Erudīcijas spēle 10.un 11.klašu skolēniem “V.I.P.” (Veiksme. Intuīcija. Prāts.) (8.stundas laikā)
 • 28.02. Pasākums pirmklasniekiem “100 dienas skolā”
 • Meteņi 1.-4.klasēm
 • Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" (visu mēnesi, piedalās 1.-12.kl.)

MARTS

 • 01.03. Pasākums skolēnu vecmāmiņām "Es mācēju danci vest..."
 • 01.03. Izglītības iespēju izpēte "Skola 2019"
 • 05.03. Ludzas apriņķa deju kolektīvu skate Ludzas TN, gatavojoties Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
 • 04.03. I.Krilova jubilejai veltīts pasākums
 • 08.03. Skolēnu domes apsveikums Starptautiskajā sieviešu dienā
 • 18.03. Erudīcijas pasākums “Vai tu zini, kas ir olimpiāde?” 5.klasēm
 • 25.-28.03. Erudīcijas spēles - sociālās zinības “Ģimene un es” 1.-2.klasēm
 • 26.03. Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Ludzas novada BJC
 • Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!" (līdz 11.martam, piedalās 1.-12.kl.)

APRĪLIS

 • 01.04. Čību diena, karjeras projekta pasākums "Veido karjeru pats"  4., 6., 7. klasēm
 • 04.04. NVA nodarbība "Digitālās prasmes jauniešu karjeras plānošanā" 10.a klasei
 • 05.04. Anekdošu konkurss
 • 08.-12.04. ERASMUS+ projekta “Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai” partneru viesošanās LPĢ
 • Talkas diena 1.-12.klasēm
 • 16.04. Karjeras projekta pasākums "Profesijas skaistumam" (7.-12.kl. interesentiem)
 • 17.04. Nākamo pirmklasnieku vecāku ciemošanās LPĢ
 • 17., 18.04. Lego konkurss 5.-6.klasēm
 • 23.04. Lieldienu pasākums.
 • 23.04. Jauno satiksmes dalībnieku forums (4.-5.kl.)
 • 26.04. Āra spēļu diena 1.-4.klasēm
 • 26.04. Karjeras projekta pasākums (Izbraukums) "Darbs dara darītāju" (5.a kl.)
 • 30.04. Starpskolu sadraudzības sporta pasākums 4.klasēm (Ludzas mūzikas pamatskola, LPĢ, Ludzas 2.vidusskola)

MAIJS

 • 02., 03.05. Baltā galdauta svētki
 • 9.05. Mātes dienas koncerts 1.-12.kl.
 • 10.05. “Krāsu sprādziens” (modes diena) par godu Mātes dienai 1.-6.kl.
 • Latvijas sporta nedēļa
 • Izzinoša orientēšanās spēle “Iepazīsti Ludzu!” 7.kl.
 • 17.05. Zvaniņa svētki 9.,12.klasēm
 • Skolas bibliotēkas akcija “Grāmata – dāvana skolai”
 • 25.05. Bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Alūksnē
 • 17., 21., 22., 24., 29. 05. Projektu dienas
 • 28.05. Olimpiešu godināšanas svētki 1.-4.klasēm
 • 30.05. Olimpiešu godināšanas svētki 5.-12.klasēm
 • 31.05. “Mācību gads ir aiz muguras ” (pagalma svētki) 1.-12.kl.

JŪLIJS

 • 07.06. 12.klašu atvadu balle
 • 15.06. 9.klašu izlaidums
© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking