Skolā plānotie pasākumi 2020./2021. mācību gada I semestrī

SEPTEMBRĪ 
07.09. - 18.09. Drošības nedēļa (iepazīstināt ar Covid – 19 ierobežošanas noteikumiem) 1.-12.kl.
07.09. - 18.09. Vecāku sapulces klasēs
11.09. Pārgājienu diena – Tūrisma diena 1.-12.kl.
16.09. Skolēnu domes vēlēšanas 5.-12.kl.
18.09. Koku stādīšanas talka Saules dārzā 11.a
18.09. Olimpiskā diena 1.-12.kl.
28.09. Leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums” 1.-3.kl.
29.09. Miķeļdiena tirdziņš 1.-6.kl.

OKTOBRĪ
01.10. Dzejas stunda 5.c kl.
05.10. Skolotāju diena
05.10. - 09.10. Labo darbu nedēļa 1.-12.kl.
06.10. Iepazīšanās ar skolas bibliotēku 1.b kl.
08.10. “Lasīt vai nelasīt?” - pasākums skolas bibliotēkā 6.b kl.
26.10. - 30.10. Karjeras nedēļa (mācību stundu sasaiste ar profesiju) 7.-12.kl.

NOVEMBRĪ
02.11. - 13.11. K.Baronam – 185 – izstāde skolas bibliotēkā
02.11. - 20.11. Izstāde “No sendienām…” skolas bibliotēkā
04.11. - 10.11. Erudīcijas spēle “Mārtiņdiena” 1.ab kl.
06.11. Patriotisko lentīšu locīšana – 5.c kl.
09.11. Mēles mežģu diena 1.-4.kl.
09.11. - 17.11 Tēvzemes nedēļa 1.-12.kl.
11.11. - 19.11. Erudīcijas spēle “Mana zeme” 3.ab kl.
30.11. Adventes vainagu svētīšana/adventes sveces aizdegšana 1.-6.kl.

DECEMBRĪ
01.12. - 18.12. Adventes laiks. Klašu telpu dekorēšana Ziemassvētkiem.
18.12. Liecību izsniegšana

PROJEKTA "SKOLAS SOMA" PASĀKUMI
29.09. izrāde “Dzeltenā zemūdene” 1.-3.kl.
06.10. ekskursija uz Līgatnes slepeno bunkuru 11.a.
13.10. virtuālais planetārijs “Es saprotu literāru daiļdarbu caur mākslu - 4.-5.kl.
14.10. Turaidas muzejrezervāta apmeklējums ,orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” - 11.b kl.
15.10. ekskursija uz Cēsu pili - 10.a kl.
15.10. ekskursija uz Līgatnes slepeno bunkuru un Siguldas Gūtmaņa alu, Turaidas muzejrezervātu 10.b kl.
16.10. Turaidas muzejrezervāta apmeklējums, orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” - 12.ab kl.

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking