Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

2018/2019 2.semestris

Jaunas idejas un kopīga darbošanās  pedagoģiskās pieredzes konferencē

konference12.03.2019.
Pavasara brīvdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijā iesākās ar vērienīgu pasākumu – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferenci “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferences darbā iesaistījās 137 skolotāji no septiņu novadu – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas – skolām. Sešās darba grupās tika nolasīts 41 ziņojums, ko bija sagatavojuši 47 pedagogi. Sešās meistarklasēs notika praktiskas nodarbības dažādās jomās. Meistarklases vadīja 10 LPĢ skolotāji. Protams, darba kārtībā bija arī ekskursijas pa skolu, neformālas sarunas un kolēģu satikšanās.

Konference ir kļuvusi par stabilu tradīciju un katru gadu notiek citā novadā. Interese par to pieaug, un īpaši pašlaik, kad izglītības sistēmā notiek lielas pārmaiņas, ir svarīgi un interesanti uzzināt, kā ar jauno ideju iedzīvināšanu veicas kolēģiem. Darba organizāciju uzņemas skola, kurā pasākums notiek. Ludzas pilsētas ģimnāzija konferenci rīko jau trešo reizi. Šai darbā iesaistās viss kolektīvs, jo tā ir iespēja prezentēt savu skolu un dalīties pieredzē par paveikto.

Viena no tēmām, par kuru stāstīja LPĢ pedagogi, ir pieredze, kas iegūta, darbojoties starptautiskajos un valsts projektos, kas padara mācību procesu daudzveidīgāku un paver lielākas iespējas gan skolēniem, gan skolotājiem. Tie ir divi Erasmus+ projekti, kas šogad noslēgsies, kā arī projekti “Sporto visa klase”, “Esi līderis!”, “Latvijas skolas soma”, Karjeras izvēles projekts. Šajā darba grupā (vadītāja Valentīna Abricka) notika arī jaunas grāmatas prezentācija par teātra pulciņa darbību pirmsskolā un sākumskolā.

Par kompetenču pieejas iedzīvināšanu bija sagatavots visvairāk ziņojumu un laika ekonomijas nolūkos tie bija sadalīti divās darba grupās.

Žanna Dukaļska, raksturojot savas grupas ieguvumus, īpaši uzsvēra Viļānu pedagogu ziņojumus par pašvadīto mācīšanu vidusskolā, mūsdienīgas stundas organizēšanu, prasībām akreditācijā. Interesants bija Riebiņu vidusskolas pētījums par neirolingvistikas izmantošanu mācību procesā.

Dzidras Razumejevas vadītās grupas ziņojumos bija akcentēta pedagogu sadarbība, integrētā pieeja mācību procesā, spēļu, atgādņu un infogrammu izmantošana. Jau pašā sākumā Jēkabpils kolēģe savdabīgā veidā organizēja iepazīšanos un radīja grupā sirsnīgu sapratnes gaisotni. Bija interesanti uzzināt, kā izmantot robotikas elementus matemātikas stundā, kā pašiem veidot galda spēles. Secinājums: daudz var izdarīt arī bez tehnoloģijām. Arī tas ir interesanti un jēgpilni.

Atsevišķā darba grupā (vad. Ivita Kalverša) tika runāts par audzināšanas un vērtībizglītības jautājumiem, kas ir daļa no mācību procesa: pirmās klases adaptāciju skolā, jaunatnes organizācijām, folkloras un kristīgo vērtību ieaudzināšanu.

Ļoti mūsdienīgas problēmas risināja darba grupā “Pedagoģiskie izaicinājumi, ko nes digitālais laikmets” (vad. Vija Zavadska). Digitālie rīki un dažādas platformas mācību stundā, tiešsaistes  sadarbības metodes digitālās pratības attīstīšanai un atgriezeniskās saites iegūšanai, mākoņpakalpojumu risinājumi pedagogu darba organizēšanā – tie ir tikai daži no šīs grupas ziņojumiem.

Par radošu pieeju un inovatīvām darba formām valodu, literatūras un vēstures mācīšanā sprieda darba grupā, ko vadīja Daina Naruševiča.
 -Secinājām, ka sadarbojoties cits citam varam ļoti daudz palīdzēt. Katra kolēģa pieredzē bija kas īpašs un interesants. Piemēram, radošs un asprātīgs paņēmiens, kā nomierināt klasi, kā ieinteresēt kūtros, kā panākt līdzsvaru starp tradicionālajām un inovatīvajām metodēm, kā stundā iesaistīt spēles. Kolēģu izstrādātos materiālus savā e pastā saņēma visi grupas dalībnieki. Ceram, ka vajadzīgajā brīdī tie noderēs, - vērtē grupas vadītāja.

Konferencē ar ziņojumiem mūsu skolu pārstāvēja Līga Arcihoviča, Inese Vorza, Ilona Dukšte, Valentīna Abricka, Lidija Krokša, Solvita Narnicka, Rita Bogomola, Ieva Eriņa, Marija Matuseviča, Ineta Misāne, Vija Zavadska, Laila Budreviča.

Piedāvātās meistarklases bija daudzveidīgas. Ināra Petrovska un Inta Žeikare mācīja veidot testus vietnē “Kahoot”; Nelija Žuka un Skaidrīte Pule vadīja nodarbību par izonēšanas (izšūšanas tehnikas)  izmantošanu mājturības stundās;  paņēmienus, kā palīdzēt novērst lasīšanas grūtības, aktualizēja Santa Kozlovska. Inese Gorbunova un Ineta Abricka atbildēja uz jautājumu, vai matemātika dabaszinībās ir tā pati matemātika. Ineta Misāne piedāvāja kolēģiem piedalīties novadmācības nodarbībā, bet Ineta Zvonņikova un Rita Buceniece  parādīja, kā telpu rotāšanai izveidot papīra aplikācijas ar origami  elementiem.

Jauni iespaidi, idejas, satikšanās un diskusiju prieks, stundās un audzināšanas darbā izmantojami materiāli – tie ir konferences ieguvumi.

Viesi novērtēja gan mūsu skolas mūsdienīgo materiālo bāzi, gan kolektīva darbu, gan pašvaldības ieguldījumu. Mums pašiem bija gandarījums, ka konference izdevās tik daudzpusīga, ka viss notika brīvā sadarbības gaisotnē.  Nākamajā dienā saņēmām pateicības vēstuli no Viļānu vidusskolas kolēģiem. Lūk, dažas rindas no atsauksmes:

-Lepojamies ar Latgales skolotājiem, kuri krāj savu pieredzi, dalās ar to, ar savām zināšanām, prasmēm, skatījumu uz dzīvi, kompetenču pieeju izglītības procesā. Tie bija patiesi DARBA SVĒTKI! Tie iedvesmoja un sniedza atelpas brīdi!

Paldies par sirsnīgo un silto uzņemšanu, iespēju satikt kolēģus, gūt jaunas idejas, gūt spēkus jaunam darba cēlienam! Sajutām Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas, visa kolektīva rūpes, uzmanību, nodrošinājumu, lai ikviens konferences dalībnieks un klausītājs justos labi un mājās atgrieztos ne tikai ar pedagoģiskās pieredzes atziņām, bet arī ar dāvāto sirds siltumu!

Esam piedalījušies daudzās konferencēs, bet Ludzas pilsētas ģimnāzijā notiekošās izceļas ar īpašu auru un noskaņu! Patiesi priecājāmies par sakopto, gaumīgo un mūsdienīgo ģimnāzijas vidi! Jūsu skola ir viena no mūsdienīgāk nodrošinātajām skolām, ja ne pati modernākā skola Latvijā! Katras konferences laikā ir redzama skolas izaugsme. Tas var notikt tikai tad, ja skolā strādā radoši  un atsaucīgi pedagogi, inovācijām  un sadarbībai atvērta, saliedēta administrācija!

Direktore Dzidra Dukšta: Paldies visiem – pedagogiem, vadības komandai, saimnieciskajiem darbiniekiem, ēdnīcas kolektīvam - par ieguldīto darbu!  Bija vērts censties!

Nākamā konference – 10. pēc gada notiks Viļānu  vidusskolā.

Vanda Žulina

 

Neparastā mācību diena

01.03.2019.
Masu medijos daudz tika runāts par izglītības metožu maiņu, kompetenču pieeju, CLIL pieeju. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 5.b, 5.c, 6.a un 6.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties savādākās mācību stundās. 

Vēstures stundas laikā skolēniem bija uzdevums izpētīt Daugavpils pilsētas vēsturi, apmeklējot Daugavpils novadpētniecības muzeju un meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem muzeja ekspozīcijās. Stunda pagāja ļoti ātri. Skolēni strādāja grupās, tā tika attīstītas arī viņu komunikācijas, sadarbības, loģiskas domāšanas, pētīšanas, informācijas analīzes caurviju prasmes. 

Dabaszinību stunda notika zinātnes festivālā, kuru organizēja biedrība „FRESH JUICE”. Nodarbības notika Zinoo Daugavpils centrā. Festivāla laikā bērni veica eksperimentus zinātnes nozarēs - astronomijā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā. Katrs eksperiments parādīja, kā izpaužas kāda no dabas parādībām. Tā skolēni izdalīja hromosomas no banāniem, veidoja skaitīšanas aparātu no putuplasta, kas skaita līdz 99, uz praktiskiem piemēriem pētīja, ko nozīmē gravitācija un ātrums, veidoja Ņūtona šķidrumu. Kaut arī nodarbībai bija jābūt vienu stundu garai, centra vadītāji darbojās ar bērniem daudz ilgāk. Laiks paskrēja ļoti ātri. 

CLIL elementus nodarbībās piedāvāja vadītāji no Turcijas, kas runāja/skaidroja angļu valodā. Viņi mudināja skolēnus atrast likumsakarības, izteikt savas domas, praktiski nonākt pie risinājuma. Protams, bija arī vietējie palīgi, bet savienot valodu ar reālo darbību bija arī izaicinājums.

Skolēni par savu neparasto mācību dienu saka:

Darja, Laura (5.c): Mums patika eksperiments ar Ņūtona šķidrumu.

Matīss (5.c): Man patika eksperimentēt ar kartupeļu cieti un ūdeni. Patika arī Daugavpils novadpētniecības muzejs, jo uzzināju jaunu.

Reinis (5.c): Man patika vēstures muzejs, jo varēja daudz ko uzzināt.

Hestija un Tomass (5.c): Mums patika eksperiments ar banānu, no kura izdalījām hromosomas.

Elīna (5.c): Muzejā bija interesants kvests, kad vajadzēja meklēt atbildes bija jautri un uzzinājām daudz ko jaunu.

Ksenija (6.a): Muzejā patika meklēt atbildes. Zinoo centrā patika eksperimenti un tas, ka bija vadītāji no Turcijas, kas stāstīja visu angļu valodā. Es mēģināju saprast, bet, kad nevarēju, mums tulkoja.

Vecāku atziņas:

Hestijas mamma: Hestija bija stāvā sajūsmā, tādas nodarbības viņai patīk.

Lauras mamma: Lielisks izglītojošs pasākums!

5.b un 5.c klases audzinātājas Renāte Balode, Inese Vorza

 

Sacenšamies lasīšanā!

Sacensības04.02.2019.
Latvijas Nacionālas bibliotēka turpina pagājušajā mācību gadā iesākto Skaļās lasīšanas konkursu 11-12 gadus veciem 5. un 6. klases skolēniem visā valstī. Sacensības notiek četros posmos.

Vispirms labākie lasītāji tiek noteikti katrā klasē. Savas prasmes, izlasot nelielu fragmentu, viņi parāda skolas konkursā. Labākie lasītāji tiek izvirzīti uz reģiona skati ( piedalās bijušā Ludzas rajona skolas), kas šogad notiks martā. Starpnovadu sacensību uzvarētājs dodas uz Gaismas pili, lai cīnītos par labākā lasītāja titulu valstī.

Tiek  vērtēta  dikcija, spēja ar stāstu aizraut auditoriju, loģiska uzsvaru lietošana, kontakts ar auditoriju, prasme pielietot  balsi dažādu noskaņu radīšanai.

1.februārī Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkā žūrija (Ludzas novada Galvenās bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere, logopēde Santa Kozlovska, skolotāja Vanda Žulina) noklausījās labākos lasītājus, lai izvirzītu lasīšanas čempionus skolā, kuri sevi pierādīs reģionālajā skatē. 
Skolas sacensību dalībnieki: Agnese Puncule 6.b,  Elīza Eikina 6.b, Kristiāna Ziediņa 6.b, Valērija Krištopāne 6.c, Viktorija Krištopāne 6.c, Marta Batņa 5.b,  Dominiks Šaļapins 5. b ,Daniils Oetrovs 5.b, Einārs Borisovs 5.b, Darja Rutkovska 5.c.

Nacionālajās Skaļās lasīšanas sacensībās uz reģionālo finālu no Ludzas pilsētas ģimnāzijas izvirzīti:

  • Elīza Eikina (6.b), Kristiāna Ziediņa(6.b)  (skolotāja Lidija Krokša)
  • Marta Batņa (5.b), Dominiks Šaļapins (5.b)  (skolotāja Dagmāra Boicova)
    Paldies skolotājām Lidijai Krokšai, Dagmārai Boicovai un Dainai Naruševičai!

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Panākumi konkursā

Upīte28.01.2019.
Noslēdzies radošo darbu konkurss, veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam. Rīkotāji, Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte", aicināja skolēnus gan rakstīt radošos darbus, gan zīmēt par tēmu: "Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ…" /O.Slišāns/.

Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana notika 2019.gada 18.janvārī Upītē.

 Zīmējumu konkursā Atzinības rakstu saņēma 3.b klases skolniece Laura Solovjova, pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma 3.a klases skolēni Justīne Zavadska, Sanija Čarpa un 3.b klases skolēni  Vanessa Vasiļevska, Aļona Zenovjeva un Daniela Rudzinska (skolotāja Skaidrīte Pule).

Radošo darbu konkursā Atzinības rakstu un dzejnieces Mārītes Slišānes specbalvu saņēma 7.a klases skolēns Teodors Romanovskis (skolotāja Laila Budreviča), pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma 3.b skolēni Kristers Zviedris, Artis Bankovskis, Daniela Rudzinska, Aleksandrs Žurzdins, Laura Solovjova (skolotāja Skaidrīte Pule).

Laila Budreviča, direktora vietniece izglītības jomā

 

Jaunsardzē uzņem 33 jaunus biedrus

Jaunsardze21.01.2019.
Barikāžu atceres diena Ludzas un Ciblas novadu jaunsargu vienībā ir īpaša. Jau izveidojusies tradīcija, ka šajā dienā jaunsargu rindas papildinās. Svinīgo solījumu šogad deva 32 un  jaunsargu kandidāti: 13 Ludzas pilsētas ģimnāzijas, 13 Ciblas vidusskolas, 4 Pušmucovas pamatskolas, 2 Ludzas 2. vidusskolas skolēni.

Pie ugunskura pulcējās arī apsveicēji: klasesbiedri, pedagogi, pieredzējušie jaunsargi. Aukstajā ziemas dienā skaļi un pārliecinoši skanēja valsts himna un svinīgā solījuma vārdi. Jaunuzņemtos biedrus sveica Jaunsardzes informācijas centra 2.novada nodaļas vadītājs Juris Lelis. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka, iestājoties jaunsargu organizācijā, katrs iegūst iespēju iegūt jaunas dzīves prasmes ierindas mācībā, pirmās palīdzības sniegšanā, orientēšanās sportā, piedalīties nometnēs, kļūt fiziski spēcīgiem un izturīgiem, papildināt zināšanas vēsturē. J.Lelis aicināja atcerēties šodien dotā solījuma vārdus, izpildīt tos un vienmēr būt Latvijas patriotiem.

Jaunsardzē var iestāties no 10 gadu vecuma līdz pat vidējās izglītības iegūšanai. Jaunuzņemto biedru rindās bija visu vecumu pārstāvji. Jau sen šī organizācija nav tikai zēnu prioritāte. Meitenēm ir tikpat liela interese. – Man patīk te darboties. Sāku uz nodarbībām nākt tāpēc, ka mans brālis arī bija jaunsargs, - saka 6. klases skolniece Laura.

Tradicionāli svinīgajā pasākumā piedalās un jaunsargus sveic LPĢ direktore Dzidra Dukšta.

Tradicionāli pie ugunskura, baudot karsto tēju, notikumus 1991.gada janvārī atceras barikāžu dalībnieks Jānis Mikažāns. Tas, kas vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem vēl spilgtā atmiņā, bērniem jau ir tāli vēstures notikumi. Protams, ka par tiem interesantāk dzirdēt aculiecinieku stāstījumu, nevis tikai izlasīt vēstures grāmatā.

Kā pastāstīja Juris Lelis, martā notiks III līmeņa noslēguma nometne 11.klases skolēniem, maijā mūsu vienības spēcīgākie sportisti piedalīsies Latvijas jaunsardzes sporta spēlēs, vasarā notiks nometne skolām, kurās māca valsts aizsardzības mācību. Pašlaik šo priekšmetu Latgalē apgūst Balvu amatniecības skola, Tilžas un Daugavpils 16.vidusskola. Plānots, ka jaunajā mācību gadā tām pievienosies vēl 10 mūsu novadu skolas.

Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs ir gandarīts, ka organizācijas aktivitātēs iesaistās aizvien jauni biedri un ir izveidojies arī stabils vienības kodols.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking