Ludzas pilsētas ģimnāzijā maijs bagāts ar notikumiem

tehnobussaspired  dziles  02.06.2017.
Projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros 15., 16.maijā skolēni apmeklēja Tehnobusu.

TehnoBuss ir 18 m garšs autobuss, kas aprīkots ar labaratorijām. Tas  ir veidots, lai ikviens interesents – skolēns  ērtā veidā var vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm.

17.maijā skolā viesojās pārstāvji no Ventspils SIA "Aspired". Skolēniem  veselu  stundu notika aktivitātes, kuās  bija  iespēja pašiem iesaistīties ķīmijas, fizikas, elektronikas, mehānikas un citos eksperimentos, proti, CAUR SPĒLES, SACENSĪBAS UN IZKLAIDES ELEMENTIEM, viņi  uzzināja  ko jaunu vai dziļāk izprata ikdienā vai skolā teorētiski apgūtus jautājumus.

19.maijā 4.c klases skolēni ekskursijas laikā iegriezās Malnavas "Dzīles" pie saimnieces Ainas Barsukovas un piedalījās meistarklasēs "Maizes cepšanas amata noslēpumi un praktiskās nodarbības". Skolēni uzmanīgi klausījās saimnieces stāstījumu par senču tradīcijām, kas ir jāzina, lai kļūtu par labu saimnieci. Vēlāk skolēni paši cepa picas. Viņiem tās izdevās ļoti garšīgas.

31.maijā 8. klases skolēni viesojās Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīcā. 

Inese Mikaskina, karjeras konsultante

 

Maija tikšanās

probacija  8 .maijā LPĢ notika skolēnu tikšanās ar Valsts probācijas dienesta Ludzas struktūrvienības 2 darbiniecēm: Margaritu Anču, probācijas speciālisti, un Aiju Ziediņu, vecāko probācijas speciālisti. Valsts probācijas dienests (VPD) ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Šīs tikšanās mērķis bija informēt jauniešus par probācijas dienesta funkcijām, iepazīstināt ar noziedzīgo nodarījumu statistiku, kā arī runāt par drošību sociālajos tīklos. Bieži vien cilvēki izdara noziedzīgu nodarījumu neapzinoties, bet tas, kā zināms, neatbrīvo no atbildības, un ieraksti probācijas datu bāzē glabājas visu cilvēka mūžu.

Tika parādītas 2 īsfilmas, kurās bija 2 meiteņu rūgtā pieredze, sazinoties ar realitātē nepazīstamiem vīriešiem, sūtot fotogrāfijas sociālajos tīklos. Secinājums - dari, ko darīdams, apdomā galu!  

robezsardze  11.maijā Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji reklamēja savu mācību iestādi LPĢ skolēniem, akcentēja robežsarga, savas zemes sarga, profesijas cēlumu un svarīgumu. Tika demonstrēta īsfilma par Latvijas armijas izveidi un darbību līdz 1940.gadam, kā arī filma par Valsts robežsardzes koledžu. Koledžas mācībspēki sīki iepazīstināja ar iestāšanās nosacījumiem, mācību procesa specifiku, informēja par nodrošinātām darba iespējām, beidzot koledžu.


francija  12.maijā Francijas vēstniecības Latvijā pārstāve informēja 11.klašu skolēnus par Eiropas Savienības vēsturi, tika demonstrēta prezentācija.  Daudzi nezināja, ka tieši Francijas politiķis lika pamatus ES. 1950.gada 9.maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot "pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē". Viņš piedāvāja izveidot Eiropas iestādi, kuras pārraudzībā būtu ogļu un tērauda nozare, kas tolaik veidoja visas militārās varas pamatu. Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā tika pieņemts lēmums svinēt 9.maiju kā "Eiropas dienu".

Francijas vēstniecības pārstāve pastāstīja arī par naudas summām, ko saņem Latvija no ES, lai attīstītu savu infrastruktūru, vērtīga informācija jauniešiem par studēšanas iespējām Francijā un darba vakancēm Francijas vēstniecībā. Jaunieši uzdeva jautājumus par jaunievēlēto Francijas prezidentu un viņa nostāju ES jautājumos. Šoreiz saziņa notika angliski – varbūt pēc gadiem mūsu skolēniem būs iespēja mācīties arī franču valodu…
 

bergmanis  13.maijā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis apmeklēja Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljonu un Zemessardzes 3.novada štābu, kā arī tikās ar Ludzas novada jaunsargu vienību un viņu instruktoru Ivaru Novožilovu, viņi diskutēja par jaunsardzes attīstību, kā arī jaunsardzes un pašvaldības sadarbības iespējām, jauniešiem bija unikāla iespēja paust savas idejas, uzdot jautājumus.

Daina Naruševiča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Eiropas mājas rīkotais pasākums

Em24.05.2017.
9.maijā 12.a,b klases audzēkņi devās uz Rīgu, lai svinētu Eiropas dienu.

Brauciena mērķis bija Rīgas Apgabaltiesas apmeklējums, ciemošanās Igaunijas un Grieķijas vēstniecībā.

Ceļa izdevumus apmaksāja Eiropas Māja, ekskursijas arī bija bezmaksas, jo tas bija Eiropas Mājas rīkotais konkurss, kurā divpadsmitajiem bija uzsmaidījusi veiksme.

Par pašu braucienu… Bijām neziņā, kas mūs sagaida apgabaltiesā, pat nelielas bailes, kas izgaisa tikšanas brīdi. Ļoti saprotami mums pastāstīja par tiesu sistēmu Latvijā, par tiesnešu ikdienas darbu, mums bija dialogs ar apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Juri Stukānu, citiem tiesnešiem, redzējām, kā veiksmīgi tiesu darbā tiek lietotas jaunās tehnoloģijas. Tiesneši stāstīja, cik atbildīgs un saspringts ir viņu darbs, cik vajadzīgas ir svešvalodu un dzimtās valodas prasmes, kā arī nepārtraukta izglītošanās, lai varētu konkurēt Eiropas mērogā. Tiesnese Marika Bebriša dalījās pieredzē par dalību ilgtermiņa apmaiņas programmās Eiropā, viņa pārvalda angļu, franču, itāļu valodu.  Paldies projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājam Jorenam Liopam projekta “Justīcija attīstībai” vadītājai Annai Skrjabinai un Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos  Līvai Rancānei par atsaucību un pasākuma saturīgumu. Ekskluzīvs moments bija selfijs ar tiesnešiem. Svarīgais, ko 12.klašu audzēkņi saprata tikšanās laikā, ir tas, ka 21.gs. darba tirgū jebkurā jomā ir nepieciešamas valodu zināšanas, prasme efektīvi strādāt ar tehnoloģijām un konkurētspējīga izglītība, kas tiek nepārtraukti pilnveidota.

Tālāk devāmies uz Igauņu vēstniecību, kur klausījāmies par Igaunijas un Latvijas sadarbības jomām, piedalījāmies konkursā un varējām pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas, jo vēstniecības darbinieki runāja angliski. Vēstnieks Tenis Nirks (Tõnis Nirk) mums pastāstīja par vēstniecības nama vēsturi un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Igauņi bija priecīgi, ka mēs esam atbraukuši no novada, kur dažādos laika posmos ir ieceļojuši un dzīvojuši igauņi.

Steidzāmies uz nākamo pieturas punktu – Grieķijas vēstniecību, vēstniecības darbinieki bija ļoti viesmīlīgi, dienvidnieciskais siltums mūs pārsteidza, jo stāstījums bija tik emocionāls un dziļš, ka mēs brīžiem jutāmies kā Olimpa kalna pakājē vai Kolizejā. Grieķi ir ļoti ekstraverta tauta, mīl savu zemi, nežēlojas par likteņa triecieniem, bet droši iet uz priekšu un dara savu darāmo, mīl teātri un visās jomās ievēro mērenību. Šeit bija ekskluzīva iespēja dzirdēt grieķu valodu, izrādās, ka Grieķijai ir līdzīgs liktenis kā Latvijai - 10 miljonu grieķu ir dzimtenē, bet 10 miljonu ir ārpus savas zemes, bet grieķi mīl savu zemi un kultūru. Vēstnieka palīdze uzsvēra, ka arī mēs, latvieši, nedaudz zinām grieķu valodu, jo lietojam grieķu izcelsmes vārdus, piem., demokrātija, teātris, tas vēl vairāk rosināja divpadsmitos atvērties dialogam. Grieķijas vēstnieks Latvijā kopš 2016.gada 5.aprīļa ir Aleksandrs Rallis (Alexandros Rallis).

Daina Naruševiča, 12.b klases audzinātāja

 

Iepazīsti Ludzu!

Iepl22.05.2017.
Gaidot mūsu pilsētas 840. gadadienu, ar jauniešu biedrības "Logos" atbalstu 17.maijā organizējām konkursu "Iepazīsti Ludzu!" mūsu skolas 7. klašu skolēniem.

Skolēnu komandām bija uzdevums apmeklēt desmit objektus ( Ludzas pilsētas ģimnāziju, vecticībnieku baznīcu, Saules pulksteni, pastu, luterāņu baznīcu, pareizticīgo baznīcu, sinagogu, katoļu baznīcu, pilskalnu, muzeju). Pie katra objekta skolēni saņēma lapu ar jautājumiem gan par konkrētu objektu, gan par pilsētu.

Kad visi uzdevumi tika izpildīti, skolēni un skolotāji pulcējās muzejā.  Muzeja darbiniece Rita Kučāne gan stāstīja interesantus faktus par pilsētas vēsturi, gan rādīja fotogrāfijas, kurās iztrūka kāds pilsētas panorāmas fragments un  skolēniem bija jānosaka, kas fotogrāfijā trūkst. Meitenēm bija ļauts pielaikot viduslaiku tērpus, zēniem bruņukreklu, kā arī varēja iejusties tirgotāja lomā.

Pasākuma noslēgumā tika apbalvotas zinošākās skolēnu komandas. 1. vietu ieguva - Egita Zadvinska, Lauris Izotovs, Linards Usāns, Kristaps Kalvāns, Jānis Golubovs un Kaspars Stramkals.

2. vietu ieguva - Leila Matvejeva, Agita Kuzmina, Raivis Ruško, Lauris Matisāns, Edgars Noviks, Santis Savickis.

3. vietu ieguva - Poļina Čeļadko, Viktorija Petrova, Katrīna Bokiša, Atis Kalvītis, Jānis Barkāns un Marels Pozņaks.

Pasākuma uzvarētājiem un visiem dalībniekiem balvas sagādāja Ludzas pilsētas ģimnāzija un jauniešu biedrība "Logos".

Inta Žeikare, vēstures skolotāja

 

"Žiks" papildina tērpu kolekciju

15.05.2017.
Šajā mācību gadā Ludzas pilsētas deju kolektīvs svin savu 25 gadu jubileju. Kopš tā dibināšanas 1992.gadā "Žiks" no vienas dejotāju grupas pakāpeniski ir audzis. Tagad tā septiņās grupās dejo 120 skolēnu no 1. līdz 12. klasei. Skolas absolventi arī vēlējās turpināt dejot, un tagad ir izveidojies kolektīvs, kas darbojas BJC, un uz mēģinājumiem lielākā daļa brauc no Rīgas.

Ar dejotājiem strādā divas skolotājas: Elita Romanovska un Ļuba Šantare, tagad viņām pievienojās Inese Mikaskina, bet savulaik ir strādājusi Sarmīte Stapule.

Savu jubileju kolektīva dalībnieki izlēma svinēt, piedāvājot skatītājiem plašu koncertprogrammu - Žika Lielā diena. Tā scenārijs tika veidots, balstoties uz latviešu tautas folkloras un tautas tērpa valkāšanas tradīcijām.  Lai papildinātu tērpu kolekciju, kas pēdējo gadu laikā ir papildināta, bet tik lielā kolektīvā joprojām nav pilnīga, tika izlemts piedalīties Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras projektu konkursā. Konkursam iesniegtā ideja tika atbalstīta. Rezultātā jubilejas pasākuma skatītāji varēja novērtēt jaunieguvums: divus lielos plecu lakatus, desmit mazos baltos lakatiņus un astoņus meitu kreklus.

Savukārt pašvaldības dāvinātais čeks 150 eiro vērtībā tiks izmantots saktiņu iegādei. Katra detaļa tautas tērpā ir nozīmīga un tiks izmantota daudzus gadus.

Nākamās "Žika" uzstāšanās festivālā "Latvju bērni danci veda" Kuldīgā un svētkos Preiļos.

   Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas folkloras kopa PEPT svētkos

PEPT 201715.05.2017.
Vecpiebalgas novadā 5. un 6.maijā noritēja 2017.gada bērnu un jauniešu folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku" (PEPT). Šogad jau 33.reizi PEPT Nacionālajā sarīkojumā satikās bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. PEPT ir gada pasākumu kulminācija, tāpēc piedalīties šajos svētkos ir gan gods, gan iespēja, gan prieks.  

Arī LPĢ folkloras kopa šogad piedalījās PEPT svētkos. Grandiozais pasākums šogad notika Vecpiebalgas novadā – Vecpiebalgā, Taurenē un Dzērbenē. Svētku programma dalībniekiem piedāvāja ļoti daudzveidīgas kopsadarbības formas, piemēram, interaktīvas darbnīcas, muzicēšanu, rotaļas, spēles, dejas, koncertus, priekšnesumus Dzērbenē, Taurenē, Vecpiebalgā un tuvākajā apkārtnē. Svētku atklāšanas koncerts notika sestdien, 5.maijā, plkst. 11:00, Vecpiebalgā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiālē "Vēveri". Pēc svētku atklāšanas koncerta sekoja kopīgas rotaļas, Folkloras kopas dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošā interaktīvā takā "Zinu, zinu, tēva sētu". Te varēja iepazīt linu audzēšanas un apstrādes procesu, uzzināt aušanas pamatprincipus, apgūt vērpšanas un šķeterēšanas pamatiemaņas. Katrs pats varēja iemēģināt roku gan aušanā, gan malšanā, gan dūceņu gatavošanā un citās aktivitātēs. Svētdien, 6.maijā, notika pasākuma noslēgums ar Novadu koncertu Dzērbenes Augstajā kalnā. Mūsu balsis kuplināja mūsu – Ziemeļlatgales novada programmu. Bērniem brauciens paliks atmiņā kā kolektīva tālais un nozīmīgais ceļojums. Viņi pārliecinājās, cik daudz bērnu, pusaudžu un jauniešu labprāt iesaistās folkloras kustībā

Ilga taukača, folkloras kopas vadītāja

 

Meža ekspedīcija

Meza dienas 15.05.2017.
Meža dienu ietvaros AS "Latvijas valsts meži" rīkoja meža apsaimniekošanas norišu demonstrāciju "Meža ekspedīcija".

24.aprīlī 2.b un 4.c  klases skolēni un skolotājas piedalījās šajā ekspedīcijā. Mēs devāmies "Meža ekspedīcijā" uz Pildas mežu, lai aizraujošā un izzinošā veidā iepazītu mežu. Ekspedīcijas laikā mūsu uzdevums bija atklāt, kas, kā un kāpēc tiek darīts Latvijas valsts  apsaimniekotajos mežos, kā arī noskaidrot atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Tas bija izglītojošs pārgājiens ar meža izziņas stacijām: koksne, sēkla, stāds, kopšana, zāģēšana, meža dzīvnieku atpazīšana. Katrā stacijā darbojāmies LVM darbinieku vadībā.
Mums bija iespēja iepazīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, gan arī baudīt piedzīvojumus vairāku stundu garumā, kas sastopami, dzirdami un redzami tikai mežā. Praktiski iepazinām meža daudzveidību un meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no jaunaudzes līdz pieaugušam mežam. Pārbaudījām teorētiskās zināšanas, izzinot, kur ikdienā mēs izmantojam koksni. Noskaidrojām, ka gandrīz ikvienā lietā (arī zobu pastā, aspirīnā, burbuļos utt.) tā ir. Mācījāmies atpazīt koku sēklas, meža dzīvnieku pēdas. Uzzinājām daudz ko jaunu. Viena no interesantākajām lietām, ko uzzinājām, kas kopīgs Formulai 1 ar mežu? Izzinājām, vai mežs ir jāatjauno? Kā to jādara? Kāpēc ir nepieciešams izcirtums?

Bija daudz praktiskas darbošanās. Ikviens no mums ar mežsarga palīdzību iestādīja savu priedīti. Katram iemācīja, kā iespējams dažādos veidos uzzināt priedes vecumu. Bija iespēja pašiem nozāģēt kokus, kas traucē citiem augt un ļoti daudz ko citu. Ekspedīcijas nobeigumā sekoja atpūta pie ugunskura.

Aija Šarapova, 2.b klases audzinātāja

 

"Gada jaunais autovadītājs 2017" arī Ludzas pilsētas ģimnāzijā

csdd 2017 12.05.2017.
Konkursu "Gada jaunais autovadītājs 2017" rīkoja Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar Aģentūru Zebra. Konkursa mērķis: radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to seku smagumu. Konkurss sastāvēja no divām kārtām – teorētiskais konkurss internetā un interaktīvas klātienes mācību nodarbības.

Konkursa pirmā kārta

Konkursam bija jāreģistrējas, norādot savu izglītības iestādi un klasi/kursu, un jāatbild uz konkursa pirmās kārtas jautājumiem interneta vietnē. Teorētisko uzdevumu vērtēšana notika automātiski vietnē www.gadaautovaditajs.lv. Noslēdzoties pirmajai kārtai, katrs dalībnieks saņēma savu sasniegumu novērtējumu – pareizo un nepareizo atbilžu skaitu.

Mūsu skolnieces iekļuva finālistu sarakstā:

 • Laura Rutkovska 11.c klase ieguva 14 punktus laikā 2:15
 • Agnese Kalvīte 10.a klase ieguva 13 punktus laikā 5: 17

 Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem, klases ieguva iespēju piedalīties konkursa otrajā kārtā, tāpēc tika organizētas praktiskās nodarbības skolā.

Konkursa otrā kārta

Praktisko apmācību programmas tēmas tika izvēlētas atbilstoši 16-18 gadus vecu jauniešu auditorijai: ātrums un tā ietekme uz satiksmes drošību, reakcijas laiks, apstāšanās ceļš, tālruņu un viedierīču lietošanas bīstamība braukšanas laikā, alkohola un apreibinošo vielu ietekme uz auto vadīšanas spējām, drošības jostu nepieciešamība un pareiza to lietošana.

Lai apmācību process būtu efektīvs, šīs tēmas tiek apgūtas, analizējot jauniešu personisko pieredzi ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespējamiem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu un izmēģinājumu laikā.

Paldies par sadarbību Ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā arī SIA "Aģentura Zebra"! Paldies jauniešiem par aktīvu līdzdarbošanos!

Īga Arcihoviča, Inese Vorza, audzinātājas

 

Sadraudzības stafešu sacensības

3as08.05.2017.
25.maijā notika starpskolu sadraudzības stafešu sacensības. Piedalījās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.a un 3.b klases audzēkņi, Ludzas mūzikas pamatskolas 3.klases audzēkņi un Ludzas 2.vidusskolas 3.a un 3.b klases audzēkņi. Kopā piedalījās piecas komandas. Bērni izpildīja četras stafetes, kurās stiprāki bija Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.a klases audzēkņi, šī klase piedalās projektā “Sporto visa klase”. Bērni guva pozitīvas emocijas un iepazinās ar citu skolu vienaudžiem, kā arī tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un našķiem par piedalīšanos.

Solvita Narnicka, Iluta Kaupuža, sporta skolotājas, pasākumu rīkojas

 

9. pētniecisko darbu konference Ludzas pilsētas ģimnāzijā           

Petnieciba 08.05.2017.
21.aprīlī  Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika 9. pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference, kuras ietvaros tika prezentēti 12 pētnieciskie darbi. Darbu prezentēšanā un sagtavošanā piedalījās 17 skolēni, viņus konsultēja 12 skolotāji.

Skolēnu pētniecisko interesi piesaistījušas visdažādākās tēmas dabaszinātnēs un matemātikā, valodā  un vēsturē, sportā, pedagoģijā un psiholoģijā, politikā un tiesībās. 

Visjaunākā pētniece ir 6.a klases skolniece Elīna Točelovska, 9.a klases skolniece Lāsma Goremiko aizstāvēja divus pētījumus. Pieredzes bagātākā ir Annija Piterāne, 12.a klases audzēkne, viņa konferencē piedalās jau ceturto reizi.

Konferenci atklājot, skolas direktore Dzidra Dukšta pateicās skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu, uzsverot, cik ļoti mūsdienās katram jaunietim nepieciešamas pētniecības un publiskās uzstāšanās prasmes.

Skolēnu uzstāšanos vērtēja

 • Valentīna Abricka – direktora vietniece izglītības jomā
 • Ināra Petrovska – MK "Dabaszinības un tehnoloģijas" vadītāja
 • Līga Arcihoviča – Latviešu valodas un mākslu MK vadītāja
 • Žanna Dukaļska – Svešvalodu MK vadītāja
 • Solvita Narnicka – MK "Cilvēks un sabiedrība" vadītāja

Rezultāti

I pakāpes diploms

 • Albīne Hlopņicka (8.a) "Vai tikai nezāle dārzā?" (darba vadītājs A.Tutina)
 • Paula Molodavčenko (7.c), Aleksandra Jurčenoka (7.c) "Sēklu dīgtspēja dažādās temperatūrās" (darba vadītājs I.Abricka)
 • Lāsma Goremiko (9.a) ""Sporto visa klase” Ludzas pilsētas ģimnāzijā" (darba vadītājs S.Narnicka)
 • Valērija Kovaļenko (11.c), Artjoms Kreitāls (11.c) "Kriminālsituācija Ludzas novadā 2010.-2015.g." (darba vadītājs M.Matuseviča)
 • Beāte Poikāne (11.c) "Apvidvārdu lietojums manā ģimenē" (darba vadītājs D.Boicova)
 • Anastasija Smoļņakova (11.b), Daiga Sarkane (11.b) "Demogrāfiskā politika pasaules valstīs" (darba vadītājs R.Balode)
 • Solvita Dubrovska (11.a), Arturs Skovna (11.a) "Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu bailes un fobijas" (darba vadītājs L.Krokša)
 • Annija Piterāne (12.a), Arturs Piterāns (8.c) "J.Timoškāns - ievērojams Ludzas novada kultūras darbinieks" (darba vadītājs Z.Trukšāne)
 • Jūlija Garbuzova (11.b) "Trojas karš" (darba vadītājs I.Žeikare)

II pakāpes diploms

 • Lāsma Goremiko (9.a) "Izglītības sistēmas dažādās valstīs" (darba vadītājs Dz.Razumejeva)
 • Elīna Točelovska (6.a) "Vecāki - riska profesiju pārstāvji 6.a klasē" (darba vadītājs Ž.Dukaļska)
 • Sintija Zatlere (12.b) "Jauniešu politiskā līdzdalība Ludzas novadā" (darba vadītājs I.Eriņa)

Laila Budreviča, MA vadītāja

 

Atvērto durvju dienu Valsts robežsardzes koledžā

05.05.2017.
28. aprīlī LPĢ 9., 10. un 11. klašu skolēni projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros apmeklēja atvērto durvju dienu Valsts robežsardzes koledžā.

Tika piedāvātas Valsts robežsardzes koledžas prezentācijas, stāstīja par mācībām koledžā un karjeras iespējām. Tāpat varēja saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņemšanas noteikumiem un kārtību.

Notika ekskursija, kas deva iespēju iepazīt mācību vidi, apmeklēt mācību auditorijas, bibliotēku, šautuvi un muzeju. Varēja apskatīt Valsts robežsardzes koledžas tehniku, tehniskos un speciālos līdzekļus, mācību ieročus un ekipējumu, vērot kinologu un dienesta suņu, kā arī Trauksmes grupas paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Skolēni redzēto vērtē:

 • Valsts robežsardzes koledža mani ieinteresēja, jo šāda veida darbs man patīk.
 • Patika paraugdemonstrējumi, kā suns atrada narkotiskās vielas.
 • Apmeklējot atvērto durvju dienu, uzzināju par stipendiju, darba algu. Interesanti bija redzēt visus ieročus.
 • Ļoti interesanti bija redzēt 3 informatīvās filmas par kadetu ikdienu, panākumiem un iespējām. 

Inese Mikaskina, karjeras konsultante

 

Ceļā uz ZZ čempionātu

ZZ 11c02.05.2017.
ZZ čempionāts (ZZČ, zzčē, zzčempīts) ir gada lielākais un gaidītākais notikums Latvijas skolēnu vidū, kuru jau 11. gadu organizē Zelta Zivtiņa. Tās ir aizraujošas 1.-12. klašu sacensības, kurās tiek mests izaicinājums gan fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan erudīcijai, atjautībai, komandas garam un radošumam.

Vairākus gadus LPĢ 11.c klase piedalījās ZZ čempionātā.  Dotais čempionāts ir klases sirds lieta, tāpēc tika nolemts piedalīties. Savukārt 10.a klasei tā bija pirmā tikšanās ar šāda veida sacensībām. Šogad mājas uzdevums bija GIF formātā parādīt klases vienotību.

Ar nepacietību gaidījām pusfinālistu sarakstu, tas notika 28.februārī, kad ieraudzījām savas klases veiksminieku sarakstā. 21.aprīlī startējām pusfinālā Daugavpilī, kur atkal bija jāsagatavo mājas darbs:

 • Lai klase izceltos jau uz starta līnijas, bija jāsagatavo pamanāms un neparasts karogs. To nesa brašie klases puiši, un karogs kalpoja kā savas klases vizītkarte. 
 • Otra komandas atpazīstamības zīme ir vienotais vizuālais izskats.  Komandas tērpi palīdzēja savējos labāk saskatīt no tāluma.
 • Kad karogs un vizuālais izskats pārdomāts, kopā ar klasesbiedriem un skolotāju ķērāmies pie  saukļa domāšanas.

Līdz finālam netikām, bet abas klases izcīnīja sev paralēlaktivitāšu balvas:

 • 10.a klase - kas tur kust,
 • 11.c klase - sadales tīkla balva.

Līga Arcihoviča, Inese Vorza, audzinātājas

 

Praktiskās nodarbības Ludzas Novadpētniecības muzejā

Mnod 25.04.2017.
Aprīlī 5.b klases skolēnu apmeklēja nodarību "Senā skola". Literatūras stundās skolēni iepazinās ar J.Jaunsudrabiņa daiļdarba "Baltā grāmata" fragmentiem, kuros stāstīts par 19.gs. skolu. Savukārt muzejā bija iespēja prakstiski darboties un iejusties 19.gs. skolēna lomā (rakstīt ar tinti, iepazīties ar 19.gs. mācību piederumiem  – tāfeli un grifeli).

Teorētiskās zināšanas, kuras iegūtas mācibu gada laikā, skolēni nostiprināja muzejnodarbībā.

Lieldienas Latgales sētā

Lieldienu gaidās muzejnodarbībā "Lieldienas Latgales sētā" tika pievērsta uzmanība svētku svinēšanas tradīcijām  senlatviešu garā.

Viena no tradīcījam, kura saglabājusies līdz mūsdienām, ir olu krāsošana. Katram skolēnam bija iespēja radoši izpausties un nokrāsot olu, izmantojot dabīgos materiālus. Skolēni ar interesi iesaistījās mīklu minēšanā, kā arī prasmīgi veidoja sakāmvārdus.

Muzejnodarbības ļāva skolēniem pilnveidot dažādas dzīves prasmes. Paldies muzeja kolektīvam par atsaucību un sadarbību!

Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

7. un 8. klašu skolēni piedalās pasākumā Ludzas novadpētniecības muzejā
"Satiec Putnu dienas Ludzā!"

Putnudienas 201710.04.2017.
Kā katru gadu, arī šogd Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB), Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar citiem partneriem aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. 7.aprīlī Ludzas novadpētniecības muzejā tika rīkots pasākums "Satiec Putnu dienas Ludzā!". 

Dabas izglītības centra "Rāzna" vadītāja Regīna Indriķe iepazīstināja klātesošos ar putnu mājokļiem. Radošajās darbnīcās bija iespēja skolēniem no sagatavotiem dēlīšiem uzmeistarot putnu būri strazdiem, piedalīties viktorīnā, atbildēt uz jautājumiem vides izziņas spēlēs.

Pasākumā piedalījās 7. un 8. klašu skolēni. Zēni izgatavoja putnu būrīšus, kurus varēja ņemt uz mājām. Viktorīnā un vides izziņas spēlēs skolēni par pareizām atbildēm saņēma mazas balviņas. Tā bija lieliska iespēja uzzināt ko jaunu, kā arī praktiski darboties!

Bioloģijas skolotājas Antoņina Tutina un Ineta Abricka

 

Čukovskim veltīts pasākums

Cuk 2017 11.04.2017.
Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas krievu valodas skolotājas iedibināja tradīciju katru gadu rīkot literāru pasākumu. Pērn tas tika veltīts S.Jeseņina jubilejai, šogad - K.Čukovska atcerei.

6.aprīlī skolas zālē pulcējās 7.-12. klašu audzēkņi, lai ielūkotos dzejnieka dzīves un daiļrades lappusēs, ieklausītos skanīgajā, raitajā, brīžiem rotaļīgajā K.Čukovska dzejas valodā, minētu dzejnieka sacerētas mīklas un atšifrētu jaundarinātos vārdus. Skatītājiem tika piedāvāta iespēja noskatīties vairāku animācijas filmu fragmentus ar Čukovska dzejas sižetiem.

Literāro pasākumu vadīja Ērika Kuzmina (10.b), Laima Ločmele (12.a). Dzeju lasīja un dzejoļu tēlos iejutās Deina Misāne (7.c), Ieva Drobote, Aleksandra Žaklīna Zeiļuka (8.c), Maksims Čaupovs (9.b), Arnita Bleive, Amanda Cabule, Ričards Dukulis, Baiba Ruskule, Ilze Upeniece (9.c), Anastasija Višņakova (10.b).

Pasākuma dalībnieki un organizētāji  atzīst, ka  iedibinātā tradīcija būtu kopjama arī turpmāk, lai paplašinātu skolēnu redzesloku, bagātinātu viņu valodu, rosinātu skolēnus radoši izpausties un iedrošinātu komunicēt ar auditoriju.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, viņu vecākiem par ieguldīto darbu un skatītājiem par atbalstu!

Žanna Dukaļska, Lidija Krokša, Dzidra Razumejeva, krievu valodas skolotājas

 

Karjeras konsultācijas vidusskolēniem

karjeras kons 05.04.2017.
Marta nogalē un aprīļa pirmajā nedēļā skolā viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultante Ināra Laizāne, lai informētu par iespējām elektroniskajā vidē iegūt informāciju karjeras jomā un noteiktu savas intereses un spējas.

I.Laizānes mērķauditorija bija pedagogi un 10., 11.klašu audzēkņi.  Šis informatīvais seminārs notika e-prasmju nedēļas ietvaros. Darbošanās ilga 1 stundu, dalībnieki guva informāciju, ko varēs izmantot paši un ieteikt citiem. Vērtīgi, ka konsultante akcentēja gan vietnes, kur var uzzināt par mācīšanās iespējām, gan par darba vakancēm. NVA mājas lapā ir lietišķo rakstu paraugi (CV, motivācijas vēstule), kā arī ieteikumi, kā meklēt darbu un sagatavoties darba intervijai.

Nobeigumā konsultante atbildēja uz dažādiem jautājumiem un laipni aicināja ikvienu uz NVA biroju, ja rodas nepieciešamība darba meklēšanā vai ir neskaidrs tālākizglītības ceļš.

Daina Naruševiča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

"Ziks" koncertē

Pusmucova vsk 03.04.2017.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolas deju kolektīvs sestdien, 1. aprīlī, uzstājās koncertā  "Deja nav joks…", kas notika Pušmucovas TN. Koncertā piedalījās deju kolektīvi no Ludzas, Ņukšiem, Isnaudas un Pušmucovas un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra teātra studija "Pepilota".

Gatavojoties 26.Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem, 8.aprīlī visdusskolas deju kolektīvs "Žiks" piedalīsies deju skatē.  Lai veicas!

Elita Romanovska, deju kolektīva vadītāja

 

Skolā viesojas Saeimas sabiedrisko attiecību biroja pārstāvji

JS 2017 24.03.2017.
Šī gada 22.martā skolā viesojās Saeimas sabiedrisko attiecību biroja pārstāvji, lai iepazīstinātu skolēnus ar Jauniešu saeimas darbību. Skolēniem tika piedāvāts balsot par dažadiem jautājumiem, tādā veidā izbaudot, kā notiek balsošana Saeimā. Jautājumi tika piedāvāti šādi:

 • Atsakoties no mājas darbiem pilnībā, mācību gads tiktu pagatināts par vienu mēnesi;
 • Studiju programmās salāgot teoriju ar praksi, lai students veiksmīgāk iekļautos darba tirgū;
 • Informātikas stundās iekļaut mācību vielu par drošību internetā.

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām un vāc balsis to atbalstam gluži kā īstās vēlēšanās.
100 atbalstītāko ideju autori iekļūst Jauniešu Saeimā un tiekas Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu unikālu pieredzi!
Šī gada galvenā tēma – IZGLĪTĪBA!

Rita Bogomola, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

Ieskats vēsturē - dokumentālā filma "Kur palika tēvi?"

Kpt 24.03.2017.
No 20. - 23. martam 9.,10.,11. klašu skolēniem notika vēstures stunda, kurā tika stāstīts par deportāciju traģēdiju apjomu padomju gados un demonstrēta projketa "Kinopunkts" dāvināta dokumentālā filma "Kur palika tēvi?".  Skatoties filmu, skolēni uzklausīja deportācijas upuru atmiņas, kuri stāstīja par savām emocijām - kāds bija ceļs uz Sibīriju, kāda bija tur dzīve. Viņi ar smeldzi sirdī un asarām acīs atcerējās mirkļus,kad pēdējo reizi redzēja savus tēvus un vectēvus. Tā ir sāpe mūža garumā, jo ģimenes galvas (vīrieši) 1941. gada jūnija izsūtīšanā tika nošķirti no ģimenēm dzelzeļa stacijās un nosūtīti uz Sibīrijas nometnēm. Daudzas ģimenes līdz šodienai ir neziņā par savu tuvinieku miršanas apstākļiem un atdusas vietu.

Skolēni atzina, ka nebija viegli skatīties un klausīties, jo tie ir patiesie stāsti nevis kāda režisora fantāzija.

Inta žeikare, vēstures skolotāja

 

e-viktorīna 7. un 8. klašu skolēniem

21.03.2017.
No 6. līdz 12. martam 7. un 8. klašu skolēniem e- vidē notika viktorīna "Ludza, Ludzas rajons, Ludzas novads no 20.gs. 80.g. 2.puses līdz mūsdienām". Skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, atbildēja uz 38 jautājumiem par Ludzas un Ludzas novada dabu, vēsturi, personībām.

Viktorīnā kopā piedalījās 42 skolēni. Vislielāko aktivitāti izrādīja 7.c klase (audzinātāja Ineta Abricka) un 8.b klase (audzinātāja Dzidra Razumejeva). Lielāko punktu skaitu par pareizajām atbildēm ieguva 7.c klase - 356 punkti.

Inta Žeikare, vēstures skolotāja

 

Tikšanās ar Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli

21.03.2017.
Jau trīs gadus Gendeles kdze. aicina uz Ludzas novada domi 12.klašu audzēkņus, lai akcentētu, cik svarīgi jaunie cilvēki ir Ludzai, Latvijai, lai dotu impulsu nestāvēt malā, nebūt vienaldzīgiem un uzklausītu 12.-to viedokļus par pārmaiņām Ludzā, rastu jaunas idejas. 9.martā uz Ludzas novada domi devās 12.a,b audzēkņi un klases audzinātājas A.Tutina un D.Naruševiča.

Uz domi devāmies nedaudz "sastinguši", bet saruna izvērtās brīva un atklāta. Domes priekšsēdētāja uzdeva jauniešiem 5 jautājumus: 

 • Ko 12.-tie darītu savādāk, ja paši būtu vecāki?
 • Ko darītu savādāk, ja būtu skolotāju vietā?
 • Vai skolā pietiek informācijas karjeras izglītībā?
 • Vai skolā var gūt zināšanas par sava biznesa veidošanu?
 • Ko darītu, ja kļūtu par Ludzas domas vadītājiem?

Drosmīgi jautājumi.  Citēšu skolēnu atbildes:

"Es būšu ļoti stingrs vecāks," Sintija, 12.b. "Nu nē, ja mājās būs kā armijā, tad bērns pie pirmās iespējas to pametīs," Andis, 12.b. "Jāmeklē zelta vidusceļš!" Tā ka esošiem vecākiem padoms ir gatavs.

Kad sāk runāt par skolotājiem, auditorija nedaudz samulst, tūlīt jau skolas beigas, kā nu teikt, ka kaut kas nav bijis tā… Tomēr Agija (12.a) drosmīgi paziņo, ka skolotāji varētu būt mazāk aktīvi stundās, bet ļaut izpausties skolēniem. Kritika vietā. Acīmredzot mēs, LPĢ, skolotāji jūtamies gluži jauni, negribam atdot savas pozīcijas…

Par karjeru, atzīst audzēkņi, informācijas ir pietiekami, bet izlemt ir grūti, un tikai 41% zina, kurā mācību iestādē turpinās izglītību. Gendeles kdze. pastāstīja, ka Ludzai ļoti nepieciešami ārsti, arhitekti, ka ir iespēja, sākot ar 2.kursu, saņemt stipendiju minimālās algas apmērā, ja studē mācību programmās, kas sagatavo ārstus un arhitektus. Nākotnes pieprasītākā profesija Ludzā ir programmētāji.

Par uzņēmējiem gatavi kļūt 11% audzēkņu. LPĢ jaunieši nesen bija tikušies ar Rēzeknes biznesa inkubatora darbiniekiem, ieguvuši zināšanas šajā jomā ekonomikas stundās un praksē tās pielietojuši "Mācību uzņēmuma" ietvaros. Protams, daudz nedrošības - vai es to varu? Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka Ludzā jārada jaunas darbavietas sev un citiem, citādi iedzīvotāji būs spiesti doties darba meklējumos citur, un to var izdarīt uzņēmēji. Vajadzīgas jaunas biznesa idejas.

Ko īsti darītu savādāk, ja būtu Ludzas novada domes vadītāji, jaunieši neizpauda, varbūt tās ir idejas, ko viņi paši kādreiz cer realizēt, un tām vēl nav pienācis laiks…

Nobeigumā tika izteiktas domas, kādas patīkamas izmaiņas ir notikušas Ludzā, kas būtu jāizdara, kas ieplānots, kas jau tiek darīts. Patīkami bija dzirdēt, ka drīz vien sāksies Ludzas pilskalna "iekonservēšanas" darbi un apkārtnes rekonstrukcija: tiks izbūvētas jaunas kāpnes un izveidoti skatu torņi, kā arī gaisa tiltiņš uz baznīcas pusi.

Par vides sakārtošanu Gendeles kdze. stāstīja vēl daudz, arī par "Gaismas dārzu". 12.-tie vēlētos pilsētas parkā skūpstu istabu kā Japānā, idejas rosinātāja Agnese, 12.a, arī par to domes priekšsēdētāja solīja padomāt, jo jauniešu skatījums bieži vien ir progresīvāks.

Tikšanās beigās A.Gendele novēlēja jauniešiem būt centīgiem un atbildīgiem un atrast dzīvē kaut ko savu, izteica cerību, ka daudzi gribēs atgriezties Ludzā un radīs šeit veidu, kā sevi apliecināt, jo tikai mēs visi kopā varam padarīt savu Ludzu, Latgali par skaistu un tīkamu dzīvesvietu. Priekšsēdētāja atgādināja, ka saraut var arī finiša taisnē, un, lai motivētu skolēnus, Ludzas dome apsola naudas čekus 150 EUR apmērā visiem, kuriem gada vērtējums būs 8,5 un vairāk balles. Lai izdodas!

Kā piemiņa par tikšanos jauniešiem paliks pildspalva ar Ludzas novada simboliku, ko dāvāja Gendeles kdze., dialogs ar novada priekšsēdētāju rosināja jauniešus par daudz ko padomāt un gūt ierosmi citam skatījumam.

 Daina Naruševiča, 12.b klases audzinātāja

 

Žiks  piedalās Sadancī

13.03.2017.
Gatavojoties Lielo Deju svētku skatei, 11. martā Ludzas TN notika tautas deju kolektīvu  Sadancis „Lustīga būšana”. Piedalījāmies arī mēs, Ludzas pulsētas ģimnāzijas deju kolektīva Žiks  jauniešu grupa. Uzstāšanās pieredze bija vērtīga, jo ļāva izvērtēt savu sniegumu un  pavērot, kā dejo citi Ludzas deju apriņķa kolektīvi. 

Elita Romanovska, deju kolektīva "Žiks" vadītāja

 

Sākumskolēni mācās latgaliski

Latg 2017 13.03.2017.
Pirmsbrīvdienu nedēļā  2. un 3. klases skolēni pulcējās  skolas zālē uz nodarbību, par latgaliešu valodu mūsu dzīvē.  Mācību stundas laikā notika daudzveidīgas aktivitātes:  pasākumu atklāja 6. klases skolniece Marta Petrovska. Viņa pastāstīja, cik atšķirīga ir valoda dažādos Latvijas novados. Bērni uzzināja, ka, piemēram, varde Kurzemē ir naģe, bet Latgalē vardive vai ļakacs.

Noskatījāmies divus fragmentus no jaunās animācijas  filmas "Vasals, Vinnej Pūk!", kas veidota latgaliski. Bērni ne tikai uzzināja, cik gadu ir grāmatai par Vinniju, bet dzirdēja  arī daudz senu vārdu, ko vēlāk kopā noskaidrojām. Minējām latgaliešu mīklas, Rūdolfs norunāja dzejoli "Vardivu krakovjaks", Katrīna Kūkoja nedaudz pastāstīja par savu vectēvu Antonu  Kūkoju  un nolasīja  dzejoli, kas  bērnībā veltīts viņai.  Noskaņu atdzīvināja kustību rotaļa. Nodarbība sākās un beidzās ar dziesmu. Uzstājās folkloras kopa Ilgas Taukačas vadībā, bet noslēgumā visi kopā dziedājām "Skaidrū volūtu".

Secinājums: katra nākamā paaudze zina arvien mazāk latgaliešu vārdu, grūti klājas ar mīklu minēšanu. Tikai neliela daļa bērnu prot runāt latgaliski. Tādas latgaliešu valodas un tradīciju popularizēšanas nodarbības jārīko biežāk, lai apliecinātu, ka valoda ir dzīva un tā ir mūsu bagātība.

Pasākumu sagatavoja skolotājas Ļuba Šantare un Vanda Žulina.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Janīnas Tabūnes dzejas stunda skolēnu vecākiem

JT 10.03.2017.
1.a klasē mācās skolēns  Ralfs Lipskis, kas ir dzejnieces – mūsu novadnieces Janīnas Tabūnes mazmazdēls. Tā kā 2016.gada jūnijā tika svinēta dzejnieces 80 gadu jubileja, nolēmām  24.februārī noorganizēt  J.Tabūnes dzejas stundu 1.ab klašu skolēnu vecākiem.

Atmiņās par dzejnieci Janīnu Tabūni dalījās viņas meita Vija Tabūne, mazmeita Inga Tabūne – Lipska. Daudz tika runāts par attiecībām ģimenē, par tradīcijām. Par savu skolotāju un kolēģi stāstīja Vanda Žulina.

 J.Tabūnes dzejas galvenās tēmas ir Dzimtene, mīlestība, ģimene. Dzejnieces ģimene, vecāki un skolotāji lasīja Janīnas Tabūnes dzejoļus. No atmiņām un dzejas rindām plūda siltums, labestība, dzīves gudrība. Kopīgi nodziedājām dziesmas ar Janīnas Tabūnes vārdiem "Tēva mājas" un "Pīlādžu vīns".

 Vakara dalībnieki varēja aplūkopt Janīnas Tabūnes grāmatu izstādi. Par J.Tabūnes bagāto stāsta grāmata "Kas pagātnes takās kaisīts". To  ir uzrakstījusi mazmeita Inga.  Viņa ir arī ilustrējusi dzejnieces grāmatas. Uzzinājām, ka dzeju raksta arī J.Tabūnes meita Vija un noklausījāmies dažus viņas dzejoļus.

Domāju, ka ikviens no šī vakara guva kādu vērtīgu atziņu, ko paņemt uz  savu ģimeni, jo stipra ģimene un tradīcijas  ir pamats laimīgai bērnībai un vecumdienām tuvinieku lokā.

Marija Bogomola, 1.a klases audzinātāja

 

Ķīmiķo!

k8kl  k9kl06.03.2017.
Šajā mācību gadā sākam jaunu aktivitāti – ķīmijas pasākums 8.–9.klasēm "Ķīmiķo!". 22.febuārī savas zināšanas ķīmijā parādīja 9.klases, bet 27. februārī - 8.klases. Pasākumus vadīja 10.klases skolēni: Linda, Ērika un Edvīns. Skolēnu sniegumus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija 11.klases skolēni – Ēriks, Sanita un Elvijs.

Konkursa sākumā Guntis un Edvīns parādīja aizraujošus eksperimentus. Klašu komandām bija jāatrisina krustvārdu mīkla. Tad darbs noritēja trijās stacijās: 1.stacija – iekārtu salikšana pēc noteikta zīmējuma. 2.stacija – skābekļa iegūšana (9.kl.), vielu attīrīšana (8.kl.). 3.stacijā – eksperimenta veikšana pēc apraksta. Kad tika pabeigts darbs stacijās, divu komandu dalībnieki devās uz datorklasi, kur parādīja savas spējas spēlē "Ķīmija ap tevi".  Ar datorspēles palīdzību tika pārbaudītas zināšanas ķīmisko vielu lietošanas un uzglabāšanas drošības jautājumos. Noslēgumā visiem komandas dalībniekiem bija jāatbild uz 10 viktorīnas jautājumiem. Apsveicam zinošākos!

 • 8.klašu grupā: 1.vieta – 8.a klases komandai, 2.vieta – 8.c klases komandai un 3.vieta – 8.b klases komandai.
 • 9. klašu grupā: 1.vieta – 9.c klases komandai, 2.vieta – 9.a klases komandai un 3.vieta – 9.b klases komandai.

Skolēnu atsauksmes:

8.a klase. Sandra un Laura: "Pasākumā man visvairāk patika veikt eksperimentu."   Edijs: "Es ieguvu jaunas zināšanas. Man patika komandas sadarbība un iegūtā pirmā vieta."   Madara: "Man visvairāk patika viktorīna. Jautājumi bija interesanti. Vēl man ļoti patika eksperiments."

9.c klase. Amanda un Jūlija: "Pasākumā man visvairāk patika eksperimenti, kurus veicām pēc instrukcijām."

Klausoties pozitīvās atsauksmes, rodas cerība, ka šī aktivitāte var pārtapt par tradīciju.

Ķīmijas skolotājas Jūlija Belkovska, Dzidra Dukšta un čaklā laborante Svetlana Grahoļska

 

V.I.P.

Dz val 2017 06.03.2017.
1.martā  par godu Dzimtās valodas dienai notika erudīcijas spēle "Veiksme. Intuīcija. Prāts", kurā piedalījās 5 komandas: "Enkuri" (10.a, sk. Līga Arcihoviča), "Pieturzīmes" (10.b, sk. Ieva Eriņa ), "Vot, tādi mēs čaļi" (11.a, sk. Lidija Krokša), "Saules meitas" (11.b, sk. Dagmāra Boicova) un "Pērles" (11.c, sk. Dagmāra Boicova). Komandām tika piedāvāti 15 uzdevumi par literatūras un valodniecības jautājumiem. 10 pareizas atbildes sniedza komanda "Čaļi", izvirzoties 1.vietā, pārējām komandām pa 7 pareizām atbildēm,  bet, tā kā punktus deva arī atbildēšanas ātrums, tad 2.vieta komandai "Saules meitas", 3.vieta komandai "Pērles". Paldies visām komandām un viņu skolotājām, kā arī  atsaucīgajiem līdzjutējiem! 

Laila Budreviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Biznesa inkubators Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Bizn ink 2017 03.03.2017.
Ceturtdien, 2.martā, 12.a,b klašu audzēkņi pulcējās zālē, lai tiktos ar Rēzeknes biznesa inkubatora darbiniecēm, tikšanos organizēja skolas direktore Dzidra Dukšta.

Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace kopā ar savu komandu ļoti atraktīvi parādīja 12.klašu audzēkņiem ceļu uz biznesa idejas realizēšanu.

Kas ir biznesa inkubators?

Biznesa inkubators – tā ir organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumus, dažādu ekspertu konsultācijas par mārketinga aktivitātēm, biznesa attīstību un tml.). Mums tuvākais biznesa inkubators atrodas Rēzeknē Baznīcas ielā 19; tālrunis 62401095; vadītāja Skaidrīte Baltace.

Latvijā biznesa inkubatoros galvenokārt atbalsta biznesa idejas, kas saistītas ar dažāda veida tehnoloģiju attīstīšanu (IT vide, telekomunikācijas, elektronika, mašīnbūve, datordizains u.c. jomas), kā arī dažādu produktu ražošanu.

12.klašu audzēkņiem 15 minūšu laikā vajadzēja radīt savu biznesa ideju un prezentēt to. Uzdevums nav no vieglajiem, taču skolēni neapjuka. Tā tapa 4 jauni uzņēmumi: EKO produktu ražošana; tūrisma pakalpojumi ONLINE; atpūtas bāze pilsētas teritorijā; virtuves inventāra ražošana. Klausoties un skatoties prezentācijas, klātesošie skolotāji varēja būt gandarīti – ar jaunatni viss ir kārtībā, mūsu nākotne ir drošās rokās…

Biznesa inkubatora vadītāja nobeigumā laipni aicināja droši griezties inkubatora birojā Rēzeknē, lai saņemtu konsultācijas par kādu ideju vai palīdzību biznesa plāna veidošanā un realizācijā.

Daina Naruševiča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Meteņi sākumskolā

Met 2017 02.03.2017.
2017.gada 27.februārī notika Meteņu svinības sākumskolas bērniem. Pasākums notika sporta zālē. Pasākumu iesākās ar iesildošā rotaļu "Slinko pēršana", kur Meteņi (pārģērbušies maskās bērni) ar slotiņu ķēra un iepēra citus rotaļas dalībniekus.

Meteņu svinības turpinājās ar stafetēm:        

 • Gaiļa pūšana
 • Sniega pikas velšana (lai kāposti augtu raženi)
 • Maisa turēšana, lai metenis var sviest tajā zelta pogas
 • Pankūkas nešana
 • Lēcieni maisos (jo augstāk un tālāk lec, jo garāka augs labība)
 • Brauciens ar ragavām (lai augtu gari lini)

Pasākuma beigās Laima visus apdāvina ar zelta monētām.

Iluta Kaupuža, Solvita Narnicka, sporta skolotājas, pasākuma organizatores

 

Izstādes "Skola 2017" apmeklējums

01.03.2017.
24. februārī mūsu skolas 11. klašu audzēkņi apmeklēja starptautisko izglītības izstādi "Skola 2017" un starptautisko grāmatu un izdevniecību izstādi Ķīpsalā.

Skolēni ieguva visaptverošu informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām, interešu izglītību, svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Izstādes apmeklēšanas laikā skolēni varēja arī: 

 • iepazīsties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs;
 • tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem;
 • uzzināt visu par studiju kredītiem;
 • vērot prezentācijas;
 • piedalīties aktivitātēs un konkursos

Informatīvus bukletus visi interesenti var aplūkot mūsu skolas bibliotēkā. Vairāk par izstādi - Baltijas vadošo izstāžu rīkotājsa mājaslapā.

Lidija Krokša, 11.a klases audzinātāja
Inese Vorza,  11.c klases audzinātāja

 

Erudīcijas spēle valsts valodā un svešvalodās

Sv 201728.02.2017.
24.februārī notika erudīcijas spēle "Valodu pasaule" 6.klasēm. Spēles laikā skolēni pildīja krustvārdu mīklas, veidoja vārdus, laboja kļūdas, minēja mīklas, dziedāja karaoke un pat dejoja. Lai gan pasākums noritēja visdažādākās valodās: latviešu, angļu, krievu un vācu, visus kopā apvienoja valoda, kuru saprot visi – tas ir smaids.

Par pasākuma veiksmīgu norisi rūpējās 9.c klases skolēni. Pasākumu vadīja Justs Batņa (11.a), Sanita Grahoļska 911.b) un Agnese Mašnikova (8.c).

Žanna Dukaļska, krievu valodas skolotāja

 

Barikāžu dienu atceres nedēļa

Jaunsargi janvaris 20.02.2017.
No 17. līdz 21. janvārim mūsu skolā notika Barikāžu dienu atceres nedēļa. Klases stundās tika aktualizēta tēma par barikāžu notikumiem.

Vēstures un sociālo zinību stundās 6.-9. klašu skolēni diskutēja par Barikāžu dienu notikumiem, 10.-12. klases skatījās filmu "Tēvu barikādes" un stāstīja par to, ko dzirdējuši no saviem vecākiem un vecvecākiem.

19. janvārī 1.-6. klasēs notika tikšanās ar zemessardzes pārstāvjiem "Patriotisma nodarbība".

9.a un 9.c klasēs skolēni tikās ar zemessargiem, notika diskusija par atbildību, patriotismu un vīrišķības audzināšanu.

21.janvārī četri mūsu skolas skolēni -- Teodors Ramanovskis (5.a), Ieva Bogomola (7.b), Beāte Poikāne (11.c), Ērika Čerņavska (11.c), devās uz Balvu novada Tilžas vidusskolu, kur Barikāžu atceres pasākumā deva jaunsargu svinīgo solījumu.

Barikāžu atceres laiks pagājis, bet uzzinātais un piedzīvotais atbalsosies Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu domās, jo, piedaloties Barikāžu aizstāvju atceres dienu pasākumos, manuprāt, katrs sev varēja  pajautāt: “Ko man nozīmē Latvija?  Ko es varu darīt savas valsts labā?”

Rita Bogomola, direktora vietnice audzināšanas jomā

  

Skolā viesojas NATO kareivji

Nato sk 02.02.2017.
Janvārī pie mums skolā viesojās NATO kareivji. Viens no viņiem ir no Ukrainas un dienē ASV, bet otrs ir no ASV un strādā Latvijā. Mums, vidusskolēniem, tika piedāvāta iespēja uzzināt par to, kādas valstis iesaistās ANO, ES un NATO. Karavīri stāstīja par savu ikdienu, dzīvesveidu, mācībām. Izrādās, ka mācības kļūst arvien smagākas, karavīri skrien krosus arī kalnos ar smagu ekipējumu mugurā jebkuros laika apstākļos.

Prezentācijas izskaņā kareivji piedāvāja iespēju uzdot jautājumus, uz kuriem labprāt atbildēja. Mēs ne tikai uzzinājām par NATO darbības principiem, mērķiem un iespējām, bet arī attīstījām angļu valodas prasmes, jo saruna notika svešvalodā. Kareivju piemērs pārliecināja, ka svešvalodu zināšanas ir svarīgas un, valodu pielietojot ikdienā, to var diezgan ātri apgūt.

Ērika Kuzmina, 10.b klase

 

Swedbanka skolai "Dzīvei gatavs"

Sw1  Sw2 Atz1 m 09.02.2017.
Šodien 11.c klase piedalījās Swedbankas piedāvātajā programmā "Dzīvei gatavs", lai mazinātu plaisu starp skolu un reālo dzīvi. Swedbankas pārstāvis novadīja 3 mācību stundas.

Ekonomika
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja - vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazīstas ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

Matemātika
Stundas laikā skolēni iejutās bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veica aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

Informātika
Stundas gaitā skolēni apguva tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutās bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvērtētu, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas situācijās, rīkojoties ar naudu interneta vidē. Rezultātā skolēni uzzināja dažādus norēķinu veidus un to drošas lietošanas īpatnības, kā arī prata identificēt naudas izkrāpšanas mēģinājumu pazīmes.

Inese Vorza, 11.c klases audzinātāja

 

Filma "Tēvu barikādes" vidusskolēniem

   Tb1 mazaTb2 maza23.01.2017.
Pirms 26 gadiem, 1991.gadā no 14.janvāra līdz 21.janvārim, Rīgā uz barikādēm pulcējās ap 50 000 Latvijas iedzīvotāju, lai aizsargātu tad vēl pavisam nedrošo (1990. gada 4.maijā atjaunoto) Latvijas neatkarību. Mūsu valsts vēsture ir līkumota kā Daugava. Lai jaunieši (10.-12.klases) labāk zinātu un izprastu savas valsts vēsturi, 16. un 17. Janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā tika demonstrēta dokumentālā filma "Tēvu barikādes".

Filma radīja jauniešos daudz emociju, līdzpārdzīvojumu. 1991.gada janvāra vēsturiskie notikumi kļuva aktuāli, jo toreiz tur, Rīgā, bija arī kāds no jauniešu vecākiem, vecvecākiem.

Līga (12.a klase): "Latvieši smagākajā brīdī spēj būt vienoti, un tas manī rada pārliecību par spēcīgu latviešu tautu, kas nākotnē nepazudīs."

Laima (12.a klase): "Jūtu cieņu pret tiem cilvēkiem, kuri bija gatavi riskēt ar dārgāko, kas cilvēkam ir, - dzīvību, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā. Šie cilvēki bija īsti varoņi, jo apbruņojušies tikai ar pārliecību par savu taisnību, viņi guva uzvaru."

Kristiāna (11.b klase): "Cilvēku atmiņu stāsti ir aizkustinoši un patiesi. Es cienu esmu pateicīga cilvēkiem, kuri piedalījušies barikādēs."

Armands (11.b klase): "Es lepojos ar savu valsti un tautu!"

 Inta Žeikare, Latvijas un pasauls vēstures skolotāja

 

  

Lai lasītu vai lejuplādētu, spied uz bildes

pieejamiba 1

Kā mūs atrast

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking