Ciemojamies "Rūķītī" un "Pasaciņā"

Pie PII Par jauku tradīciju nu jau kļuvusi 4.klašu skolēnu un klašu audzinātāju ciemošanās Ludzas pirmskolas izglītības iestādēs. 

6.decembrī skolotājas Velta Pentjuša un Ineta Misāne ar saviem skolēniem devās uz PII "Rūķītis", bet 13.decembrī uz PII "Pasaciņa", kur visiem kopīgi darbojoties notika rokdarbu stunda un katrā grupiņā tika izveidots neparasts pasaku sils.

Gan 4.klašu skolēni, gan pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi bija gandarīti par padarīto.

Nākošā tikšanās – Ludzas pilsētas ģimnāzijā!

Ineta Misāne, 4.a klases audzinātāja

 

Eņģeļi pār Latviju

Epl 12.12.2016.
Novembris un decembris ir svētku, piedošanas, pārdomu un brīnumu laiks.

Šajā skaistajā pirmssvētku laikā cilvēki vairāk domā par eņģeļiem, tic tiem.

 Novembra sākumā LNT raidījuma "Eņģeļi pār Latviju" veidotāji izsludināja pasaku konkursu. Šogad, gaidot gada sirsnīgāko labdarības akciju "Eņģeļi pār Latviju",  Latvijas iedzīvotāji tika aicināti rakstīt pasakas par eņģeļiem.

Šim konkursam tika iesūtītas vairāk nekā 200 pasakas. Pasakas konkursam rakstīja arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas 5.b, 8.a un 9.c klases skolēni. Vislielāko prieku sagādāja tas, ka 2 skolēnu pasakas ir 30 labāko pasaku vidū.  Pasakas ieskaņoja Latvijā zināmi aktieri, mūziķi un TV sejas. Pasakas var klausīties portālā Skaties.lv.

LPĢ 8.a klases skolnieces Albīnes Hlopņickas "Eņģeļu pasaku" lasa Ilze Dobele, bet Ivetas Bierestovskas pasaku "Pasaka par sargeņģeli" – Kristaps Rasims.

Paldies skolēniem par eņģeļu pasakām!  Novēlu sajust eņģeļa spārnu pieskārienu.

Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Noslēgusies Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda"

Ps 3 09.12.2016.
7.decembrī tika noslēgta Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā un apbalvoti tās laureāti. Akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda" šogad piedalījās skolotāji no 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādēm (no Ludzas pilsētas ģimnāzijas - skolotājas Ieva Eriņa un Ineta Misāne), sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.

Par labāk sagatavotajām stundām skolotāji saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Atzinības rakstus, dažādas balvas. 
Lepojamies – Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Ineta Misāne par mācību stundu "Saruna par to (trauksmaino omu)" saņēmusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Atzinības rakstu.

Akcija jau otro gadu tiek rīkota, lai iepazīstinātu sabiedrību un veicinātu bērnu, jauniešu un pieaugušo izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistītu ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Saite uz Starptautiskās izglītības akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" stundu plāniem.

Laila Budreviča, direktora vietniece izglītības jomā

 

HIV/AIDS dienas aktivitātes Ludzas pilsētas ģimnāzijā

HIV m 09.12.2016.
1.decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta AIDS diena, lai ikvienu cilvēku visā pasaulē mudinātu aizdomāties par šo slimību un iespējām to novērst vai nepieciešamības gadījumā atbilstoši ārstēt, pasargājot citus no  HIV inficēšanās. Jau otro gadu mūsu skolas vecāko klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

Šogad 10.klašu izglītojamie  veselības mācības stundās apkopoja materiālus un iepazīstināja  11.-12.klases ar HIV inficēšanās ceļiem, profilakses pasākumiem, statistiku Latvijā un eksprestesta veikšanas procedūru. Tika izveidots  arī informatīvais materiāls plakātu veidā, kuru visi varēja apskatīt skolas 3. stāva gaitenī. 11.-12.klašu izglītojamiem bija iespēja novērtēt savas zināšanas par HIV un AIDS piedaloties tiešsaistes viktorīnā un saņemot par to punktus bioloģijā. Šo iespēju izmantoja 44 vidusskolēni. Tikai viens skolēns Arvīds Šroms (11.c ) atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem. Izvērtējot rezultātus, var secināt, ka  vidusskolēnu zināšanas ir ļoti labas, jo lielākai daļai procentuāli pareizo atbilžu ir no 70%- 96%.  

Ineta Abricka, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

 

Lielākais ābeču kolekcionārs – skolas viesis

Abece 1 Abece 2 07.12.2016.
6. decembrī, atsaucoties skolas bibliotekāru ielūgumam, skolā ieradās Juris Cibuļs – cilvēks, kurš ir izveidojis pasaulē vienu no plašākajām (šķiet, lielāko un Ginesa rekordu grāmatas cienīgu) ābeču kolekciju – gandrīz 10 tūkstošus ābeču no visas pasaules. Pats kolekcionārs gan atzīst, ka tā viņš kolekcionē valodas.  Juris Cibuļs var sazināties 20 valodās, bet ir izpētījis simtiem viseksotiskāko valodu īpatnības. Viņš ir arī viens no divu jaunāko latgaliešu ābeču autoriem, vairākus gadus bijis žurnālists, aktīvs tautfrontietis AP deputāts, vairāku grāmatu autors.

J.Cibuļs  uzstājās trim klausītāju grupām: 6., 7. klašu skolēniem  demonstrēja prezentāciju par dažādu tautu valodām: visplašāko, vissarežģītāko, visparastāko u, tml, dažādiem rakstību veidiem, alfabētiem.  Viņš zina ļoti daudz interesantu faktu par valodu rašanos, īpatnībām... Vienā mācību stundā var no tā atklāt tikai nelielu daļu. Par šo tēmu notika arī saruna ar 12. klašu un 11.a klases skolēniem. Šai vecuma grupā  uzstāšanās izraisīja  vislielāko interesi.

Nopietnākā prezentācija – par latgaliešu ābeču attīstības vēsturi. Daudziem bija atklājums, ka pirmā latgaliešu ābece izdota jau 1768. gadā. Nav gan saglabājies neviens šīs ābeces eksemplārs. Vairākas ābeces latgaliešiem ir veidojis mūsu slavenais novadnieks F. Kemps. Patiesībā latgaliešu ābeču vēsture ir arī tautas vēsture vairāku gadsimtu garumā. Šī bija nopietnākā dienas prezentācija.

Kā redzējām uz dažiem senāk izdotajiem ābeču vāku zīmējumiem, zinību iegūšanu  agrāk mudināja ar rīkstes palīdzību. Pasaule ir mainījusies, interesi par mācībām jācenšas  radīt citos veidos. Šī tikšanās bija viens no paņēmieniem. Cerams, ka daudziem tas izraisīja interesi par šķietami tik vienkāršo, bet katrā tautā vissvarīgāko grāmatu – ābeci.

J.Cibuļa uzstāšanos noklausījās arī skolu bibliotekāri.  Dāvinājumā no kolekcionāra un grāmatu autora saņēmām 5 interesantas grāmatas. Janvāra sākumā Rēzeknes muzejā būs iespēja apmeklēt  J.Cibuļa  savākto ābeču izstādi. Tā gan būs tikai neliela daļa no visas kolekcijas, bet interesantākie eksemplāri.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Konkurss "Vai Tu zini, kas ir Olimpiāde?"

Kon olimpiade 05.12.2016.
30.novembrī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika 5. un 6.klašu konkurss "Vai Tu zini, kas ir Olimpiāde?".  Katras klases astoņi dalībnieki izpildīja dažādus uzdevumus par Olimpiskām spēlēm.  1.uzdevumā labākās bija visas trīs piektās klases; 2.uzdevumā stiprāka bija 5.a klase; 3.uzdevumā labākās bija 6.a un 6.b klases; 4.uzdevumu visas klases izpildīja  ar vienādu punktu skaitu; 5.uzdevumā stiprāka bija 5.c klase.

Kopvērtējums:

 • I vieta 5.a klase (44 punkti)
 • II vieta 5.c klase (42 punkti)
 • III vieta 5.b klase (38 punkti)
 • Pateicības  6.a un 6.b klasei (35 un 31 punkti)

Iluta Kaupuža, Solvita Narnicka, sporta skolotājas un konkursa rīkotājas

 

Ludzas pilsētas ģimnāzija ir ieguvusi statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde

VVsk05.12.2016.
Lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam izvirzīto mērķu īstenošanu un veicinātu izglītības iestāžu iesaisti skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā ir uzsācis darbu pie Veselību veicinošo skolu iniciatīvas atjaunošanas Latvijā un ir izveidojis konsultatīvu institūciju – Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla padomi.

 Padomes mērķis ir veicināt Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju, sadarbību un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dokumentiem un vadlīnijām par Veselību veicinošo skolu tīkla izveidošanu, un sekmēt PVO "Eiropas Veselības stratēģijas Veselība 2020"  un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

 2015./2016.mācību gadā LPĢ pieteicās šī projekta dalībai. Šī projekta ietvaros tika izpildīti veselību veicinošu skolu kritēriji.

2016./2017.mācību gadā mūsu skola ieguva Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. 2016. gada 2.decembrī notika slimību profilakses un Kontroles centra rīkotais seminārs, kurā tika pasniegts apliecinājums, ka Ludzas pilsētas ģimnāzija ir ieguvusi statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde.

Solvita Narnicka, veselību veicinošo skolu tīkla koordinatore Ludzas pilsētas ģimnāzijā

 

Vācu  kino dienas

Vacu 30.11.2016.
Pateicoties Gētes institūta rīkotajam pasākumam "Vācu  kino dienas", Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu, bija iespēja noskatīties filmu vācu valodā uz lielā ekrāna.  Sadarbībā ar vācu valodas attīstības centra vadītāju LPĢ skolēni apmeklēja kinoteātri Daugavpilī. Filma ļoti patika. Skolēni atzīst, ka šādas aktivitātes palīdz iejusties valodā, ieklausīties izrunā, ir noderīgas vārdu krājuma un valodas struktūru paplašināšanai.

Līga Batņa, Inese Vorza, vācu valodas skolotājas

 

Valsts svētku nedēļas pasākumi

22.11.2016.
Tumšo novembri  gaišāku padara Valsts svētku  svinības. Skolā veselu nedēļu notika dažādas aktivitātes, lai katrs varētu kādā no tiem iesaistīties un izjust svētku noskaņu.

Lacplesa diena 11. Novembris. Lāčplēša diena
Lāpu gājienā aiz skolas karoga soļoja visu klašu pārstāvji. Interese par piedalīšanos šai pasākumā  palielinās. Prieks, ka gājienā kopā ar saviem bērniem iet arī vecāki.  Šogad svinīgu noskaņu pie skolas radīja ar svecītēm izgaismotā Latvijas valsts kontūra. Tās veidošanā piedalījās visu klašu pārstāvji.  Svinīgajā brīdī  pilsētas laukumā pirmoreiz dziedāja mūsu skolas zēnu kora grupa. Uzstāšanās vienā pasākumā ar Valsts robežsardzes kori bija liels notikums. Dzeju lasīja Alise Bleive un Arvīds Šroms.  Arī viņi pirmoreiz uzstājās tik lielā sarīkojumā.  Gājiens paliks atmiņā: pirmoreiz Lāčplēša dienā  bija tik dziļš sniegs kā ziemas vidū.

 

Svētku torte manai Latvijai – tāds nosaukums bija dots zīmējumu konkursam, kurā varēja piedalīties 1.–7. klašu skolēni. Visaktīvākās izrādījās 4.b (audzinātāja Velta Pentjuša)  un 3.b (audzinātāja Nelija Žuka) klase. Katrā no tām konkursā piedalījās 17 bērni – gandrīz visi.  4.a klasē - 8 konkursa darbi, 4.c - 7;  3.a - 13; 6. a  - 2; 6.b - 1; 2.b - 9 dalībnieki.

Viktorīna par Latviju 5. – 9. klašu skolēniem  e-vidē bija iespēja piedalīties viktorīnā par Latviju. Viktorīnas uzdevumus izpildīja 73 skolēni. Visaktīvākā  bija 5.b klase (audzinātāja Inta Žeikare): viktorīnas uzdevumus izpildīja visi. No 73 darbiem pilnīgi pareizas atbildes bija tikai vienā. Tā autore – 5.b klases skolniece Jana Zaharenko.

Sv koncerts Svētku koncerts 
Svētku koncerts šogad notika 16.novembrī  izremontētajā Tautas nama zālē. Pēc renovācijas mūsu skolas koncerts tur tika rīkots pirmoreiz.  Koncertu  noskatījās visu klašu pārstāvji, skolēni un vecāki.  Nākamajā koncertā vietas zālē jāatrod arī visiem koncerta dalībniekiem, lai arī viņi varētu noskatīties visu programmu. Koncertā piedalījās trīs skolas kori (diriģentes Aina Kairova un Ilga Taukača), piecas tautas deju kolektīva "Žiks" grupas (skolotājas Elita Romanovska un Ļuba Šantare), folkloras kopa (vadītāja Ilga Taukača). Koncertu vadīja Ērika Kuzmina, Ērika Miziša un Raitis Baculis. Ērikai Mizišai tā bija pirmā pieredze tik liela pasākuma vadīšanā. Koncertā caurviju motīvs – ceļojums pa Latvijas novadiem.

Augsim L 2  Augsim L 1 Augsim Latvijai! 
Jau pēcsvētku nedēļā notika zēnu turnīrs divās klašu grupās: 7.-8. klasēm,  9.-10. klasēm.  Turnīru vadīja mūsu jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs.  Uzdevumi – saistīti ar militāro sfēru. Konkursā bija  ļoti interesanti uzdevumi: uz laiku apģērbt karavīra formu, noģērbt to, noteikt priekšmeta svaru, atpazīt virsnieka pakāpju zīmes, stafete ar veiklības elementiem, ierindas skates elementi. Līdzjutējiem šī stunda  pagāja ļoti ātri. Bija gan jautri, gan arī izzinoši. Jaunākajā grupā uzvarētāju trijnieks: 8.a, 8.b, 8.c; vecākajā: 10.a, 10.b, 9.b.

                                                      Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Bez spikera Erudīcijas konkurss "Bez špikera" 
22. novembrī Ludzas novadā jaunieši tika aicināti pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi erudīcijas konkursā "Bez špikera". Konkursa 1.kārtā komandas atbildēja uz vispārējiem jautājumiem par Latvijas vēsturi, 2.kārtā pēc fotoattēliem vajadzēja atpazīt dažādas personības, uzrakstīt, kāda bija šo personu loma Latvijas vēsturē, pēc aprakstiem bija jāatpazīst Latvijas sporta leģendas, pēc attēliem jānosaka simboli, kā arī jāuzraksta datumus Latvijā atzīmējamām atceres dienām. 3.kārtā, klausoties dažādus skaņdarbus, skolēni centās atpazīt skaņdarbu autorus un nosaukumus. 

Veiksmīgi ar uzdevumiem galā tika abas Ludzas pilsētas ģimnāzijas komandas: 9.c klases komanda "Latgales patrioti" ieguva 1.vietu - Egīls Greivulis, Daniels Podoļecs, Amanda Cabule, Armands Greitāns, Ričards Dukulis un 11.klašu komanda "Vēstures dēli" ieguva 2.vietu - Kristaps Bulavskis 11.b, Vitālijs Aņisimovs 11.a, Edgars Oščenkovs 11.a, Justs Batņa 11.a, Artūrs Skovna 11.a.

vesture m

 Patriotu nedēļas vēstures stunda vidusskolas klasēs 
Patriotu nedēļas laikā 10.- 12. klašu skolēni vēstures stundas laikā izpētīja Latvijas ceļu no neatkarības idejas rašanās līdz neatkarības pasludināšanai un tās izcīnīšanai Brīvības cīņu laikā. Šoreiz ne tik daudz mācījāmies konkrētus faktus, bet skatoties video, klausoties tā laika notikumu liecinieku atmiņu ierakstus un debatējot, mēģinājām kopā izjust, kā bija toreiz, kā jutās Latvijas iedzīvotāji, karavīri, valstsvīri.

Inta Žeikare, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

 

Vidusskolēni tiekas ar augstskolu pārstāvjiem

Vacu valoda maza 17.11.2016.
16.novembrī notika 11.klašu tikšanās ar Daugavpils Universitātes vācu valodas attīstības centrā vadītāju, Ludzas pilsētas ģimnāzijas absolventi Lauru Lipsku un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils Universitātes studiju iespējām,  humanitārās akadēmijas priekšrocībām,  vācu valodas apmācības iespējām.  Pēc tikšanās studenti novadīja interaktīvo nodarbību 9.klašu skolēniem. 

Līga Batņa, Inese Vorza, vācu valodas skolotājas

 

Mēlānijas dēla tēlā – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10.klases audzēknis Edvīns

Melanija 1 07.11.2016.
3.novembra pēcpusdienā 10.a klases audzēkņi devās uz Rēzeknes kinozāli GORS , lai skatītos Viestura Kairiša spēlfilmu “Melānijas hronika”. Filmas pamatā ir Sibīrijas izsūtījumu pārdzīvojušas latviešu sievietes, rakstnieces Melānijas Vanagas dzīvesstāsts. Tas ir stāsts par latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvijā. Filma veidota pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastā” motīviem. Filma ir Latvijas, Čehijas un Somijas kopprodukcija. Bet filmas galvenajā lomā - šveiciešu aktrise Sabīne Timoteo. Patiess lepnums, ka vienā no galvenajām lomām  filmējies mūsu skolas audzēknis Edvīns Mekšs. Filma ir brīnišķīga, kaut smaga.

 Pirms seansa skatītājiem bija iespēja satikt filmas veidotājus, ielūkoties filmas tapšanas aizkulisēs.

Līga Arcihoviča, 10.a klases audzinātāja

 

Sporto visa klase

VOC maza 07.11.2016.
2016. gada 2.novembrī  "Vidzemes Olimpiskajā centrā" Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta "Sporto visa klase" jaunajai, trešajai sezonai. Šajā projektā piedalās mūsu skolas 3.a klases audzēkņi:

 • Bondars Aivis
 • Boroduļina Inga
 • Bulis Māris
 • Duncāne Milana
 • Ignatjevs Ingus Kristiāns
 • Krivenoka Adriana
 • Krīviņa Sabīne
 • Matvejenko Jeļizaveta
 • Miškāns Kristers
 • Opincāne Evita
 • Pavlovičs Normunds
 • Pudāns Sandis
 • Silkāns Patriks
 • Šļapins Artjoms               
 • Treiņa Elmārs
 • Vaškevičs Niks
 • Volkovs Daniels

Klases audzinātāja: Ilga Taukača, sporta skolotāja: Solvita Narnicka, LPĢ 3.a klases kapteinis Niks Vaškevičs.

Projekta trešajā sezonā iesaistās jaunas 82 klases no 73 izglītības iestādēm visā Latvijā. Līdz ar to piecas reizes nedēļā jeb katru mācību dienu sportos jau vairāk kā 3000 skolēnu no 130 klasēm.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.a klases audzēkņi un pārējie 3.klašu grupu dalībnieki jeb tie, kuri projektā iesaistās pirmo gadu, kā arī 4.klašu grupu finālsacensību dalībnieki un sešas 5.klases, kuras projektā piedalās jau trešo gadu.

Atklāšanas ceremonijā katra klase saņēma projekta "Sporto visa klase" karogu, kas simbolizē viņu piederību projektam, savukārt Valmieras pilsētas radošie jaunieši bija sagatavojuši radošus priekšnesumus.

Atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunāja LOK ģenerālsekretārs un projekta idejas autors Žoržs Tikmers un LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, kā arī Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Valmieras pilsētas pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums.

Projekta klases ir sadalītas sešos reģionos. Katrā reģionā, projekta gaitā, tiks rīkotas draudzības sacensības un tiks vērtētas arī skolēnu sekmes. Labākai klasei no katra reģiona būs iespēja piedalīties fināla sacensībās, kas notiks maijā.

Projekta mērķis ir četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot visu iesaistīto klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) pilnveidojot metodisko programmu 3. – 6.klašu grupai.

Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu.

Projektu organizē LOK sadarbībā ar "Olimpisko Solidaritāti", pašvaldībām un Latvijas Futbola federāciju, to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LOK ģenerālsponsors "Latvijas Mobilais Telefons", LOK partneris "LDz Cargo" un sporta preču veikals tīkls SIA "Sportland".

Solvita Narnicka, sporta skolotāja

 

Vidusskolēni apmeklē Rīgas Stradiņa universitāti

03.11.2016.
2016. gada 24.–26. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē notika Karjeras iespēju nedēļa. Arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni apmeklēja Rīgas Stradiņu universitātes Medicīnas fakultāti skolēnu rudens brīvdienās. Braucienā piedalījās tie izglītojamie, kuri domā savu nākotni saistīt ar ārsta profesiju. Medicīnas fakultātē skolēni noklausījās lekciju „Ko nozīmē būt ārstam?”. RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā iespējams apgūt klīniskās prasmes, izmantojot dažādus manekenus un simulācijas ierīces. Piedāvātās iespējas ir plašas – sākot no vienkāršām medicīniskām manipulācijām, beidzot ar sarežģītām operāciju simulācijām, kas attīsta topošo mediķu iemaņas un prasmes. Vidusskolēniem bija iespēja gan novērot gan, pašiem izmēģināt dažas no tām- intravenozo infekciju simulāciju, akūto situāciju simulāciju, laparaskopisko simulāciju, reanimāciju.

Vidusskolēni bija apmierināti ar braucienu un iegūto informāciju, kas ļaus viņiem izvērtēt nākotnes studijas un profesijas izvēli. Paldies Ludzas novada pašvaldībai par piedāvāto iespēju.

Ineta Abricka, bioloģijas skolotāja 

  

Skolas 95 gadu jubilejas pasākumi

Manai skolai lpg 7 kop Musturdekis Salido 95 svinibas

Skola, mūsu bērnības, jaunības zeme. Ludzas pilsētas ģimnāzijai 95, tas ir pavisam maz, nav vēl pat gadsimts, bet tik daudzi šeit ir mācījušies - nevar pat saskaitīt… Lai katrs varētu izgaršot skolas jubilejas torti, svinēšana bija raiba un ilga veselu nedēļu.

13. un 14.oktobrī 1.-6. klases uzstājās koncertā “Dziesma manai skolai”.

16.oktobrī notika Svētā Mise Ludzas Romas katoļu baznīcā, kā arī piemiņas brīdis Ludzas kapsētā Aizsaulē aizgājušajiem skolēniem, skolotājiem.

17.oktobrī tapa Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu projektu un radošo darbu izstāde.

18.oktobrī skolas stadionā iezīmējās LPĢ vārds, ko izveidoja skolēni un skolotāji. Izskanēja katras klases novēlējumi savai skolai.

19.oktobrī - musturdeķa atklāšana. 53 cilvēki izadīja, iztamborēja 110 šī mākslas darba fragmentus, ko skolotāja Vija Plenkova un skolas darbiniece Natālija Arsenoviča savienoja kopā. Krāsainais musturdeķis simbolizē LPĢ pastāvēšanas gadus un izstaro rokdarbnieču sirdssiltumu.

20.oktobrī tika prezentēta bijušo un pašreizējo skolēnu domrakstu, zīmējumu grāmata “Salido”.

22.oktobrī absolventi “salidoja” uz savu skolu, pēc dalībnieku reģistrācijas ziņām 377, bet faktiski daudz vairāk. Tikšanās prieks un atmiņas, labie vārdi – nenovērtējams dārgums, ko katrs pasākuma dalībnieks paņēma līdzi.

 
10. klašu iesvētīšana

10.kl 2016 06.10.2016.
Septembra 3. nedēļa mūsu skolas desmitajiem bija īpašs pārbaudījumu laiks, ko noteica, organizēja un kontrolēja 12.klase.

Desmitklasniekiem vajadzēja iejusties jūrnieka lomā, izdzīvot Harija Potera pasauli, tad apzināties, kā ir justies cita ādā, visbeidzot vajadzēja  demonstrēt gan nakts, gan balles tērpus. Toties nedēļas nogale bija īsts pārdzīvojumu, piedzīvojumu, izturības un pārbaudījumu laiks, kad  vajadzēja apliecināt fizisko, garīgo un morālo gatavību vidusskolnieka statusam.

10.klases skolēni apliecināja, ka viņi gan fiziski, gan psiholoģiski ir gatavi jaunam kāpienam pa zināšanu kāpnēm, tāpēc pēc svinīgā zvēresta tika uzņemti vidusskolnieku kārtā.

Paldies 12-tajiem par lieliskajiem iesvētīšanas svētkiem! Paldies!

Līga Arcihoviča, 10.a klases audzinātāja

 
Eiropas valodu dienas pasākumi skolā

Eir dienas 2016 05.10.2016. 
26.septembris - Eiropas Valodu diena.

Septembra nogalē skolā notika dažādi pasākumi, veltīti Eiropas Valodu dienai - 7.b klase (skolotāja Laila Budreviča) un 8.a klase (skolotāja Līga Arcihoviča) devās uz nodarbību skolas bibliotēkā, 6.a un 6.b klasē tika izspēlēta vikotorīna.

 

Dzejas dienas Ludzas pilsētas ģimnāzijā
Dzeja 12aDzejas stunda 12.a klasē

Dzeja nereti mūs uzrunā gan prieka, gan skumju un dziļu pārdomu brīžos. Tas ir unikāls jūtu un dzīves pieredzes izteiksmes veids, kas spēj pārsteigt un atklāt sevi no jauna.

Lai gan Dzejas dienu tradīcija aizsākās 1965. gada 11. septembrī, tās aktualitāte nav zudusi arī mūsdienās. Šogad, 29. septembrī, šīs tradīcijas ietvaros 12.a klases skolēni literatūras stundā runāja jaunāko dzeju un dalījās pārdomās par to.

Dzejoļu izvēles kritēriji bija dažādi: autora vārdos radītā noskaņa, domas lidojums, pārsteidza arī forma. Kopīgi daloties iespaidos, secinājām, ka jaunieši, kas raduši lasīt klasiķu darbus, jaunāko dzeju nenoraida, bet uztver kā izaicinājumu. Mūsu viedokļi par jaunāko dzeju - attēlos.

Lidija Krokša, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dzeja 10aLiteratūras stunda ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani

“Dzīvo brīvi, neko nelaid vējā,
Esi blakus un nepaliec lejā.”
                            /Ineta Atpile-Jugane/

Septembrī pienāk tik pazīstamais Dzejas dienu laiks.  Tas ir laiks, kad tiekas dzejas rakstītāji un lasītāji.

Šogad tāda tikšanās notika mūsu skolā. 10.a klases skolēniem literatūras stundu vadīja dzejniece Ineta Atpile-Jugane. Literatūras stundā skolēni uzzināja, kā rodas dzeja. Dzejniece lasīja dzeju. Audzēkņi piedalījās radošajā rakstīšanā. Interesantākā audzēkņiem šķita tā stundas daļa, kurā dzejniece stāstīja par dzejas un mūzikas saikni.  Ineta Atpile-Jugane ir hīta “Dzīvo brīvi” vārdu autore. Dzejniece iepazīstināja arī ar video tapšanas aizkulisēm, jo pati ir videoklipu un īsfilmu režisore. Skolēni atzina - literatūra ir mūsdienīga, saistoša un interesanta.

Līga arcihoviča, 10.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zandere Skolā viesojas dzejniece Inese Zandere

21.09.2016.
Septembrī, Dzejas mēnesī, skolā ciemojās pazīstamā bērnu dzejniece Inese Zandere. Šim pasākumam skolēni gatavojās īpaši: lasīja un mācījās Ineses Zanderes dzejoļus, gatavoja grāmatzīmes, zīmēja Dzejas ābeli.

5. un 6. klašu skolēni pēc tikšanās atzina, ka visvairāk viņiem patika stāstījums par to, kā top dzejoļi, par to, kā krājumam „Limonāde” dzeja uzrakstīta vienā naktī.  Interesanti bija uzdevumi par atskaņām, stipro vārdu izdomāšanu un līdzīgi vingrinājumi. Vairāki aktīvākie skolēni saņēma balvas: jauno dzejoļu krājumu „Garā pupa”. Pēc tikšanās dzejniece labprāt grāmatās ierakstīja savus autogrāfus.

Visi mūsu skolēni, kuri raksta dzeju, tagad varēs sūtīt savus darbus Inesei Zanderei. Viņa tos izvērtēs, un interesantākie dzejoļi varbūt tiks publicēti krājumā „Garā pupa”.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dzejas stunda 10.klasēs

Raksts bibliotēkas sadaļā.

 

Pārgājienu diena 2016

9.septembris – skolā Pārgājienu diena. Kā skolēniem veicās, kādi ražošanas, lauksaimniecības, kultūras vai vēstures objekti pārgājiena laikā tika iepazīti, var skatīt pārgājiena aprakstos.

1.a un 1.b klase

2.a un 2.b klase

4.a klase

6.b klase

7.b klase

7.c klase

8.a klase

9.a un 9.b klase

10.a klase

10.b klase

11.c klase

Tēva dienai veltītie sporta svētki

Std 201615.09.2016.
Tēva dienai veltītās sporta nedēļas ietvaros 12., 13. un 14.septembrī skolā notika dažādi sporta pasākumi skolēniem un viņu tēviem. Pasākumus organizēja skolas sporta skolotāji Iluta Kaupuža, Gunārs Avots, Solvita Narnicka. 

 

Sporta svētku rezultāti

Volejbola rezultāti 11.klašu grupā

 • 1.vieta - 11.b klasei
 • 2.vieta - 11.a klasei
 • 3.vieta - 11.c klasei
 • Labākie līdzjutēji - 11.c klase.

Sākumskolu klases sportoja kopā ar tēviem

 • 1.vieta - 1.b, 2.b, 3.b klasei
 • Pateicība - 1.a, 2.a, 3.a klasei

Jautrās stafetes un spēka vingrinājumi

6.-7.klašu grupā

 • 1.vieta – 6.b klasei
 • 2.vieta – 7.a klasei
 • 3.vieta – 7.b klasei
 • 4.vieta – 7.c klasei
 • 5.vieta – 6.a klasei

8.-9.klašu grupā

 • 1.vieta – 9.c klasei
 • 2.vieta – 9.b klasei
 • 3.vieta – 9.a klasei
 • 4.vieta – 8.a klasei
 • 5.vieta – 8.b klasei
 • 6.vieta – 8.c klasei

Tautas bumbas un spēka vingrojumu rezultāti 4.-5.klasēm

 • 1.vieta - 5.a klasei
 • 2.vieta - 5.c klasei
 • 3.vieta - 4.a klasei
 • Pateicība - 5.b, 4.b, 4.c klasei

 

Akcija "Savai skolai"

Maxima10.09.2016.
2015./2016. mācību gadā aktīvi piedalījāmies veikala "Maxima" rīkotajā akcijā "Savai skolai". Par pirkumiem saņemtās uzlīmes tika novirzītas mācību līdzekļu un tehniskā nodrošinājuma iegādei. Lūk, daži piemēri:

 • 4.b klase akcijā savāca 4500 uzlīmes un savā īpašumā ieguva mūzikas centru, novusu, kinētiskās smiltis, 2 komplektus baltā un aplikāciju papīra.
 • 8.a klase par sakrātajām uzlīmēm izvēlējās mazo interaktīvo enciklopēdiju (komplektā 11 CD).
 • 11.c klase izvēlējās kinētiskās smiltīs, kuras tiks izmantotas koppasākumā ar mazajiem draugiem - 2.klasi. Vidusskolēni saka: "Paspēlēsimies kopā un uzdāvināsim mazajiem".
 • Skolas īpašumā tagad ir portatīvais dators un fotoaparāts.

Paldies visiem par sadarbību, par atbalstu skolai!

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking