Pasākums 3.-4.klasēm „Izzini dabu!”

Izd m17. maijā 3.-4. klasēm notika pasākums „Izzini dabu!”.  To vadīja 10.b klases skolēni  Kristiāna Kopeika un Kristaps Logins. Katra klase, gatavojoties pasākumam, bija gatavojusi mājasdarbu par dabaszinību tēmu- 4.b klase   skandēja tautasdziesmas, 3.a un 3.c visus klātesošos iesaistīja rotaļā, 4.a un 3.b klase dziedāja dziesmu. Klašu komandām 4 cilvēku sastāvā bija jāizpilda pieci dažādi uzdevumi: jāatpazīst koku lapas un dažādi augi, jāzina Latvijas upes, pilsētas, novadi, atjautības uzdevumi. Pārējiem skolēniem starp uzdevumiem notika viktorīna par mājdzīvniekiem , kuru vadīja 10.a klases skolnieces Solvita Dubrovska un Anastasija Golubeva. Par pareizām atbildēm bērni saņēma mazu saldumiņu.  Komandu darbu vērtēja žūrija 4 cilvēku sastāvā-direktores vietniece audzināšanas darbā Ļuba Šantare, sākumskolas skolotāja Inta Krūze, skolas psiholoģe Nataļja Narnicka un skolēnu domes pārstāve Daiga Sarkane.  Pēc žūrijas vērtējuma 1.vietu ieguva 4.a klases komanda, 2. vietu- 3.b un 4.b klases komandas, 3. vietu 3.c klases komanda.

Pasākumā beigās visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Dzidra Dukšta, pasniedzot diplomus. Paldies par skolēnu sagatavošanu 3.-4.klašu audzinātājiem, dabaszinību skolotājiem,  par pasākuma vadīšanu 10.klašu skolēniem.

Marija Bogomola, direktora vietniece izglītības jomā
Ineta Abricka, dabaszinību skolotāja 

 
Baltā galdauta svētku koncerts

BG maza5.maijā Ludzas pilsētas ģimnāzijas kolektīvs pulcējās pilsētas kinoteātrī uz BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU koncertu.

Svinējām Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkus, apzinoties, ka savu valsti mēs veidojam paši: ar savu darbu, ar vēlmi augt, mācīties, dzīvot labāk un skaistāk. Koncertu veltījām arī mūsu māmiņam – cik laimīgas un stipras būs mūsu mātes, tik stipra būs mūsu valsts.

Ar savu raito deju soli mūs iepriecināja visi tautu deju kolektīva “Žiks” dejotāji. Neparasti skaistas bija “Žiks” vecākās grupas un “Žeperi” kopdejas, skatītājus apbūra 1.- 3.klašu dejotāju kopējā putras vārīšana, dejojot „Vāru, vāru putriņu”.

 Ar savām skaistajām balsīm 1. – 3.klašu un 5., 6.klašu koru dalībnieki un folkloras dziedātāji  pieskandināja kinoteātri.

Koncerta pārsteigums bija Mušku-Skabeiķu ģimenes uzstāšanās. No 9 bērnu ģimenes pašlaik mūsu skolā mācās 5 bērni. Māte Lana Skabeiķe ar 3 savām meitām dziedāja dziesmu “Dāvāja Māriņa”.

Klātesošajiem bija unikāla iespēja dzirdēt šī gada labāko skatuves runas konkursu runātāju un latgaliešu runas konkursa “Vuolyudzāni” dalībnieku uzstāšanos.

Ar virtuālās izstādes palīdzību bija skatāmi šī gada skolēnu radošie darbi (saite uz video).

Ineta Misāne, direktora vietnieks audzināšanas jomā

 
ERASMUS+

AgneseNo 26.marta līdz 03.aprīlim ciemojos Lietuvā ERASMUS+ projekta ietvarā. Sākumā, kad man piedāvāja piedalīties ERASMUS+ projektā Lietuvā, es negribēju, jo visas pieteikuma anketas vajadzēja aizpildīt īsā laika posmā, tātad steigā. Teikšu godīgi, bija bail no neziņas, kas mani sagaida. Nopērkot biļetes uz Viļņu, es sapratu, ka izejas nav, jāpārvar savas bailes un jākravā mantas, neko jau nu es nezaudēšu. Cilvēki, ar kuriem es iepazinos, ir ļoti saprotoši un lojāli. Dalībnieki un organizatori prata sadarboties, uzklausīt ieteikumus un mācīties viens no otra. Es nemaz nenožēloju, ka mans vārds ir ERASMUS+ dalībnieku sarakstā, jo ieguvu jaunus draugus, zināšanas par svešām kultūrām, dažādu valodu saziņas frāzes, "Youthpass" sertifikātu, angļu valodas uzlabošanu un vēl daudz ko citu.

Agnese Zambare, 11.a klase

 
Datorika pamatskolā

Leg mazs25.04.2016.
Atbilstoši datorikas nozares attīstības tendencēm jāsekmē izglītojamo zināšanu pilnveidošana un praktisko prasmju (kompetenču) attīstīšana datorikā, kas nepieciešama daudzveidīgās dzīves situācijās informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā.

Mācību priekšmeta Datorika uzdevums ir arī radīt izglītojamajam iespēju:

 • gūt pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām;
 • attīstīt neatlaidību, risinot mācību un sadzīves uzdevumus;
 • attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu;
 • attīstīt spēju strukturēt un analizēt datus, lai individuāli vai sadarbojoties grupā spētu identificēt problēmas un risināt tās;
 • veidot paradumu strādāt ar programmvadāmām ierīcēm drošā vidē (fiziskā un virtuālā) un apgūt paņēmienus, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem vai mazinātu tos;

Lai varētu apgūt iemaņas strādāt ar programmvadāmām ierīcēm un sekmēt loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstību, nesen mūsu skola iegādājās divus EV3 robotus. Šos robotus izmantosim, apgūstot datoriku 4., 5. un 6. klasēs. 

Ināra Petrovska, informātikas skolotāja

 
Otro reizi mūsu skolas pašdarbnieki koncertē Ezersalā

Ezersala maza21.04.2016..
20.aprīlī mūsu skolas 2.klašu deju kolektīvs (vadītāja Elita Romanovska) un folkloras kopa (vadītāja Ilga Taukača) koncertēja Ezersalas speciālajā internātpamatskolā. Savu priekšnesumu bija sagatavojuši arī mājinieki. Beigās visi vienojās kopīgā rotaļā un latviešu tautas dziesmā. Vairākiem Ezersalas skolēniem pēc pasākuma radās interese par latviešu tautas tērpiem.

Draudzības koncerts Ezersalā notiek jau otro gadu. 

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
Prakse.lv Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Prakse lv21.04.2016.
20.aprīlī skolā viesojās uzņēmuma Prakse.lv pārstāvis, kurš 11. un 12. klašu audzēkņiem pastāstīja par nākotnes darba tirgus perspektīvām, kā arī iespējām palīdzēt izvēlēties sev atbilstošāko profesiju - izspēlējot virtuālo praksi. Iepazīstināja jauniešus ar darba intervijas procesu, izspēlējot simulācijas spēli un vēlāk izanalizējot atbildes.

Ineta Misāne, direktora vietniece audzināšanas jomā

 
Konkurss “Saturieties, meitenes!”

Sat meitenes12.04.2016.
8.aprīlī 4.-5.klašu meitenes varēja parādīt savas prasmes un talantus konkursā “Saturieties, meitenes!”

Meitenes uzstājās ar mājas darbu - priekšnesumu. Konkursa dalībniecēm vajadzēja atpazīt virtuvē izmantojamos piederumus, dažādas puķes, dārzeņus, pildīt Gudrības un Saimnieču testus. Neizpalika arī uzdevumi konkursa atbalstītājiem- zēniem un arī pārējiem skatītājiem.

Meitenēm dziesmas palīdzēja sagatavot skolotāja Aina Kairova. Par konkursa muzikālo noformējumu rūpējās Raivis Kornejevs (8.c klase). Žūrijas loceklēm - Lindai Šaļapinai, Lainei Evitai Mežalei, Elīnai Guitānei, (9.a kl.), Agitai Silkānei (9.c kl.) nācās krietni pastrādāt, vērtējot meiteņu teicamo sniegumu.

Konkursa noslēgumā skolas direktore Dz. Dukšta pasniedza atzinības rakstus meiteņu komandām un nelielas balvas katrai meitenei.

Ļuba Šantare, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

“Lielās šķirošanas stafetes” maratons

Skiro11.04.2016.
“Lielās šķirošanas stafetes” maratons Latvijas skolās kopā ar sporta žurnālistu Armandu Tripānu un sporta deju dejotāju Martu Kalēju ir sācies! Latvijas Zaļā punkta komanda viesojās Ludzas pilsētas ģimnāzijā, 6.b klase pasākumu izcīnīja, piedaloties radošo darbu konkursā "Mēs šķirojam. Pievienojies mums!".

Pateicoties 6.b klases uzvarai, 5.aprīlī mūsu skolā tika atklāts "Lielās šķirošanas stafetes" maratons. Šinī pasākumā piedalījās visi skolēni no  5.-7. klasei un komandas bija jauktās. Par balvu skolēniem pārsteigumu sagādāja gardās Cido sulas un gardus kliņģerus sarūpēja vides apsaimniekošanas uzņēmums "Ludzas apsaimniekotājs".

Iluta Kaupuža, 6.b klases audzinātāja

 

Starpnovadu Kristīgās sadraudzības diena trešklasniekiem

Krm maza15.03.2016.
Katru gadu pavasara brīvdienās Ludzas katoļu baznīcas draudzes mājā notiek Kristīgās sadraudzības diena, kurā ir aicināti piedalīties tie  Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu skolu 3.klases skolēni, kuri mācās kristīgo mācību. Šogad pasākumā piedalījās tikai Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas Mūzikas pamatskolas un Nirzas skolēni. Viņi izdzīvoja Marka evaņģēlija notikumus gan darbojoties grupās, gan individuāli meklējot atbildes uz jautājumiem, gan vingrinot savus pirkstiņus praktiskās lietās.

LPĢ skolēni saka sirsnīgu paldies pasākuma organizētājai skolotājai no Zilupes Initai Čižikai, kā arī Renātes Andrejevas un Elvitas Budrevičas ģimenēm par atsaucību un izpalīdzību!

Līga Batņa, kristīgās mācības skolotāja

 
Pedagogu pieredzes apmaiņas konferencē – 4 valstu skolotāji

Vilani 201624.03.2016.
Brīvdienās Viļānu vidusskolā notika 6. Starpnovadu un 1. Starptautiskā pedagoģiskās pieredzes konference. Sešu gadu laikā no dažu skolu kopīgiem pedagoģiskajiem lasījumiem konference gājusi plašumā un augusi arī kvalitatīvi. Jau vairākus gadus tajā piedalās Ludzas pilsētas ģimnāzija, pagājušajā gadā LPĢ organizēja šo pasākumu. Šā gada konferencē bija pārstāvētas  11 skolas no Latvijas, 1 mācību iestāde no Lietuvas, 2 – no Krievijas, 9 – no Baltkrievijas. Konferencē piedalījās vispārizglītojošo skolu, profesionālo mācību iestāžu un pirmsskolas pedagogi.

Citu valstu pieredze konferencē tika prezentēta pirmoreiz. Kopā  6 sekcijās tika nolasīti 60 ziņojumi, pirmoreiz notika  6 meistarklases par kooperatīvās mācīšanas iespējām, grupu darba vērtēšanu, dažādu priekšmetu skolotāju sadarbību, mācot vienu tēmu.

LPĢ skolotāja Ineta Misāne vadīja meistarklasi par tēmu  Klases stunda "Veselīgs dzīvesveids”. Konferencē par savu pieredzi stāstīja mūsu skolas pedagogi: Inta Žeikare,  Rita Bogomola, Skaidrīte Pule, Lidija Krokša, Žanna Dukaļska, Ivita Kalverša, Ināra Petrovska, Ilga Taukača, Līga Arcihoviča, Dzidra Razumejeva, Līga Batņa.

Šāda sadarbība liek aktualizēt agrāk iegūtās zināšanas, atklāt sev kādas neizmantotas metodes no citu pieredzes, bet, galvenais, tā ir iespēja satikties ar citu skolu, citu valstu kolēģiem, salīdzināt savas un viņu problēmas darbā un meklēt iespējas tās risināt.

Nākamgad konferences organizēšanu uzņēmās Dagdas vidusskola.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

"Zaļā misija. Klimats" Ludzas pilsētas ģimnāzijā

zm maza15.03.2016.
Nesen mūsu skolā notika projekta „Zaļā misija. Klimats” diena, kuras gaitā 10. klašu skolēni darbojās trijās tehniski radošajās darbnīcās.

10.c klases skolēni strādāja darbnīcā „Zaļā pilsēta”. Katra grupa pārstāvēja pašvaldību, kurai nepieciešams samazināt CO2 daudzumu atmosfērā. Lūk, ko par projekta dienas aktivitātēm stāsta paši to dalībnieki:

„Vislielāko azartu izjutām, risinot problēmu, kā paaugstināt darba produktivitāti. Piemēram, mana komanda uzstādīja jaunu rekordu, 60 sekundēs saliekot no „Lego” klučiem vairāk kā 20 piramīdu. Izvēloties risinājumus, mums bija jāiekļaujas atvēlētajā budžetā. Te nedaudz arī pastrīdējāmies. ” (Artūrs.)

„Man patika spēle, kuras mērķis bija samazināt CO2 nonākšanu atmosfērā, - mēģinājām izdomāt efektīvāku un īsāku pasažieru autobusa ceļu. Pētījām arī māju krāsas, lai noskaidrotu, kurai no tām būs mazāka siltumatdeve.” (Arvīds.)

„Mana grupa ar aizrautību modelēja mašīnas, kuras pārvietojas ar gaisa balonu palīdzību. Aizrāva arī vēja ģeneratora propellera konstruēšana.” (Raivis.)

„Šī tikšanās man ļoti patika. Bija dažādi atraktīvi, interesanti un izzinoši uzdevumi. Pasākuma vadītājs spēja mūs ieinteresēt. Centāmies pēc iespējas labāk visus uzdevumus paveikt.” (Agita.)

10.b klases skolēni veica aktivitātes darbnīcā „Klimats toreiz un tagad”. Viņi izzināja, kāpēc notiek klimata pārmaiņas, kādas ir tā sekas, kā arī pētīja ūdenstilpņu slāņus. Bija iespēja mērīt zemeslodes temperatūru, noteikt CO2 svaru, veikt ūdens paraugu analīzi un citus eksperimentus. Skolēni aktivitātes raksturo šādi:

„Man vislabāk patika spēle, kurā vajadzēja risināt dažādas vides katastrofu problēmas, glābt savas pašvaldības teritorijas iedzīvotājus. Uzvarēja tā pašvaldība, kurai pēc 8.gada jeb 8. spēles apļa bija palicis visvairāk iedzīvotāju.” (Kristiāna.)

„Mūsu pienākums bija pasargāt savus iedzīvotājus, kuri mita dažādās klimata joslās. Tika iedalīta noteikta naudas summa, kuru varēja izmantot. Mēs kopā pieņēmām lēmumus un kopā pārdzīvojām par neveiksmēm. Manuprāt, šādas spēles skolā varētu notikt biežāk.” (Daiga.)

„Ar aizrautību risinājām dažādas vides problēmas, ļoti svarīgas un nopietnas lietas ar spēles palīdzību kļuva interesantas.” (Vaira.)

„Biju gandarīts, ka uzvarēja mana grupa, mēs zaudējām vismazāk cilvēku. Patika arī citi eksperimenti.” (Kristaps.)

Skolēnu atziņas apkopoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dagmāra Boicova

 
Pirmsskolas izglītības iestāžu “Pasaciņa” un “Rūķītis” audzēkņi ciemos Ludzas pilsētas ģimnāzijā

pii mazs17.03.2015.
Tradicionāli pavasara brīvdienās mūsu skolā viesojas Ludzas pilsētas PII audzēkņi.

Arī šogad 15.martā Ludzas pilsētas ģimnāzijā kopā ar savām skolotājām ieradās 46 nākamie pirmklasnieki. Bērni iepazinās ar skolas telpām, paviesojās aktu zālē, mūzikas kabinetā, sporta zālē, ēdnīcā, nākamo 1.klašu kabinetos. Viņi dziedāja, sportoja, krāsoja, rotaļājās.

4.klašu skolēni bija izgatavojuši mazajiem draugiem suvenīrus – saulītes.

Marija Bogomola, direktora vietniece mācību jomā 

 
Sākam ar lego, turpināsim ar robotiem

Lego mazs10.03.2016.
Marta sākumā Ludzas pilsētas ģimnāzijā pirmoreiz notika lego modeļu konstruēšanas sacensības, kurās piedalījās 36 skolēni vecumā no 5. līdz 8. klasei. 

Ideja

-Interese par konstruēšanu, par robotiku skolēniem ir, bet līdz šim mums nebija pulciņa, kur ar to nodarboties. Mācību gada sākumā apsolīju, ka iegādāsimies lego konstruktorus, lai zēnu mājturības stundās, fizikā un ārpusklases nodarbībās varētu veidot šīs prasmes. Pašlaik mums ir jau 6 lego komplekti, ar ko darbojās skolēni vidējā posmā, bet pēc brīvdienām sāks strādāt sākumskolā.  Šogad sacensības notika pirmoreiz, bet, ceru, ka tās kļūs par tradīciju, uzdevumiem pakāpeniski kļūstot sarežģītākiem. Nākamajā mācību gadā iegādāto konstruktoru bāzi papildināsim, lai varētu apgūt arī robotikas pamatus un būvēt, programmēt robotus. Mūsu lielais mērķis – piedalīties Lego un robotu konstruēšanas sacensībās valstī.

Liels ieguvums - pusaudžu vecuma zēnu iesaistīšanās šai nodarbē, jo, nenoliegsim, - lielum lielajā daļā pasākumu un nodarbību skolā vairāk iesaistās meitenes.  No 36 dalībniekiem lego sacensībās 30 bija zēni.

 Es saprotu, ka sākumā šo ideju daudzi uztvēra skeptiski, bet rezultāts pierādīja, ka tā ir dzīvotspējīga un jāattīsta, - uzskata skolas direktore Dzidra Dukšta.

Idejas realizētāji

Sacensības organizēja un vadīja zēnu mājturības skolotāji Jānis Mikažāns un Viktors Kuprevičs.  Lai līdzjutēji sacensību laiku izmantotu lietderīgi, fizikas un dabaszinību skolotāji sagatavoja viktorīnu, kā fizikas un dabas mācības likumi darbojas dzīvē.

-Tādas sacensības rīkojām pirmoreiz. Paši izdomājām noteikumus, paredzējām laiku, uzdevumu sarežģītības pakāpi. Ja godīgi, nebiju cerējis, ka interese būs tik liela un ka pilnīgi visi tiks galā ar uzdevumu.  Tagad esam pārliecinājušies – šis darbības virziens jāattīsta. Te praksē tiek pārbaudīti fizikas likumi, attīstīta domāšana, spēja sadarboties komandā, - par sacensībām gandarīts Jānis Mikažāns.

Eksperts Teodors Romanovskis mācās tikai 4. klasē, bet lego konstruēšana un interese par robotiku viņam radusies jau agrāk. Kad Teodors demonstrēja darbā savu konstruēto ekskavatoru, visi pārliecinājās, cik tālu viņš attīstījis savas prasmes. Teodors šogad apmeklē robotikas pulciņu Rēzeknes centrā “Zeimuļs” un ļoti vēlas, lai turpmāk šo hobiju var attīstīt Ludzā.

Uzvarētāji

Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji:

 • Marels Pozņaks un Miervaldis Podnieks – 6. klasē,
 • Artis Rudzgailis un Edgars Vorza – 7. klasē,
 • Armands Greitāns un Raivo Losevičs – 8. klasē.

Godalgotajās vietās arī:

 • Jānis Barkāns,
 • Endijs Kušners,
 • Ivo Ļegkojs,
 • Darja Pozņaka,
 • Georgijs Dobriņins,
 • Edgars Dembovskis,
 • Kristers Losevs,
 • Dinārs Rudovičs,
 • Edijs Kušners,
 • Haralds Ruciņš,
 • Jūlija Vilmaniete,
 • Lāsma Troņinkova.

Balvas: no LPĢ un bankas Citadele, bet galvenā balva – vienaudžu atzinība.

Armands Greitāns, viens no uzvarētājiem: -Ar lego  mājās nodarbojos jau kopš bērnības. Tagad vairs nē. Sacensībās gan noderēja bērnībā iegūtās iemaņas. Man patika sacensības, tādas vajag rīkot. Salikt modeli pēc instrukcijas ir vienkāršāk, modelēt pašam – sarežģītāk. Mēs strādājām kopā ar Raivo. Arī viņam lego bija bērnības hobijs. Domāju, ka ar lego būtu jāsāk nodarboties jaunākajās klasēs. Mūsu vecumā būtu piekrišana robotikas pulciņam.

Šim pasākumam pievēršam īpašu uzmanību ar cerību, ka tas ieinteresēs citas novada skolas.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
Dūd pīci, Onton!

Kukojs maza25.02.2015.
Dūd pīci, Onton! – tāds bija īpašās literatūras stundas nosaukums Ludzas pilsētas ģimnāzijā. Vidusskolēni tajā atcerējās vai no jauna iepazina mūsu novadnieka Antona Kūkoja darbus, klausījās viņa dzeju, ielūkojās dokumentālās filmas “Izdzeivuot pīdrereibu” fragmentos. Šajā sarīkojumā bija divi īpaši notikumi: tikšanās ar Antona dēlu Vinsentu Kūkoju, kura dziesmas ar tēva tekstiem savaldzināja daudzus, un iespēja iepazīt tikko iznākušo Antona Kūkoja laigaliskās dzejas izlasi “Dūd pīci”. Par grāmatas tapšanu pastāstīja Sandra Vorkale. Dzejoļus izlasei atlasīja Antona mazmeita Katrīna, bet par izdošanu parūpējās J.Soikāna Ludzas Mākslas skola – skola, ko dibinājis un vadījis pats Antons. Gribas teikt, ka grāmata ir īpaša – dziļi personiska, skaistā noformējumā. Tuvāk par to nestāstīšu, jo oficiālie grāmatas atvēršanas svētki notiks tikai aprīlī.

Paldies vidusskolēniem, kuri iejutās jauno literatūras skolotāju lomās, - Raivim Filimonovam un Gunitai Misānei. Domāju, ka gandarījums par piedalīšanos pasākuma tapšanā bija arī Aigaram Luckānam, Alisei Bleivei  un Līgai Romancānei, Raivim Isakovičam. Protams, vislielākais prieks par to, ka Antonu Kūkoju, vienu no mūsu laika izcilākajiem latgaliešiem, mums padarīja tuvāku viesu – Vinsenta Kūkoja un Sandras Vorkales uzstāšanās.

Pēdējais teikums, kas stundā izskanēja, ir tāds: “Kontroldarba par šo tēmu nebūs, bet, ceram, ka, viņu satiekot, jūs varētu teikt  “Dūd pīci, Onton! Es Tevi pazeistu!”

Antons staigā mūžības ceļus nu jau devīto gadu, bet viņš savā Latgalē ir atstājis tik dziļas pēdas, ka laiks viņa piemiņu neizdzēš, vien padara spilgtāku.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Meteņi 2016. Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Met 201615.02.2016.
9.februārī notika Meteņiem veltīts sporta pasākums sākumskolas bērniem (2.a,b; 3.a,b,c; 4.a,b klasēm).  Pasākums notika Ludzas novada sporta skolas zālē. Pasākuma sākumā bērni pastāstīja visu, ko zina par šiem svētkiem. Tad notika iesildīšanās mūzikas pavadībā (skolotāja Ilga Taukača). 

Visi bērni piedalījās Jautrās Meteņu dienas  stafetēs, kur tie izpildīja dažādas svētku tradīcijas: vizinājās  ar ragavām; cepa pankūkas, zīmēja sniegavīru; pikojās. Pasākuma beigās bērni ķēra zelta pogas un saņēma pateicības par piedalīšanos pasākumā. Pasākumu organizēja un vadīja sporta skolotājas Iluta Kaupuža un Solvita Narnicka.

Ļuba Šantare, direktora vietniece audzināšanas jomā

 
Augsim stipri Latvijai!

Augsim maza10.02.2016.
Pilsoņu, savas valsts patriotu audzināšana ir vissvarīgākais izglītības uzdevums demokrātiskā valstī.

Patriotiskā audzināšana un vīrišķīgu tradīciju iedibināšana ir vīriešu pienākums, tādēļ Aizsardzības ministrija par vienu no saviem uzdevumiem uzskata jauniešu patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas veidošanu.

Lai radītu lielāku izpratni par jaunsargu kustību valstī un arī mūsu skolā 5.februārī notika 304.Ludzas jaunsargu vienības Jaunsardzes un NBS popularizēšanas pasākums “Augsim stipri Latvijai!”. Organizēja un vadīja pasākumu jaunsargu grupa un viņu komandieris Ivars Novožilovs. Zēniem bija jāveic dažādi uzdevumi:

 • Jāpilda tests;
 • Mugursomas sakārtošana dodoties pārgājienā;
 • Gāzmaskas pareiza uzvilkšana;
 • Jauniesaucamā saģērbšana formas tērpā un ekipējumā;
 • Virves vilkšana.

Zēni ar visiem uzdevumiem veiksmīgi tika galā. Pasākuma noslēgumā visi dāvanā saņēma pildspalvas, pateicības un galda kalendāru savai klasei.

Ļuba Šantare, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

Fizikas stunda 11.a klasē

09.02.2016.
5.februārī 11.a klases skolēni Agija Valaine, Laima Ločmele, Elviss Jemeļjanovs sagatavoja un novadīja fizikas stundu savā klasē. Stundas tēma "Kapacitāte un kondensatori." Stundu vēroja un kopā ar 11.a klasi jauno skolēnu lomā iejutās arī skolotājas Ināra Petrovska, Antoņina Tutina, Valentīna Abricka, Veronika Putāne, Inese Gorbunova, Dzidra Dukšta.

Laima, Agija un Elviss secināja, ka skolotājam jāpatērē daudz laika, lai sagatavotos stundai. "Jaunie skolēni" apgalvoja - arī skolēnam mūsdienās nav viegli. Abas puses ieguva jaunu pieredzi, jaunas atziņas turpmākajam darbam.

Veronika Putāne, fizikas skolotāja

 
Atceres pasākums "Barikādēm-25"

Barikades mazs08.02.2016.
27. janvārī 10. - 12. klašu skolēniem notika atceres pasākums "Barikādēm-25". Skolēniem bija iespēja ieskatīties un ieklausīties Trešās Atmodas būtiskākajos notikumos, jo tieši Atmodas laiks bija galvenais priekšnoteikums 1991.gada janvāra norisēm Latvijā. Ludzas novadpētniecības muzeja darbiniece Aina Loseviča pastāstīja par 80. gadu otrās puses norisēm Ludzā, parādīja filmu kā Ludzā pirmo reizi virs pasta ēkas tika uzvilts sarkanbaltsarkanais karogs. Skolēni noskatījās dokumentālo filmu par 1991.gada janvāra barikādēm Rīgā. Ar atmiņām par notikumiem barikādēs Rīgā dalījās 7.c klases skolnieces Laimas Tihovskas tētis Ainārs Tihovskis, skolotājs Jānis Mikažāns un skolotāja Laila Budreviča emocionāli izstāstīja savas atmiņas par barikāžu dienām Liepājā. Pasākuma noslēgumā skolēni un skolotāji noklausījās Trešās Atmodas populārāko dziesmu "Manai tautai", kuras tēma aktuāla arī mūsdienās - tagad jau ar citu nozīmi. Pasākuma laikā visi stāstījumi tika papildināti ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu un video.

Inta Žeikare, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

 
Ko skolēniem mācīt par eiro?

Eiro m03.02.2016.
Uz šo jautājumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagogiem un skolēniem izsmeļoši atbildēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas vidusskolēni, skolotāja I.Jorniņa un Latvijas Latvijas Bankas “Naudas Skolas” redaktore Antra Slava. 1.februārī LPĢ 3.-6. klašu skolēniem notika mācību stundas, kurās viņi saistošā veidā uzzināja, kā atšķirt viltotu naudaszīmi no īstas, mācījās atpazīt, kādas eiro monētas izskatās katrā valstī, izpētīja jauno 20 eiro banknoti un arī citas banknotes. Visinteresantākā viņiem šķita virtuālā spēle – ceļojums pa Eiropu, iepazīstot eiro monētas.

9 -12 gadus veciem skolēniem ir iespēja piedalīties sacensībās “Eiro skrējiens”, kurā iepazīst eiro naudaszīmju pretviltošanas pazīmes un dizainu. Informāciju par to var atrast ECB interneta vietnē: www.jaunas-eiro-banknotes.eu, saite www.naudasskola.lv, sadaļa PIEDALIES.

Spīdolas skolas skolēni sadarbībā ar Latvijas Banku ir izstrādājuši zinātniski pētniecisko darbu, ko sākumskolā mācīt par naudu. Ar sava darba rezultātiem viņi iepazīstina arī citus.

Savukārt pedagogiem notika seminārs par to, kādi mācību materiāli par naudu ir izmantojami stundās un ārpusstundu darbā. Ir ļoti daudz iespēju, jau izstrādātu informatīvu materiālu par dzīvē noderīgām prasmēm. Piemēram, tēmas “Kredīti”, “Ātrie kredīti”, “Studiju kredīts”, ”Mājsaimniecības budžets” interesē vecāko klašu skolēnus, “Ceļojums naudas pasaulē” der sākumskolā. Materiālu saraksts ir plašs un atrodams virtuālajā vidē.

Informācija, prezentācijas,  kur atrodami un kā izmantojami visi šie materiāli, ir pieejami LPĢ.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lai lasītu vai lejuplādētu, spied uz bildes

pieejamiba 1

Kā mūs atrast

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking