Ludzas pilsētas ģimnāzija

Pasākums "Mana ģimene- mans lepnums!" 5.c klasē

5.c maza27. maijā 5.c klasē notika projekta „Mana ģimene- mans lepnums!” prezentācijas pasākums. Skolēni gatavoja prezentācijas par savām ģimenēm - stāstīja par vecāku nodarbošanos, hobijiem, ģimenes tradīcijām, skolēni veidoja apsveikumu - ģimenes koku. Katrs skolēns bija izdomājis jautājumu par savu ģimeni, un vecākiem bija iespēja piedalīties viktorīnā. Pasākumu vadīja 5.c klases skolēni - Deina, Kristiāna, Armands un Niks. Tika gatavoti arī priekšnesumi - klavieru skaņdarbus spēlēja Paula, Kristians, Markuss, Dinārs, akordeonu spēlēja Ņikita un Germans, meitenes bija sagatavojušas deju, tika stāstītas anekdotes, skandēti dzejoļi par ģimeni, dziedātas dziesmas - Armands, Niks un Kristiāna dziedāja dziesmu „Zvaigžņu kabarē”, visi kopā nodziedāja dziesmas - „Fledermauša šūpuļdziesma”, „Māte savas meitas sauca”, „Urā! Urā!”. Kristiānas un viņas māsiņas priekšnesums bija īpaši mīļš.

Pasākums izdevās sirsnīgs un pozitīvs, kupli apmeklēts no vecāku puses. Paldies vecākiem par atbalstu un aktīvu līdzdalību. Paldies mūzikas skolotājai Karīnai par palīdzību!

5. c klases audzinātāja Ineta Abricka


Jaunsargu aktivitātes maijā

20.maijā 304. Ludzas jaunsargu vienība piedalījās Valsts robežsardzes koledžas organizētajos Jaunsargu pārgājiena pārbaudījumos un izcīnīja 1.vietu.

Zeme maijs mazaMaija nogalē Ludzas jaunsargi devās iepazīt austrumu robežu un robežsardzes dienesta darbu.

 

 

 


 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ziemeļlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu skate aizrit Rogovkā

Rogovka10.aprīlī Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu skate "Muoku dzīdoit, muoku doncoit, muoku dorbu padarāt" notika Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta centrā – Rogovkā.

Skatē piedalījās ap 350 dalībnieku no Rēzeknes, Ludzas, Viļānu, Ciblas un Dagdas novadiem, kā arī no Rēzeknes un Ludzas pilsētām. Pasākuma mērķis: Ziemeļlatgales novada lokālās dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas tradīciju apgūšana un pārmantošana saistībā ar tēmu „Mantojums”.

Šis sarīkojums bija posms ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kur katrs kolektīvs rādīja savu 7 minūšu programmu, iztirzājot tēmu par tautas gara bagātību atstāto mantojumu. Bērni un jaunieši vienojās arī kopīgās dziesmās, dejās un rotaļās, kas pārmantotas no iepriekšējām paaudzēm. Tāpat arī tika stāstīti dažādi atgadījumi no dzīves.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas folkloras kopas dalībnieki nopietni, čakli gatavojās Dziesmu svētku skatei. Mācījās gan novada kopīgās dziesmas, dejas, sagatavoja arī garo, sarežģīto rotaļu programmu. Skatē uzstājās ar savu sagatavoto programmu „Pat muns mozais sakasneits tautas goru seitynōs”. Ieguva II pakāpi, kas ir gandarījums par ieguldīto darbu visa gada garumā.

LPĢ folkloras kopas vadītāja Ilga Taukača


Mācību priekšmeta popularizēšana

Fizika mazsLai ieinteresētu 3.klases skolēnus, parādītu, cik aizraujošas un interesantas ir dabaszinības, 10.klases skolēni sagatavoja dažādus saistošus eksperimentus. Visi – gan 3.klases, gan 10.klases skolēni ar interesi vēroja eksperimentus. Droši varam teikt, ka eksperimenta mērķis piepildījās!  

Skolotāja Veronika Putāne

 


Jaunsargu aktivitātes aprīlī

Jaunsargu grupa ekskursijā Briselē

No brauciena uz Briseli atgriezies Valdis Trukšāns, LPĢ 12. klases skolnieks. Iespēju apmeklēt Eiropas parlamentu un NATO mītni viņam sagādāja aktīvā darbība Jaunsargu organizācijā. Aktīvākajiem jaunsargiem no visas Latvijas šis brauciens bija kā balva. Valdis ir jaunsargs jau kopš 6. klases.

– Es noteikti iesaku visiem, kuri grib norūdīties, izbaudīt interesantus pārgājienus, pabūt vasaras nometnēs, trenēt savu izturību, veiklību, iemācīties izdzīvot ekstremālos apstākļos, iestāties jaunsargu organizācijā, – iesaka Valdis. Protams, jaunsardze liels pluss arī tiem, kuri vēlas saistīt savu nākotni ar Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem vai Zemessardzi.

Interesantāks un iespaidīgāks Valdim atmiņā palicis NATO mītnes apmeklējums, bet arī par Eiropas parlamenta, šīs sarežģītās un lielās struktūras, darbu tagad ir radies reāls priekšstats.

Ekskursijā iepazīta arī Brisele. – Skaista un interesanta pilsēta, bet ne viss man tur patika. Es noteikti negribētu būt satiksmes dalībnieks šīs pilsētas ielās, kas man šķita diezgan haotiska. Tagad es daudz augstāk novērtēju sakārtotību un tīrību Latvijas pilsētās, jo Briseles ielās atkritumu maisi dienām ilgi stāv ielu malās, – pastāstīja Valdis.

Valdis BriseleFOTOGALERIJA: Jaunsargi Briselē

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982840255067745.1073741955.202861063065672&type=1

http://www.draugiem.lv/jaunsardze/#/jaunsardze/gallery/?pid=388485983

https://twitter.com/Jaunsardze

Vanda Žulina

 
 Jaunsargi m 09.04Patriotiskās audzināšanas ekskursija Latvijas Kara muzeja filiālē „Ziemassvētku kauju muzejs” Jelgavas novada Valgundes pagasta „Mangaļu” mājās, Ložmetējkalnā un Aviācijas muzejā (09.04.2015.)

 

 


 

Starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference dod jaunas idejas
Pl konference mazsLudzas pilsētas ģimnāzijā pavasara brīvlaikā notika vairāki nozīmīgi notikumi: eksāmeni vidusskolēniem un 5.starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference, kurā piedalījās Viļānu, Dagdas, Krāslavas, Riebiņu, Zilupes, Ludzas novada un Rēzeknes pilsētas skolu pedagogi. Darbs notika 5 sekcijās, par savu pieredzi, pētījumiem pastāstīja 64 pedagogi. Tā bija jubilejas konference, tāpēc plenārsēdē skolas direktore Dzidra Dukšta atskatoties piecu gadu ilgā pagātnē, atcerējās, ka pirmajā konferencē, piedalījās tikai Viļānu vidusskola, LPĢ un daži pārstāvji no Varakļāniem, bet ar katru gadu konferences darbā iesaistās aizvien jaunas skolas. Pašlaik var jau droši apgalvot, ka tas ir plašs Latgales mēroga pasākums. Šā gada tēma „Skolēns, skolotājs, skola 21. gadsimtā”.

Klātesošos sveica novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele. Uzrunas teica katra novada pārstāvji. Plenārsēdē ar ziņojumu „Inovācijas mācību pieejā: priekšmeta satura un valodas integrēta mācīšana” uzstājās Rēzeknes Augstskolas profesore Velta Ļubkina. Viņa stāstīja par drosmīgu ideju, ko jau sāk realizēt RA, kad mācību priekšmeta mācīšanā izmanto ne tikai dzimto, bet arī angļu valodu (var teikt, māca bilingvāli). Profesore aicināja nebaidīties no jaunām ierosmēm.

Tālāk darbs ritēja sekcijās. Kopš pagājušā gada skolu pedagogiem pievienojušies arī pirmsskolas skolotāji, kuri savā sekcijā noklausījās 10 ziņojumus. Nav iespējams nosaukt visas tēmas, par ko tika runāts, jo tās ir ļoti dažādas, piemēram, par vecāku sapulču organizēšanu sākumskolā, par bērnu kreiļu priekšrocībām un trūkumiem, ķīmijas standarta realizēšanu, eksperimenta lomu fizikas mācīšanā, infogrammas izmantošanu mācību procesā, Pogu balles tradīciju skolā, mūzikas ietekmi uz cilvēku... Tie ir daži no tematiem, kas dod priekšstatu par konferences saturu un varbūt nākamajā gadā rosinās tajā piedalīties vēl kādas skolas pedagogus. ‘

Katru gadu konferenci uzņem cita skola: divreiz tā notika Viļānos, divreiz Ludzā un pērn Dagdā. LPĢ kolektīvs bija īpaši parūpējies par viesiem: tika piedāvāta ekskursija pa skolu, skolēnu radošo darbu un skolotāju metodisko izstrādņu izstāde, fotoizstāde „Rāznas Nacionālais parks”, pavārītes pagatavoja garšīgas pusdienas un našķus kafijas pauzei, mājturības skolotāji ar audzēkņiem – piemiņas veltes.

Viss izdevās organizēti, viesi aizbrauca apmierināti, un gandarījums bija arī pašiem, jo tā ir laba iespēja satikt pārnovadu kolēģus, apspriest aktualitātes, dzirdēt, kā strādā citās skolās.

Vanda Žulina


Jaunsargu aktivitātes martā

Genocids304. Ludzas jaunsargu vienība piedalās komunistiskā genocīda upuru piemiņas, 1949.gada deportāciju atceres pasākumā Ludzas dzelzceļa stacijā. (25.03.2015.)

Jaunsargi martsOrientēšanās apmācības (21.03.2015.)
304. Ludzas jaunsargu vienības jaunsargi 21. martā piedalījās Zemessardzes 32. Kājnieku Bataljona I. līmeņa orientēšanās apmācībās Ciblas novadā. Kopā ar zemessargiem jaunsargi apguva orientēšanās lauka un ciemata apstākļos teoriju un praktiski veica zemessargiem paredzētā maršruta divas trešdaļas.

Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju (20.03.2015.)
2015.gada 20.martā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Rēzeknes apmeklējuma laikā tikās ar jaunsardzi. Ludzas pilsētas ģimnāzijas jaunsargu vienību pārstāvēja 8.b klases skolniece Anastasija Afanasjeva.

Šaušanas sacensības Viļakā (10.03.2015.)
Ludzas Pilsētas ģimnāzijas skolnieki - jaunsargi, šī gada
10. martā piedalījās šaušanas sacensībās Viļakā, kopvērtējumā iegūta ceturtā vieta. Visi malači, izdarīja, ko varēja. Turpmāk mēs, 304. Ludzas jaunsargu vienība, pilnveidosim treniņus šaušanā, lai nākamgad atgrieztos Ludzā ar Uzvaras kausu!

Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs, tālr.: 28625187


Dzimtās valodas dienā LPĢ aicina atzīties mīlestībā savā dzimtajā valodā (03.03.2015.)

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, no 20.02.15. līdz 27.02. februārim mūsu skolā notika ikgadējie Dzimtās valodas dienas pasākumi.

Iedvesmojoties no rakstnieku pāra Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes, radās dzimtās valodas tēma-

Dzimtas valodas diena

Dzimtās valodas dienai veltītie pasākumi notika visu nedēļu.

 • 12.klases skolēni atzinās mīlestībā savā dzimtajā valodā.
 • 10.klases skolēni aicina kopt savu dzimto valodu un runas kultūru. Viņi izveidoja interaktīvu stendu.
 • 11.klases skolēni, iedvesmojoties no J.Raiņa, veidoja dzejoļa „Apaļš cilvēks” vizualizāciju.
 • 9.klases skolēni savas domas par dzimtās valodas saglabāšanu izteica radošajos darbos. Skolēni nonāca pie vērtīgām atziņām.
 • 7.,8.klašu skolēni uzsvēra folkloras saglabāšanas nepieciešamību. Viņi, tulkojot latviešu tautasdziesmas, novērtēja valodu un kultūru daudzveidību. Skolēni secināja, ka kultūras vērtību saglabāšana bagātina un saliedē sabiedrību.
 • Savukārt 1.-5.kl. skolēni lasīja Raiņa un Aspazijas dzejoļus bērniem; valodai mīlestībā atzinās, izveidojot mīļvārdiņu vārdnīcu.

Paldies skolotājiem un skolēniem!

Skolotāja, Latviešu valodas MK vadītāja Līga Arcihoviča

Fragmenti no skolēnu darbiem

Atzīsties mīlestībā dzimtajā valodā

Kad klusi kā nakts tu pienāc man klāt,
 Tad strauji kā diena pukst mana sirds.
  Tu mans dievišķais –
  Es dievišķā tava.

Atzīsties man mīlestībā dzimtajā valodā,
  Un vēji aiznesīs mūs uz laimes pilnu paradīzi.
  Tikai dzimtajā valodā izteiktiem vārdiem ir jēga –
  Tie ir patiesi, dzidri kā tavas debeszilās acis.

Tikai mūsu sirdis spēj vienā taktī sisties,
  Kad saprotam, ka spējam mīlēt.
  Tu mans dievišķais –
  Es dievišķā tava.

(K.Jašina, 12.b)

 

 

Dzimta valoda maza

DZ v1 Maza 

Mīļvārdiņu vārdnīca

Kāpēc mums jāsargā sava dzimtā valoda?

 • Man dzimtā valoda ir vienīgā un mīļākā, jo to man iemācīja vecāki un tajā runā mani tautieši. Centīšos saglabāt savu dzimto valodu, pareizi runājot un rakstot. (Armands Usāns, 9.a)
 • Zaudējot dzimto valodu, tu zaudēsi atmiņas par savu ģimeni, dzimtu, tautas vēsturi, kultūru. (Aivis Černihovičs, 9.a)
 • Svarīgi ir sargāt savu dzimto valodu, jo tā ir mūsu ikdiena un paaudžu mantojums. (Alise Viļumovska, 9.a)
 • Dzimtā valoda ir piederības zīme savai tautai, tā vieno cilvēkus, liek justies atšķirīgiem un neatkārtojamiem. (Sabīna Dadaļeva, 9.a)
 • Dzimtā valoda ir jāsargā, jo tā ir dārga ģimenes vērtība, kas jānodod nākamajām paaudzēm. (Alīna Laugale, 9.a)
 • Dzimtā valoda ir jāsargā, jo tā ir manas dzimtas kultūras daļa, kas vieno mani ar tās pagātni, tagadni un nākotni. (Ieva Missa, 9.a)
 • Mana dzimtā valoda ir mans pirmsākums, tā mentāli vieno mani ar ģimeni un  tuvina tautai, kura runā šajā valodā. (Arturs Skovna, 9.a)
 • Jānis Klīdzējs liek mums atcerēties: „Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir cilvēks.” (Solvita Dubrovska, 9.a)
 • Latviešu valoda ir viena no grūtākajām, bet arī skaistākajām. Ja mēs paši necienīsim savu dzimto valodu, to necienīs arī cittautieši. (Linda Streļča, 9.c)
 • Es uzskatu, ka dzimtā valoda jāsargā kā daļa no sevis. Jāsargā ne tikai valoda, bet arī latviešu tradīcijas un kultūra – bez tām latviešu valodai nav nākotnes. ( Laura Līvmane, 9.c)
 • Sava dzimtā latviešu valoda jāsargā, lai tā neizzustu kā lībiešu vai prūšu valoda. Taču pašreiz latviski runājošo skaits strauji samazinās, valoda tiek piesārņota un noplicināta. (Raivis Isakovičs. 9.c)
 • Mums jāsargā sava latviešu valoda, jo kurš gan cits to darīs, ja ne mēs paši? Un kas tā būtu par Latvijas valsti, kurā nerunātu latviski? (Daiga Sarkane, 9.b)

Atvērto durvju diena Aviācijas pārvaldē (02. 03.2015.)

Aviacija mazaPiektdien, 27.februārī, Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde organizēja atvērto durvju dienu, uz kuru tika aicināts ikviens interesents. Doto iespēju izmantoja arī mūsu skola – Aviācijas pārvaldē kuplā skaitā sastapām 2.b, 4.b un 6.b klases skolēnus.

Pasākuma norises gaitā skolēniem bija iespēja aplūkot plašu izstādi un iepazīties ar Aviācijas pārvaldes tehnisko bāzi un ekipējumu, helikopteru speciālo aprīkojumu, robežkontroles un imigrācijas līdzekļiem.

Aizraujoši bija vērot Valsts robežsardzes gaisa kuģu ierindas parādi, Aviācijas dienesta un Apsardzes un speciālo uzdevumu dienesta „Sigma” demonstrētos mācību uzdevumus - pārkāpēju aizturēšanu, cietušā evakuēšanu ar helihopteru, Aviācijas pārvaldes kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumus.

Varēja vērot, ka, piedaloties atvērto durvju dienā, skolēnos radās interese un veidojās priekšstats par robežsarga profesiju. Varbūt šeit redzētais ne vienam vien lika aizdomāties par savas nākotnes profesijas izvēli.

Skolotāja Vija Zavadska


 

METEŅI – pavasara gaidīšanas svētki (25.02.2015.)

17.februāri mūsu skolā tika svinēti Meteņi jeb Aizgavēņi.

Jau vairākus gadus pēc kārtas šajos svētkos esam bijuši kopā ar Ludzas pārvaldes robežsargiem, kas prata mūs visus izvizināt 21.gadsimta ragavās – sniega motociklos. Šogad sniega skolas apkārtnē maz, tāpēc katra klase varēja izvēlēties – ēst pankūkas klasē, vai doties pēdējā ziemas braucienā no kalniņa.

Meteni 2015 mazs7. – 12.klašu skolēnu izvēle bija dažāda.

7.a (kl.audz.V.Žulina) paši cepa pankūkas skolas mājturības kabinetā. Meklēja ticējumus bibliotēkas resursos. Vēlāk visi kopā ēda un pārrunāja uzzināto.

9.b (kl.audz.R.Balode) un 10.a (kl.audz. A.Tutina) paspēja gan pankūkas klasē apēst, gan uz kalniņu aiziet.

11.a (kl.audz. J.Čakše) pulcējās pie pašceptu pankūku galda un jautri pavadīja šo dienu.

Uz kalniņu pie skolas vai pilsētas parkā, vai arī uz Makašānu kalnu devās:

7.c ( kl.audz.I.Dukšte),

8.a ( kl.audz.L.Arcihoviča),

8.b ( kl.audz.I.Barkāne),

9.c ( kl.audz.I.Vorza),

10.b ( kl.audz.A.Tutina),

11.b ( kl.audz.I.Žeikare).

12.b ( kl.audz.L.Batņa) uz kalniņu līdzi aicināja arī savu matemātikas skolotāju, skolas direktora vietnieci mācību darbā V.Abricku, lai uz atvadām visi izbaudītu kopā būšanas prieku.

Meteņi nosvinēti! Gaidām PAVASARI!

Direktora vietniece audzināšanas jomā I.Misāne


 

Koncerts „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem” (25.02.2015.)

Uz dz svetkiem mazaOtrdien, 24. februārī, pēc Ludzas pilsētas ģimnāzijas ierosinājuma, Ludzas Tautas namā notika koncerts „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem”. Tajā piedalījās visi Ludzas pilsētas skolēnu deju kolektīvi, folkloras kopas un koris. Tie ir kolektīvi, kuri gatavo svētku repertuāru un jau drīz savas prasmes rādīs skatēs. Tieši skates rezultāti noteiks, kuri kolektīvi jūlija sākumā brauks uz lielajiem svētkiem Rīgā.

Kopā koncertā piedalījās 12 kolektīvi: 7 no LPĢ, 2 – no Ludzas Mūzikas pamatskolas, 1 – no BJC. Visvairāk ir dejotāju: „Žikā”—7 deju kopas, „Žeperos” – 1. Viņiem arī vislielākā konkurence. Folkloras kopas ir divas: LPĢ un Mūzikas pamatskolā. LPĢ jauktais koris „Campanella” ir vienīgais bijušā Ludzas rajona teritorijā. Koncertā kopā bija ap 250 dalībnieku.

Pusotru stundu ilgajā koncertā dejotāji un dziedātāji rādīja savas prasmes. Vērtētāji šoreiz bija vecāki, kuriem koncerts bija veltīts. Sarīkojuma sākumā sveicām kolektīvu vadītājus: Elitu Romanovsku, Ļubu Šantari, Inesi Mikaskinu, Sarmīti Stapuli, Ainu Kairovu, Daci Tihovsku, Ilgu Taukaču, kora koncertmeistari Viktoriju Gavrilinu.

Pirmo reizi tika iedejoti arī jaunie tautas tērpi, kas dažiem kolektīviem jau ir uzšūti.

Uz tikšanos skatēs!

Skolotāja Vanda Žulina

 DZ svetki mazs (Saite uz video "Dziesmu un deju svētki")


 100 dienas skolā (23.02.2015.)

100 dienas maza 20.februārī 1.klases skolēni pulcējās pasākumā „100 dienas skolā”, kuru vadīja 7.b klases skolēni. Pirmklasnieki bija sagatavojuši īsu prezentāciju par sevi. Skatītājus un līdzjutējus priecēja gan mazie dejotāji, gan dziedātāji. 7.b klases Zinītis ar Nezinīti pārbaudīja, kādas prasmes mazie gudrinieki ir apguvuši pirmajās 100 dienās. Bērni ātri un veikli prata sakārtot skolas somu, atpazina burtus, risināja atjautības uzdevumus, minēja mīklas. Katra klase zīmēja un raksturoja savu klases audzinātāju. Nezinītis secināja: „Ļoti gudri bērni!”

Lai arī nākamajām 100 dienām pietiktu izturības, katrs pirmklasnieks pasākuma noslēgumā saņēma putras paciņu ar pamācību, kā izvārīt spēka putru.

Skolotāja Ilmāra Kricka, 7.b klases audzinātāja


 

Meteņdiena (17.02.2015.)

Meteni 2015 mazsLudzas pilsētas ģimnāzijā notika Meteņu dienas pasākumi. Sākumskolas klasēm tika organizētas fiziskās aktivitātes ārā – skolēni gāja aplī un pildīja dažādus uzdevumus. Turpinājumā notika stafetes ar dažādām Meteņiem raksturīgām aktivitātēm. Bērni vizinājās ar ragaviņām, „lidoja” uz slotas, leca augstumā, lai vasarā būtu laba raža. Visi labi pavadīja laiku un apmierināti aizgāja skolas ēdnīcā paēst pankūkas.

Skolotāja Solvita Narnicka


Vai internets ir tavs draugs? (10.02.2015.)

Dross internets 201510. februārī, kad tiek atzīmēta Drošāka interneta diena, notika skolas bibliotēkas un informātikas skolotāju kopīgi rīkotais pasākums 6.–8. klasēm „Internets – mans draugs”. Tas, ka mūsu skolēni lieto internetu ik dienu, dažs - vai ik stundu, ir neapstrīdama patiesība. Ir ļoti daudz runāts arī par drošību e -vidē, bet vai tas izdzirdēts un saprasts? Tieši tas tika vēlreiz aktualizēts un pārbaudīts šai pasākumā, kurā piedalījās 9. klašu kolektīvi.

Visu iepriekšējo nedēļu skolēni katrā no dalībklasēm veidoja plakātus par dažādām tēmām, piemēram, uzvedības etiķeti e-vidē, datoratkarību, globālā tīmekļa resursiem mācību darbā u. c.. Pasākuma laikā savs plakāts bija jāprezentē. Ar šo uzdevumu visi tika galā, tomēr atklājās, ka vēl ir daudz jāstrādā pie uzstāšanās kultūras, publiskās runas prasmēm. Žūrija (skolotājas I. Abricka, V. Zavadska, V. Abricka) novērtēja katras klases uzstāšanos un plakāta kvalitāti. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt, – 15 punkti. 15 punktus par plakātu ieguva 7. a klase, 14, 5 punktus – 6.a klase, 6.b klase, un 6.c klase.

Komandu (trīs dalībnieki no katras klases) konkursā labākais rezultāts ir 8. c klasei – 10 punkti, 8. a klasei – 9 punkti, 8.b un 6. a klase ieguva 8, 5 punktus. Viktorīnā zinošākie izrādījās 6. a, 8b, 8c, 6c klase. Zināšanas par drošību internetā aktualizēja videomateriāli par dažādām problēmsituācijām.

Konkursa "Internets – mans draugs" uzvarētāji:

 • I vieta 8.c klase;
 • II vieta – 6.a klase;
 • III vieta – 7.a klase.

Apsveicam laureātus!

Skolotāja Vanda Žulina


Desmitie piektajiem par atkarības vielām (24.01.2015.)

23. janvārī 10.a klases skolēni rīkoja klases stundu 5. klašu skolēniem „Desmitie piektajiem par atkarības vielām”. 10. klases skolēni veselības mācības stundā sadalījās trīs grupās un izvēlējās trīs dažādus tematus par atkarību: „Smēķēšanas kaitīgums”, „Alkohols, risks, ieguvumi un zaudējumi.”, „Psiholoģiskais spiediens. Kā pateikt „Nē!””.

Grupa, kuras temats bija „Smēķēšanas kaitīgums” gatavoja uzskates materiālu- cigareti, uz kuras uzrakstītas vielas, ko tā satur, rādīja demonstrējumu, cik daudz vielu nonāk plaušās (kā tās saduļķo ūdeni), kā arī piedāvāja aktivitāti 5. a klasei.

Nodarbībā „Psiholoģiskais spiediens. Kā pateikt „Nē!”” 5. b klase izspēlēja situācijas, kurās vajadzēja pretoties spiedienam. Tēmā „Alkohols, risks, ieguvumi un zaudējumi.”

5. c klases skolēni diskutēja par riska situācijām, izvērtēja situācijas saistītas ar alkohola lietošanu. Nodarbības beigās piekto klašu skolēni izvērtēja padarīto, izdarīja secinājumus.

Pēc novadītām stundām katra grupa veselības mācības stundā iepazīstināja klasesbiedrus ar savas grupas veikumu, tika demonstrēti foto no nodarbībām, dalījās pieredzē.

Veselības mācības skolotāja Ineta Abricka


Jaunsargi nodod zvērestu (22.01.2015.)

Jaunsargi 22.01.201522.janvārī Ludzā jaunsargu organizācijā tika uzņemti 22 jauni biedri. Zvērestu nodeva 15 skolēni no Ludzas pilsētas ģimnāzijas, 5 – no Ciblas vidusskolas un 2 no Ludzas 2.vidusskolas. Pēc zvēresta nodošanas visi pulcējās pie ugunskura, lai noklausītos Jāņa Mikažāna atmiņu stāstījumu par barikāžu laiku.

Jaunsargu organizācijas aktivitāšu plāns ir ļoti blīvs: 14.februārī ludzānieši brauc uz Ciblu, lai piedalītos sacensībās „Dullais desmitnieks”, 26.februārī notiks sacensība Ludzā. Patriotiskā audzināšana, sporta nodarbības, izturības treniņi, pārgājieni, orientēšanās... Ja vēlaties to izbaudīt, informāciju meklējiet Ludzas pilsētas ģimnāzijā pie Ivara Novožilova.

Skolotāja Vanda Žulina


Latviski, bet citādi (19.01.2015.)

19. janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā latviešu valodas stunda par dialektiem 12. klasē bija īpaša. To vadīja Ventspils Amatu mājas darbiniece – stāstniece, pirtslietu zinātāja un zāļu sieva Līga Reitere. Šai stundā varējām pārliecināties, cik bagāta un katrā novadā atšķirīga ir latviešu valoda. Lībiskā dialekta īpatnības Līgas stāstījumā bija dzīvā, interesantā stāstījumā. Varēja pārliecināties, ka valoda atklāj arī priekšstatu, domāšanas un vērtību atšķirības katrā novadā. Šai dialektā, piemēram, uzrunājot cilvēku, netiek dalītas dzimtes. Teiciens, ka „viš ir skaists kā lōp” meitenei ir nevis apvainojums, bet kompliments, jo lops zemniekam ir liela vērtība un bagātība. Ja puisi salīdzina ar mežacūku, tas arī esot augsts novērtējums, kas izsaka spēku un stabilitāti. Skaisti un cieņas pilni skan vectēva un vecāsmātes apzīmējumi: dižtēvs un dižmāte. Īsajā tikšanās reizē Līga Reitere nedaudz atklāja kurzemnieku dabu: tiešu, varbūt nedaudz skarbu, kas atklājas arī valodā.

Galvenais stundas ieguvums bija atziņa, ka valodas atšķirīgās īpatnības ir bagātība, kas jāsaglabā. Mēs varam būt lepni, ka latgaliski runājam, dziedam, rakstām, ka valoda ir dzīva. Līga Reitere savukārt pastāstīja, ka lībiskā dialekta īpatnības valodā diemžēl ir saglabājis retais. Lai novērtētu to, kas mums ir, dažkārt vajag uz sevi palūkoties svešinieka acīm.

Skolotāja Vanda Žulina


Ieinteresē nākamos pirmklasniekus

Darzins mazaLai 1.septembrī, pirmo reizi nākot uz skolu, satraukums būtu priecīgs, nevis neziņas pilns, mūsu skolā visa mācību gada garumā ieplānoti pasākumi Ludzas bērnudārzu sagatavošanas grupu audzēkņiem. Rudenī skolēni viesojās bērnudārzā, bet janvārī četru grupiņu bērni no „Rūķīša” un „Pasaciņas” bija uzaicināti uz skolu. 4.klašu skolēni bija sagatavojuši koncertprogrammu, savu dejotprasmi rādīja nesenie bērnudārznieki – tagadējie pirmklasnieki. Visi kopā bērni iemācījās rotaļu no deju svētku repertuāra. Katrs mazais viesis saņēma ceturtklasnieku sagatavotu dāvanu – kādu rokdarbu.

Nākamais pasākums topošajiem pirmklasniekiem plānots marta brīvdienās, kad bērni varēs iepazīt visas skolas telpas, satikties ar savām nākamajām klases audzinātājām, bet aprīlī skolas pašdarbības kolektīvi koncertēs bērnudārzos. Skolā gaidīti arī nākamo pirmklasnieku vecāki.


 

Ķīmija sadzīvē. Bīstami!

Kimija sadzive mazsDecembrī 8.a, 8.b un 8.c klases skolēni veidoja plakātus par tēmu „Ķīmija sadzīvē. Bīstami!”, kurus prezentēja saviem klasesbiedriem (plakātus joprojām var apskatīt ķīmijas kabinetā, izstādē) un, turpinot iesākto, 8.c un 8.b klases pārstāvji 19. un 20.janvārī ciemojās pie sākumskolas 1.-3. klašu skolēniem, lai informētu par sadzīves ķīmijas bīstamību.

Skolēni rādīja daudzas sadzīvē lietojamās vielas, piemēram, tīrīšanas līdzekli „Cilit”, galda etiķi, veļas pulveri, izlietņu tīrāmās granulas „Crot” u.c., stāstīja par bīstamības simboliem, drošību, lietojot šīs vielas. Informācijā uzsvars tika likts uz bīstamības simboliem, to atpazīstamību un pareizu rīcību ar sadzīvē lietojamo vielu.

Sākumskolēni ar interesi klausījās, uzdeva jautājumus. 8. klašu skolēni šādā veidā nostiprināja iegūtās zināšanas un apsolīja sadarbību ar 1.-3. klašu skolēniem turpināt.

Skolotāja Ineta Abricka

Lai lasītu vai lejuplādētu, spied uz bildes

pieejamiba 1

Kā mūs atrast