1996./1997. mācību gads

Skolu absolvē:

12.a klase 
klases audzinātāja - Vanda Žulina         
 • Arcihoviča Ilona
 • Brics Juris
 • Brokāne Aija
 • Cibuļska Dzidra
 • Deniškāne Iveta
 • Ditļa Aija
 • Evertovska Inese
 • Jerumāne Skaidrīte
 • Kairova Diāna
 • Losevs Andris
 • Luckāne Ineta
 • Manukins Artūrs
 • Metlans Uldis
 • Metlāne Evita
 • Mihailova Sandra
 • Poikāne Aija
 • Ritiņš Māris
 • Rudzītis Andris
 • Seņkova Jolanta
 • Silova Evita
 • Stapule Inese
 • Vaščenkova Inese
12.b klase
klases audzinātāja - Janīna Marnauza
 • Frolovs Ivars
 • Grišans Arnis
 • Kovaļevska Ērika
 • Krušanova Inese
 • Martinova Marina
 • Mekša Anita
 • Mežale Diāna
 • Patmalnieks Jānis
 • Volkovs Rihards 

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking