1978./1979. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
klases audzinātāja - Valentīna Pozņaka          
 • Degina Inta
 • Deglis Jāzeps
 • Džigune Janīna
 • Jaškule Liene
 • Jonikāne Aija
 • Kapilinska Marija
 • Kozlovs Viktors
 • Krokšs Valdis
 • Laizāne Valentīna
 • Leščinska Ināra
 • Mičule Iveta
 • Mikažāne Anita
 • Mikažāne Ruta
 • Nagle Ingūna
 • Narnicka Valentīna
 • Oļševskis Imants
 • Poļakova Anita
 • Repša Valentīna
 • Rudovičs Andris
 • Sarbniece Ināra
 • Savicka Regīna
 • Sjakste Juanna
 • Špele Leonora
 • Timoškins Jānis
 • Tripāne Zinaīda
 • Tripāns Ēriks
 • Tumovičs Andris
 • Viča Velga
 • Zaharāne Ingrīda
 • Zbitkovska  Anna
11.c klase
klases audzinātāja - Bronislava Tukāne
 • Adricka Ērika
 • Agriņa Skaidrīte
 • Anča Silvija
 • Apša Ņina
 • Cabule Anna
 • Gerasimenko Antoņina
 • Jakupāns Jāzeps
 • Kairova Valentīna
 • Kalvāne Irēna
 • Kravale Modrīte
 • Krištopāne Anna
 • Kublicka Skaidrīte
 • Kukuļs Jāzeps
 • Meirāne Inta
 • Mjaisāns Valdis
 • Mortuzāne Silvija
 • Naglis Valdis
 • Novožilova Valentīna
 • Pirags Jevģēnijs
 • Ruskulis Vladislavs
 • Tabūns Edgars
 • Tutina Anna
 • Vanags Juris
 • Voitkāne Valentīna
 • Zbitkovska Ira
 • Zbitkovska Rita

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking