1977./1978. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
kl. audzinātāja - Veronika Moskaļova          
 • Apele Irēna
 • Babra Aija
 • Borisovs Aivars
 • Cipruss Gunārs
 • Cjoskāne Māra
 • Duncāne Daina
 • Kalvāns Ēriks
 • Kalvītis Imants
 • Katkēviča Vija
 • Kornele Janīna
 • Locis Roberts
 • Mikijanska Anna
 • Paškeviča Silvija
 • Rudusāne Aina
 • Sakainis Arvīds
 • Savicka Ināra
 • Sīle Biruta
 • Trone Aina
 • Unda Aina
 • Uzuliņa Lilita
 • Valeinis Ivars
 • Vindača Biruta
 • Višnevska Inese
 • Žubulis Vilis
11.c klase
kl. audzinātāja - Zofija Vekša         
 • Bauska Janīna
 • Čekstere Aija
 • Gailiša Lidija
 • Greitāns Ilmārs
 • Koroševska Indra
 • Kozlovska Aina
 • Lipska Ērika
 • Madalāna Lidija
 • Mičerevska Janīna
 • Mičerevska Marija
 • Novičenoka Anna
 • Puisāne Marija
 • Putāne Vija
 • Ruduša Lūcija
 • Rutkovska Olga
 • Silkāne Zinaīda
 • Sviklāns Anatolijs
 • Svirkovska Viktorija
 • Tereško Andris
 • Tripāns Jāzeps
 • Viničenko Juris
 • Zirne Vija
 • Zvirbulis Vilhelms
11.f klase
kl. audzinātājs - Ansis Buiva
 • Bogdāne Anita
 • Čerņavska Ingrīda
 • Gaile Rasma
 • Greivule Ruta
 • Guitāne Ināra
 • Guitāns Ēriks
 • Gutāns Artūrs
 • Klešnika Tatjana
 • Maļavkins Aivars
 • Matisāne Ināra
 • Mikijanska Antonija
 • Mikjanskis Juris
 • Narnickis Aleksandrs
 • Ritiņa Valentīna
 • Skripčenko Nelija
 • Staškeviča Regīna
 • Stripkāns Aivars
 • Švanka Rita
 • Tabūns Juris
 • Trukšāne Zigrīda
 • Vecināne Rita
 • Zbitkovskis Jānis

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking