1976./1977. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
klases audzinātāja - Helēna Birule         
 • Aizbalte Aija
 • Birule Antoņina
 • Burbo Pēteris
 • Kļaviņš Juris
 • Kurtišs Aivars
 • Mičule Zenta
 • Mičulis Jānis
 • Mileiko Ināra
 • Mjaisāns Ēriks
 • Papinovs Eriks
 • Pokšāne Silvija
 • Poļakova Ruta
 • Seņkāne Aina
 • Sidorova Ināra
 • Strupule Velta
 • Zbitkovska Zita
11.c klase
klases audzinātāja - Arvīda Stripkāne
 • Andžāne Valentīna
 • Anspoks Valdis
 • Arcihoviča Janīna
 • Buļs Vladislavs
 • Čerāne Marija
 • Čudare Biruta
 • Dembovska Skaidrīte
 • Džigune Ināra
 • Gorbunova Ināra
 • Ivanovs Valentīns
 • Kalinka Elēna
 • Kalvāne Biruta
 • Kuzmins Juris
 • Leščinskis Jānis
 • Mažute Rita
 • Novožilova Ārija
 • Poikāns Aivars
 • Policanovs Vilis
 • Prikule Anita
 • Tretjakovs Valentīns
 • Valtere Valentīna
 • Zariņa Skaidrīte
 • Zbitkovska Veronika
 • Zbitkovska Vija

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking