1973./1974. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
klases audzinātājs - Vitolds Vindačs         
 • Adamoviča Aina
 • Arcihoviča Marija
 • Čakšs Voldemārs
 • Duncāns Aivars
 • Gaile Zenta
 • Gorbunova Ārija
 • Gutāns Ēriks
 • Ļebedeva Vija
 • Mileiko Jānis
 • Mutjanko Ināra
 • Piševs Aivars
 • Jermuškeviča Vija
 • Kozlāne Rita
 • Kušnere Valentīna
 • Rudzinska Ilga
 • Ruško Aivars
 • Samuševs Pēteris
 • Sveščenoka Zoja
 • Vidžupe Anna
 • Vidžups Juris
11.c klase
klases audzinātāja - Marija Čigāne
 • Aleksāns Aivars
 • Balode Aina
 • Brice Lūcija
 • Buboviča Janīna
 • Cjoskāne Janīna
 • Denisova Anna
 • Frančenko Ināra
 • Gabrusāns Anatolijs
 • Greivule Ināra
 • Juščaka Stanislava
 • Kučinska Janīna
 • Leščinska Veronika
 • Metlāne Irēna
 • Poikāne Irēna
 • Ružāne Ērika
 • Savicka Eleonora
 • Savickis Andris
 • Skrule Tonija
 • Skučere Anna
 • Stalidzāns Juris
 • Stepanova Inna
 • Tipāne Mārīte
 • Trukšāne Lidija
 • Vaškevičs Aivars
 • Žīdene Lilita

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking