1964./1965. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
klases audzinātāja - Albīna Kučāne          
 • Ančenkovs Aleksandrs
 • Barkāne Olga
 • Bļasane Janīna
 • Čerņavskis Igants
 • Čiževska Regīna
 • Dembovska Aleksandra
 • Germovs Vilhelms
 • Kairišs Aleksandrs
 • Kaupuža Valentīna
 • Kornele Valentīna
 • Krivtežs Jānis
 • Kudlans Edgars
 • Ļebedeva Irina
 • Mikažāne Dzidra
 • Mikažāns Valdis
 • Novicāne Maruta
 • Parša Janīna
 • Pavlovska Koleta
 • Pičukāne Vera
 • Poikāns Vladimirs
 • Reinicāne Silvija
 • Rinda Tatjana
 • Ruksere Gertrūde
 • Silinika Vanda
 • Silovs Arvīds
 • Stepanovs Jānis
 • Šalgūne Zinaīda
 • Vrublevskis Vilis 
11.c klase
klases audzinātāja - Valentīna Pozņaka
 • Akaševa Genovefa
 • Ceceranova Veneranda
 • Čiževska Sarmīte
 • Dembovskis Aleksandrs
 • Dembovskis Jāzeps
 • Hmeļnicka Maruta
 • Jakupāns Arnolds
 • Juškāne Janīna
 • Korņejeva Antoņina
 • Kravaļs Arnolds
 • Kuzmāne Valentina
 • Laudere Regīna
 • Leščinska Veronika
 • Leščinskis Antons
 • Mozaļevska Viktorija
 • Narnicka Lilija
 • Policāne Antoņina
 • Savickis Ivars
 • Tutina Stanislava
 • Tutins Vilis

 

 

© 2021 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking