1960./1961. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
klases audzinātāja - Valentīna Pozņaka          
 • Adamenska Regīna
 • Andžāns Eriks
 • Evertovska Regīna
 • Evertovska Zenta
 • Fomina Regīna
 • Gutaroviča Regīna
 • Indrika Valentīna
 • Juškāne Valentīna
 • Kairišs Vitolds
 • Kasparāns Hipolits
 • Kivrāne Irēna
 • Kizika Janīna
 • Kizjakova Marija
 • Kuvete Valentīna
 • Ladusāne Antoņina
 • Marnauza Jānis
 • Mekša Leontīna
 • Morozova Valentīna
 • Mulare Regīna
 • Narnicka Regīna
 • Novika Regīna
 • Patmalnieks Alberts
 • Rimša Zinaīda
 • Rinda Ņina
 • Samuševs Voldemārs
 • Silova Ilga
 • Sparāne Lilija
 • Sprudzāne Zita
 • Stadja Irēna
 • Stripkāne Janīna
 • Šmulāns Staņislavs
 • Šulbere Otīlija
 • Timoškāns Ēriks
11.b klase
 • Buļs Jānis
 • Buļs Rihards
 • Dembovska Irēna
 • Dembovska Janīna
 • Dubovska Marija
 • Gabruševs Voldemārs
 • Hmeļņika Regīna
 • Katkeviča Vilhelmina
 • Kiseļeva Antoņina
 • Kučinskis Pēteris
 • Leščinska Silvija
 • Lipovska Lidija
 • Lipsta Broņislavs
 • Ļebedeva Regina
 • Makarova Nadežda
 • Makarova Nadežda
 • Matule Veronika
 • Meikšane Beata
 • Metlāne Janīna
 • Pavlovskis Roberts
 • Pule Zita
 • Razumovskis Alberts
 • Rimša Longina
 • Ritiņš Kārlis
 • Rudoviča Akvilina
 • Ruško Aina
 • Samuševs Pēteris
 • Savickis Vilhelms
 • Zeļenko Anna
11.c klase
 • Abrickis Jānis
 • Arbidāne Apolonija
 • Barkāne Janīna
 • Bule Vivina
 • Čera Maruta
 • Dubrovska Lilioza
 • Elksnis Vilhelms
 • Eņikova Irmena
 • Gorbunova Vivina
 • Grišāns Valfrids
 • Jegorova Lilita
 • Kapustāns Andris
 • Krole Inta
 • Kučinska Janīna
 • Kukuļs Vladislavs
 • Lankovska Irma
 • Laurinoviča Anastasija
 • Leščinska Valentīna
 • Meirāne Janīna
 • Mortuzāne Vilhelmīna
 • Narele Dagmāra
 • Pičukāns Jānis
 • Puisāne Valentīna
 • Rimšs Anatolijs
 • Rudņeva Zinaida
 • Rudoviča Valentīna
 • Saule Velta
 • Savicka Monoreta
 • Siliņiks Hipolits
 • Soldāne Antoņina
 • Trukšāne Ilga
11.d klase
 • Indrika Valentīna
 • Juškāne Valentīna
 • Kairišs Vitolds
 • Kivrāne Irēna
 • Kizika Janīna
 • Kizjakova Marija
 • Mulare Regīna
 • Rinda Ņina
 • Sparāne Lilija
 • Sprudzāne Zita
 • Šmulāns Stanislavs

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking