1958./1959. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
kl.audzinātāja - Arvīda Stripkāne            
 • Bartkeviča Anna
 • Grahoļskis Leons
 • Kalvāne Austra
 • Kalverša Emīlija
 • Kalverša Veronika
 • Knauere Biruta
 • Kravaļe Leonīda
 • Lipovska Emīlija
 • Matule Valentīna
 • Mekšs Antons
 • Onckule Valentīna
 • Pavlovska Vera
 • Potaše Marija
 • Romanova Regīna
 • Ruduša Helēna
 • Saule Marija
 • Silinieka Regīna
 • Tretjakova Antonija
 • Tutina Anna
 • Ūdris Jānis
 • Vecināne Vladislava
 • Zeļenko Irēna
11.b klase
kl.audzinātāja - Marianna Ziediņa            
 • Astiča Evgēnija
 • Astiča Olga
 • Barkāns Vilhelms
 • Bičkovska Valentīna
 • Bule Valentīna
 • Čerņavskis Pēteris
 • Čiževska Vera
 • Dundars Vilhelms
 • Gailāns Ernests
 • Gavrilova Janīna
 • Grabovskis Artūrs
 • Horoševska Marija
 • Jakimova Valentīna
 • Kačanovska Olga
 • Kovaļevska Marija
 • Kravalis Antons
 • Krivena Silvija
 • Mazaļevskis Aleksandrs
 • Meikšāne Kunigunda
 • Morozovs Jānis
 • Narņickis Vladislavs
 • Pirags Aleksandrs
 • Potaša Emīlija
 • Rasicka Liliāna
 • Romanova Regīna
 • Rudoviča Rita
 • Rudusāns Osvalds
 • Ruksers Leopolds
 • Rutkovskis Antons
 • Samuša Olga
 • Sargune Helēna
 • Tutina Jadviga
 • Tutina Zinaīda 
11.c klase
kl.audzinātājs - Jānis Novicāns
 • Buivide Emīlija
 • Cabule Antonija
 • Čerkovska Jelēna
 • Čerkovskis Juris
 • Čilipāne Cilda
 • Dubrovska Janīna
 • Gorbunova Irēna
 • Jupatova Jevdokija
 • Kaļinka Irēna
 • Kozāne Irēna
 • KozāneVeneranda
 • Kučāns Jānis
 • Lipska Veneranda
 • Lipstovs Antona
 • Papāns Daniēls
 • Rudzinska Viktorija
 • Ruksers Leopolds
 • Ruskule Valentīna
 • Savicka Regīna
 • Savicka Zenta
 • Seņkāne Helēna
 • Stripkāne Veronika
 • Trukšāne Helēna
 • Tumaševiča Lidija
 • Vonda Elēna
 • Žuka Leontīna

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking