1954./1955. mācību gads

Skolu absolvē:

11.a klase
 • Adijane Lidija
 • Belijs Vladimirs
 • Birule Jevģēnija
 • Cešeiko Ludvigs
 • Čigāns Antons
 • Degle Silvija
 • Enikova Regīna
 • Germova Irēna
 • Greitāne Anna
 • Greitāne Viktorija
 • Katķeviča Valērija
 • Kizakova Janīna
 • Kizjakovs Vitālijs
 • Kornejeva Broņislava          
 • Lavrinoviča Zinaīda
 • Lipovskis Vitolds
 • Lurops Meikuls
 • Meikša Antoņina
 • Miziša Antoņina
 • Puncule Antoņina
 • Rimša Anna
 • Rudņeva Veronika
 • Rudusāns Zigfrīds
 • Savicka Janīna
 • Šķirmants Leonards
 • Taranovs Pēteris
 • Vasilāns Jānis
 • Zelenko Stanislava
 • Zlidne Zinaīda
 • Zujāne Lūcija
11.b klase
 • Andrejevs Vits
 • Barkāne Janīna
 • Gabruševs Jānis
 • Kivrāne Zinaīda
 • Kravalis Oļģerts
 • Lensko Genovefa
 • Marnauza Valentīna
 • Nikolajevs Aleksejs
 • Pataše Veneranda
 • Pavlovskis Vladislavs
 • Rudzinskis Roberts
 • Ruško Anna
 • Samuša Marija
 • Samuševs Antons
 • Savickis Vladislavs
 • Tihovskis Viktors
 • Viļums Vitolds 

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking