1949./1950. mācību gads

Skolu absolvē:

12.a klase
klases audzinātāja - Olga Greitāne         
 • Avule Tekle
 • Barkāns Jānis
 • Bogomola Antoņina
 • Borovska Tatjana
 • Bule Anastasija
 • Capars Leons
 • Čižiks Antons
 • Dundare Jevģēnija
 • Dundars Jānis
 • Gaurača Veronika
 • Greitāns Geronims
 • Jonikāns Vladislavs
 • Kravale Anastasija
 • Kravaļs Jāzeps
 • Lipska Valentīna A.m.
 • Lipska Valentīna J.m.
 • Lipska Valentīna V.m.
 • Marnauza Antons
 • Meirāne Anna
 • Mikijanska Veneranda
 • Mortuzāne Anastasija
 • Mortuzāne Jevģēnija
 • Novika Janīna
 • Novika Veronika
 • Petrašķevičs Francis
 • Rimša Veronika
 • Siltāns Aloizs
 • Stepulāne Jadviga
 • Svaricka Emilija
 • Štucers Juris
 • Šveda Romualds
 • Teicāne Stefānija
 • Uzulnieka Veronika
 • Zbitkovska Valentīna
 • Žuks Jāzeps 
12.b klase
klases audzinātājs - Boleslavs Laganovskis
 • Ameļko Aloizs
 • Arcihoviča Stefanija
 • Bule Lidija
 • Bule Marija
 • Cibuļskis Vladislavs
 • Deine Eleonora
 • Dembovska Marija
 • Dūmiņa Silvija
 • Klešnikova Aleksandrina
 • Rudovičs Anatolijs
 • Ruško Veronika
 • Krištopane Eleonora
 • Maksimova Antoņina
 • Mičerevska Leontina
 • Minina Nina
 • Papinovs Jānis
 • Paurāns Julijans
 • Pedanova Evgenija
 • Pisarenoka Viktorija
 • Reksne Anna
 • Romancāne Matilde
 • Romancans Valentins
 • Savickis Vladislavs
 • Stonāne Genovefa
 • Šikna Eleonora
 • Šmulanovs Ādams
 • Teicāns Stanislavs
 • Treiņa Vladislava
 • Trukšāns Donats
 • Tumuļkāne Antoņina
 • Tutins Vencislavs
 • Višņevska Anastasija
 • Zvirbule Ludmila
11.a klase
klases audzinātājs - Jānis Novicāns
 • Abrickis Boleslavs
 • Deglis Juris
 • Deinis Antons
 • Gailāne Lūcija
 • Gailāne Zinaīda
 • Gaile Marija
 • Golubovska Zofija
 • Greitāns Heronims
 • Grišāne Marija
 • Krištopāns Staņislavs
 • Kučinska Genovefa
 • Kukule Janīna
 • Kušners Jāzeps
 • Leščinska Anna
 • Lipska Jevģēnija
 • Matisāne Joanna
 • Mikučanova Viktorija
 • Piraga Sofija
 • Rimša Valentīna
 • Rimšs Jevģēnijs
 • Rusanova Ariadna
 • Rutkovskis Antons
 • Timoņina Leontīna
 • Viļums Vitālijs
11.b klase
klases audzinātājs - Albīns Krištopans
 • Abricka Olga
 • Armane Viktorija
 • Bekers Pēteris
 • Boļševica Helēna
 • Bondars Vladislavs
 • Bule Genovefa
 • Čerņonaka Marija
 • Dibaņina Juzifa
 • Donga Anna
 • Grohoļska Franciska
 • Kukuļs Broņislavs
 • Laudare Regīna
 • Lavrinoviča Antoņina
 • Leščinska Antoņina
 • Mekša Staņislava
 • Morozova Marija
 • Mutjanko Valentīna
 • Policāne Regīna
 • Policāne Valentīna

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking