1948./1949. mācību gads

Skolu absolvē:

12.a klase
klases audzinātājs - Aleksandrs Greitāns          

 • Adijāns Jāzeps
 • Anča Emīlija
 • Andžans Bonifacijs
 • Beķere Veronika
 • Cabule Adele
 • Čivčiša Antonina
 • Greitane Albīna
 • Kazakeviča Viktorija
 • Krištopane Sofija
 • Kručāne Irēna
 • Laurāne Antoņina
 • Laurinoviča Antoņina
 • Marnauza Jāzeps
 • Matule Antoņina
 • Matule Sofija
 • Mikijanskis Vladislavs
 • Novika Genovefa
 • Noviks Jānis
 • Otzulis Jūlijs
 • Papinova Valentīna
 • Pavlovska Lūcija
 • Petrovs Jānis
 • Puļcš Aleksandrs
 • Ruskule Felicija
 • Samsons Uldis
 • Savicka Janīna
 • Skruļs Bronislavs
 • Šmulanova Eleonora
 • Tutins Jūlijs
 • Urtāns Aleksandrs 

12.b klase
klases audzinātājs - Vladislavs Minčenoks

 • Anča Regīna
 • Birule Helēna
 • Bokiša Aleksandrina
 • Čerņavska Gertrūde
 • Gailīte Lidija
 • Jonikāns Andrejs
 • Kalnačs Leons
 • Kizakovs Jānis
 • Kušnere Helēna
 • Lipska Valentīna
 • Mikijanskis Vitālijs
 • Ostrovska Antoņina
 • Pisarenoks Stanislavs
 • Rancāne Nelija
 • Staškeviča Veronika
 • Veržbicka Marija
 • Vonda Leontīne
 • Zelenko Lidija

 

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking