Ludzas pilsētas ģimnāzija

LPG 2016 Zsv ml

Ziem 2016

Pirmdien, 19.decembrī
11:00 Ziemassvētku pasākums 1.-3. klasēm 1. korpusa zālē.

Otrdien, 20.decembrī
9:00 Ziemassvētku pasākums-koncerts  4.-6. klasēm 1. korpusa zālē.

Trešdien, 21.decembrī
8:30 Ziemassvētku  koncerts 7.-9. klasēm 1. korpusa zālē. 
9:30 Ziemassvētku koncerts 10.-12. klasēm 1. korpusa zālē.

 

Sākusies Advente - Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Advente 2016Šo svētdien, 27.novembrī tika atzīmēta pirmā Advente, ar kuru sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks jeb gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai.

Adventes laiks ir četras pilnas nedēļas. Kristīgajā pasaulē katrai Adventes svētdienai ir sava pamattēma, kas ved tuvāk Ziemassvētku nakts noslēpumam:

1.svētdiena: Adventa vainagā tiededz pirmo sveci. Sākas "atmošanās" un tuvošanās gaismai.

2.svētdiena: Svētie Raksti aicina uz atgriešanos un grēku nožēlu.

3.svētdiena: Cilvēki tiek aicināti dzīvot garā un pacietībā, apzinoties savu piederību Dievam.

4.svētdiena: Gaidīšana sasniedz savu augstāko punktu.

Baznīca māca, ka Adventes laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi grēki un jāpiedod visiem vienādi.
Simboliska nozīme ir arī Adventes rotai - vainagam. Priežu, egļu, tūju vai kadiķu zari, no kuriem pin vainagu, liecina par cerību un mūžīgo dzīvību. Vainags veido apli, kas nozīmē mūžību un vienotību. Sveces iedegšana katrā no četru nedēļu svētdienām simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu.

Pirmdien, 28.novembra rītā skolā kopā ar Ludzas draudzes prāvestu Jāni Kolnu iededzām pirmo sveci skolas un klašu Adventa vainagos.