Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

Logo SD 

Skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 7.-12. klasei. Svarīgākos jautājumus mēs apspriežam lielajās SD sanāksmēs, kuras var apmeklēt jebkurš interesents, kas vēlas darboties skolas labā, taču sīkāk visu izplāno SD aktīvs (SD priekšsēdētājs, SD priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais kultūras jomā, palīgi kultūras un sabiedrības jomā, protokolisti, noformētāji).

Mēs esam tie, kas cenšas padarīt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Ņemam vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Mūsu moto: viens nav nekas, tikai komanda ir kaut kas!

Skolēnu domes kontakti
Adrese: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa ielā 4, Ludza LV-5701 (2.12 kabinets)
Tālrunis: 65707035; 65707036

Skolotāja konsultante: Rita Bogomola

 

Skolēnu dome 2017./2018 mācību gadā

SD priekšsēdētājs – Ērika Kuzmina (11.b)

SD priekšsēdētāja vietniece – Ilze Upeniece (10.b)

SD protokoliste  – Solvita Dubrovska (12.a)

Pārstāvji Skolas padomē – Daiga Sarkane (12.b), Anastasija Smoļņakova (12.b)

SD aktīvs – Sintija Apeine (10.b), Arnita Bleive (10.b), Georgijs Dobriņins (10.a), Solvita Dubrovska (12.a), Lāsma Goremiko (10.a), Edvīns Mekšs (11.a), Una Narnicka (8.c), Alise Viļumovska (12.a)

Mediji – Arnita Bleive (10.b)

Kultūras padome – Sintija Apeine (10.b), Arnita Bleive (10.b), Solvita Dubrovska (12.a), Alise Viļumovska (12.a)

Sporta padome  – Oļegs Sergejs Daliba (9.b), Lauris Izotovs (8.a), Eduards Malahovs (8.a), Edvīns Mekšs (11.a)

Noformētāji – Ieva Bogomola (8.b), Nensija Kublicka (7.b), Amanda Leščinska (6.c), Viktorija Loce (5.c), Laura Mortuzāne (6.a), Mihails Sidorins (11.a), Elizabete Valeniece (6.c)

Ziņneši – Elvita Bidreviča (5.a), Artis Laganovskis (11.a), Una Narnicka (8.c)

Fotogrāfs  – Anastasija Višņakova (11.b)