Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

Pedagogi 2017./2018. mācību gadā

Sk 2017 2018 m

Abricka Ineta, bioloģija, veselības mācība, 8.c klases audzinātāja

Abricka Valentīna, matemātika

Arcihoviča Līga, latviešu valoda un literatūra, 11.a klases audzinātāja

Avots Gunārs, sports

Balode Renāte, ģeogrāfija, 12.b klases audzinātāja

Barkāne Ingūna, matemātika, 6.a klases audzinātāja

Batņa Līga, kristīgā mācība, vācu valoda, 7.b klases audzinātāja

Belkovska Jūlija, ķīmija, 9.a klases audzinātāja

Bogomola Marijasākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Bogomola Rita, sākumskolas skolotāja

Boicova Dagmāra, latviešu valoda un literatūra, 9.c klases audzinātāja

Buceniece Rita, karjeras konsultante (Ludzas novada pašvaldības speciāliste)

Budreviča Laila, latviešu valoda un literatūra

Bule Irēna, angļu valoda

Dobrovoļska Valentīna, dabaszinības, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Dukaļska Žanna, krievu valoda, sociālās zinības, 7.a klases audzinātāja

Dukšta Dzidra, ķīmija

Dukšte Ilona, angļu valoda, 9.c klases audzinātāja

Eriņa Ieva, kulturoloģija, latviešu valoda un literatūra, politika un tiesības, sociālās zinības, 11.b klases audzinātāja

Gavarāne Ineta, angļu valoda

Gorbunova Inese, ekonomika, matemātika, 8.a klases audzinātāja

Ivanova Ņina

Jermaļonoka Anastasija, fizika

Kairova Aina, mūzika, 6.c klases audzinātāja, kora pulciņa skolotāja

Kalverša Ivita, informātika

Kaupuža Iluta, sports, 8.b klases audzinātāja

Kozlovska Santa, logopēde

Kricka Ilmāra, matemātika, 5.b klases audzinātāja

Krokša Lidija, krievu valoda, latviešu valoda un literatūra, 12.a klases audzinātāja

Krūze Inta, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kuprevičs Viktors, mājturība un tehnoloģijas (zēniem), sociālās zinības

Matuseviča Marija, fizika, matemātika

Melnis Aigars, sociālais pedagogs

Mikažāns Jānis, mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

Misāne Ineta, sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Narnicka Nataļja, psihologs

Narnicka Solvita, sports, 5.a klases audzinātāja

Naruševiča Daina, latviešu valoda un literatūra, 5.c klases audzinātāja

Pentjuša Velta, matemātika, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Petrovska Ināra, informātika, matemātika, programmēšanas pamati

Plenkova Vija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Pule Skaidrīte, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Putāne Veronika, fizika, tehniskā grafika

Razumejeva Dzidra, krievu valoda, 9.b klases audzinātāja

Romanovska Elita, bibliotekāre, tautas deju pulciņa skolotāja

Stepanova Anžela, angļu valoda

Šantare Ļuba, sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja, tautas deju pulciņa skolotāja

Šarapova Aija, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Taukača Ilga, sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Trukšāne Zigrīda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture

Vorza Inese, angļu valoda, vācu valoda, 12.c klases audzinātāja

Zavadska Vija, informātika, programmēšanas pamati

Zvonņikova Ineta, vizuālā māksla

Žeikare Inta, Latvijas vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, 6.b klases audzinātāja

Žuka Nelija, sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja

Žulina Vanda, latviešu valoda un literatūra, 10.a klases audzinātāja