Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzija 2018./2019. mācību gadam piedāvā šādas izglītības programmas:

  • pamatizglītības programma,
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma,
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

* Vidusskolēniem, papildus mācoties un darbojoties projektā "Esi līderis!", ir iespēja iegūt apliecību "Uzņēmējdarbības pamati", kuru izsniedz Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija.

Pieteikumu reģistrācija skolēnu uzņemšanai:

  • 10.klasē - 18. jūnijā skolas 1. korpusa kancelejā.
  •  Dokumenti mācībām (1.-12.klasē) tiks pieņemti visu vasaru skolas 1. korpusa kancelejā katru darba dienu no plkst. 8.00 – 15.00

 

2017./2018. mācību gadu izvērtējot

Direktores uzruna LPĢ Pagalma svētkos 2018.gada 31.maijā

31 maijs Cienījamie pedagogi, saimnieciskie darbinieki, vecāki! Mīļie skolēni! Sveicu jūs mācību gada pēdējā dienā!

Šis gads mums visiem bija īpašs, jo esam paveikuši grandiozus darbus un piedzīvojuši lielas pārmaiņas – I korpusa renovāciju un modernizāciju. Esam ieguvuši modernāko mācību vidi ne tikai Latgalē, bet arī visā valstī! Kā tad ir veicies ar mūsu galveno uzdevumu – mācībām? Ar gandarījumu jāatzīst, ka krietni labāk nekā pagājušajā mācību gadā.

33 pirmklasnieki, malači, ir godam pabeiguši pirmo mācību gadu. 54%  2.-4. klašu skolēnu ir pabeiguši mācību gadu labi un teicami, 20% - tikai teicami.

5.-8.klasēs 44% skolēnu mācījušies labi un teicami, 10.-11.klasēs - 43%.

Skolas godu starpnovadu mācību olimpiādēs aizstāvēja 140 skolēni, 106 no viņiem ieguva godalgotās vietas. Tas ir par 26 vairāk nekā pagājušajā mācību gadā.

18 skolēni aizstāvēja savas skolas un novada godu septiņās Valsts olimpiādēs, un divi no viņiem bija laureāti. Piedaloties sešās Latgales reģionā rīkotajās mācību olimpiādēs, izcīnītas 5 godalgotas vietas.

37 uzvaras iegūtas dažādos konkursos, kas rīkoti valstī vai reģionā.

Veiksmīgs gads izvērties skolas sportistiem: izcīnīta 21 godalga, no tām 17 ir pirmās vietas.

Rosīgs šis gads bijis arī ārpusstundu aktivitātēs: deju kolektīvā "Žiks", korī, folkloras kopā, pulciņos, 14 skolas, valsts un Eiropas līmeņa projektos. Pavasarī savā skolā uzņēmām viesus no Erasmus+ projekta partnervalstīm: Itālijas, Spānijas un Igaunijas. Savukārt projekta dalībnieki no mūsu skolas - gan skolēni, gan pedagogi - darba vizītēs pabija Turcijā, Itālijā, Bulgārijā un Rumānijā.

Skolas padome vairākus gadus rosināja pašvaldību atbalstīt vidusskolēnus, kuri ļoti labi mācās un piedalās sabiedriskajā dzīvē, piešķirot viņiem stipendijas. Jaunā sasaukuma deputāti šo priekšlikumu atbalstīja. Pēc II  semestra rezultātiem 30 LPĢ vidusskolēni saņem stipendijas (kopā 2230 EUR).

Izlaidumā astoņi 12.klases absolventi saņems nopelnītās naudas prēmijas (4 no viņiem 150 eiro, 4 – 100 eiro).

Olimpiešu apbalvošanas pasākums mācību gada noslēgumā izvēršas aizvien plašāks. Šogad to organizējām trīs grupās. 27 ģimenes godinājām par bērnu sasniegtajiem izcilajiem mācību rezultātiem un vēl 10 ģimenes izbaudīs gandarījuma mirkļus skolas izlaidumā.

Paldies jums: katram skolēnam, katrai ģimenei, vadības komandai, katram pedagogam, saimnieciskajam darbiniekam par darbu, par atbildību, uzcītību - par visu labo, ko esam piedzīvojuši šajā mācību gadā. Paldies visiem, kuri atbalsta pedagogu idejas un skolēnu aktivitātes!

Saulainu, jauku un drošu vasaru! Krāsim saules enerģiju un pozitīvus iespaidus, gaidot jauno mācību gadu!

 

Superp Teodors Romanovskis – "Superpuikas" finālā
26.aprīlī Rīgā, Tautas Jaunrades centra "Annas -2" pagalmā notika konkursa "Superpika 2018" finālsacensības, kurā piedalījās 10 konkursa finālisti. Starp viņiem – arī LPĢ 6.a klases skolnieks Teodors Romanovskis. ...

MilitDarbība jaunsardzē – veiksmīgs ceļš uz militāro karjeru
Priecīgu ziņu šajās dienās saņēma LPĢ 12.a klases skolnieks Justs Batņa: jūnijā viņam ir dota iespēja piedalīties starptautiskā militarizētā nometnē Lielbritānijā. ...

 zz 2018

 

LPĢ skolēnu darbi Latvijas Dabas muzeja izstādē

Latvijas Dabas muzejā no 2018.gada 16.maija līdz 10.jūnijam notiks SIA "Zaļā josta" rīkotā radošā konkursa "Dizaina priekšmets no atjaunojamajiem dabas resursiem" darbu zstāde, kurā skatāmi arī mūsu skolēnu darbi:

Skolotāji – konsultanti: Viktors Kuprevičs, Vija Plenkova