Ludzas pilsētas ģimnāzija

8.pētniecisko darbu konference Ludzas pilsētas ģimnāzijā

zpd 2016 m22.04.2016.
21.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika tradicionālā pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference. Kā katru gadu skolēnu interesi piesaistījušas visdažādākās tēmas – datori un internets, dabaszinātnes un matemātika, valoda, literatūra un vēsture, sports un bizness, veselība un atkarības, kā arī brīvā laika izmantošana.

Šajā mācību gadā konferencē tika aizstāvēti 18 pētnieciskie darbi, pētījumos iesaistījās 21 skolēns, skolēnus konsultēja 16 pedagogi. Visjaunākā pētniece ir 6.b klases skolniece Ieva Tuminska, bet pētniekiem bagātākā klase – 10.c, kuras 5 skolēni prezentēja 4 darbus.

Konferenci atklāja skolas direktore Dzidra Dukšta.

12.b klases skolēns Māris Lapšovs prezentēja savu darbu ”Ludzas ielu nosaukumi 20.-21.gs.”, kas Latgales reģiona skolēnu ZPD konkursā godalgots ar 3.pakāpes diplomu. Māri konsultēja skolotājas Inta Žeikare un Laila Budreviča.

Otrajā daļā tika aizstāvēti pētnieciskie darbi 2 sekcijās, katrā sniegumu vērtēja trīs pedagogi. 

Rezultāti

1.grupa

Valerija Kovaļenko (10.c), Raivis Isakovičs (10.c) “Mūsu skolas skolēnu attieksme pret psihoaktīvām vielām un to ietekmi uz veselību” (sk. L.Ikauniece) - 20 punkti, I pakāpe

Karina Stepanova (11.a), Agnese Zambare (11.a) “Skolēnu mācību uzņēmums “AKKA cosmetics”” (sk. R.Balode) -
20 punkti, I pakāpe

Raivis Filimonovs (12.a) “No operētājsistēmas Windows 7 uz Windows 10” (sk. V.Zavadska) - 20 punkti, I pakāpe

Ērika Kuzmina (9.c) “Pitagora maģiskā tabula” (sk. V.Abricka) - 18 punkti, II pakāpe

Arturs Skovna (10.a) “E-pasta izmantošanas iespējas, tā priekšrocības un trūkumi. E-pasta pārvaldības paņēmieni” (sk. I.Petrovska) - 19 punkti, II pakāpe

Teodors Lukašenoks (10.c) “SIA “LAT COSMETICS” - ķīmiskās rūpniecības uzņēmums Ludzas novadā”
(sk. R.Balode) - 18punkti, II pakāpe

Vita Trone (12.b) “Limonāde skolēnu dzīvē” (sk. A.Tutina) - 18 punkti, II pakāpe

Ieva Tuminska (6.b) “Saules ultravioletais starojums” (sk. I.Kaupuža) - 15 punkti, III pakāpe

Arvīds Šroms (10.c) “Ekomarķējumu atpazīšana un bioloģiskās pārtikas nozīmīgums jauniešu un pieaugušo vidū” (sk. I.Abricka) - 17 punkti, III pakāpe

Vērtētāji  

  • Dzidra Dukšta – LPĢ direktore, ķīmijas skolotāja
  • Ināra Petrovska – MK “Dabaszinības un tehnoloģijas” vadītāja, informātikas skolotāja
  • Renāte Balode – Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja, ģeogrāfijas skolotāja

2.grupa

Albīne Hlopņicka (7.a) “Saīsinājumu izmantošana īsziņās” (sk. L.Batņa) - 20 punkti, I pakāpe

Laima Ločmele (11.a) “Bērnībā gūtie iespaidi - psihes īpatnību izraisītāji E.Ādamsona novelē “Brauciens pie Annas”” (sk. L.Krokša) - 20 punkti, I pakāpe

Agija Valaine (11.a) “Interpunkcijas kļūdas laikrakstā “Ludzas Zeme”” (sk. L.Krokša) - 20 punkti, I pakāpe

Maksims Kulakovs (10.b) “Для чего я изучаю русский язык” (sk. Dz.Razumejeva) - 18 punkti, II pakāpe

Artūrs Šroms (10.c) “Leksikas slāņi jauniešu valodā” (sk. D.Boicova) - 19 punkti, II pakāpe

Dainis Dilevka (11.b) “Ebreji Ludzā” (sk. I.Žeikare) - 18 punkti, II pakāpe

Evija Vasiļonoka (12.a), Anastasija Pavlovska (12.a) “Mežs – mūsu bagātība” (sk. J.Čakše) - 18 punkti, II pakāpe

Lāsma Goremiko (8.a) “Ludzas pilsētas ģimnāzijas sportiskākie absolventi” (sk. S.Narnicka) - 17 punkti, III pakāpe

Krista Savicka (11.b) “Использование свободного времени старшеклассниками” (sk. Ž.Dukaļska) - 17 punkti,
III pakāpe

Vērtētāji  

  • Līga Arcihoviča – Latviešu valodas un mākslu MK vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
  • Žanna Dukaļska – Svešvalodu MK vadītāja, krievu valodas skolotāja
  • Inta Žeikare – Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu vēstures skolotāju MA vadītāja, vēstures skolotāja