Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

2017./2018.m.g.

SEPTEMBRIS

 • Septembris - Dzejas dienas
 • Septembris - oktobris UNESCO akcija "Pasaules lielāka mācību stunda"
 • Septembris - oktobris Akcija "Apvāko grāmatu" (Skolēnu domes aktivitāte)
 • 13.09. Tēvu dienas stafetes 1.-3.kl.
 • 15.09. Kopīgs pārgājiens "100 km Latvijai"
 • 11.-15.09. Skolēnu domes vēlēšanas 5.-12.kl.
 • 22.09. Olimpiskā diena 1.-5.kl.
 • 25.-29.09. Eiropas sporta nedēļa
 • 25.09. Literatūras pēcpusdiena (tikšanās ar Līviju Liepdruvieti) 1.-4.kl.
 • 27.09. "Pērkam un pārdodam" – Miķeļdienas tirgus

OKTOBRIS

 • Oktobris Skolēnu domes akcija "100 labi vārdi Latvijai"
 • Oktobris LKS projekta "Kino visiem un visur Latvijā" ietvaros, kopīga filmu skatīšanās TN 1.-4.klasēm
 • Oktobris Skolas/klašu vecāku sapulce
 • 02.-06.10. Drošības nedēļa 1.-12.kl.
 • 09.-13.10. Karjeras nedēļa skolā
 • 16.-20.10 10.klašu iesvētības
 • 16.-20.10. Labo darbu nedēļa
 • 17.-19.10. Vācu valodas dienas Latvijā, sadarbībā ar Gētes institūtu

NOVEMBRIS

 • 06.-10.11. Tematiskās klases stundas veltīta Lāčplēša dienai
 • 08.11. Pētniecisko darbu konference "Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi" (6.-7.kl.)
 • 11.11. Lāčplēša dienas lāpu gājiens
 • 13.-17.11. 18.Novembra svinības:
            patriotisma stundas klasēs,
            valsts svētku koncerts,
            pasākums "Latvijas vēstures lapas šķirstot" (15.11.2017.)
 • 06.-10.11. Glītrakstu konkurss "Tev mana Latvija" (2.-3.kl.)
 • 09.11. Diktātu konkurss (4.kl.)
 • Starpskolu sporta sadraudzības pasākums 4.klasēm (LPĢ, Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas 2.vidusskola)

DECEMBRIS

 • 01.-15.12. Klašu noformēšana Ziemassvētkiem
 • 04.12. Adventes vainaga aizdegšana
 • 11.12.2017. - 12.01.2018. Klases veiksmes simbola izveidošana (suns) 
 • 11.-15.12. E-konkurss "Hiv" 10.klasēm
 • 15.12. Filmu vakars
 • 18.-22.12. Skolas aktu zāles un egles rotāšana, Ziemassvētku ieskaņas pasākumi

JANVĀRIS

 • 15.-16.11. Fotografēšanās "Berga foto"
 • 16.-26.01. Eksperimenti dabaszinībās 1.-4.kl.
 • 22.01. Pateicības diena (tējas stunda izcilniekiem kopā ar skolas vadību)
 • 26.01. Netradicionālās modes šovs 1.-5.klasēm
 • 22.01. Sniega diena
 • 22.01. Barikāžu atceres diena
 • Pasākumi klasēs "Skolēna vecāki Latvijai" 1.-12.kl. (janvāris - aprīlis)

FEBRUĀRIS

 • 01.-28.02. Atmiņu albūms "Pa simtgades takām" (spilgtāko notikumu apkopojums par katru desmitgadi) 7.-9.kl.
 • 05.-09.02. Droša un atbildīga interneta nedēļa
 • 13.02. Meteņi 1.-4.kl.
 • 12.-16.02. "Sirsniņu" radošā darbnīca 1.-4.klasēm
 • 14.02. Valentīndienas pasts
 • 14.02. Ēnu diena
 • 16.02. Pasākums pirmklasniekiem "100 dienas skolā"
 • 19.02. Leļļu teātra TIMS izrāde "Vilks, kurš rija grāmatas" (1.-4.kl.)
 • 20.02. Skatuves runas konkurss skolā
 • 21.02. Rīgas Cirka izrāde (1.-5.kl.)
 • 26.02. Konkurss  "Ķīmiķo!" 8.-9.kl.
 • 27.02. Novada skatuves runas konkurss (notiks Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā)
 • Pasākumi klasēs "Skolēna vecāki Latvijai" 1.-12.kl. (janvāris - aprīlis)

MARTS

 • 100 labie darbi Latvijai (sakopšanas talkas, palīdzība vientuļajiem u.c.) 1.-12.kl. (marts - maijs)
 • 02.03. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros mācību vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
 • 04.-10.03. Erasmus+ projektā "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai" iesaistīto skolēnu un skolotāju dalība darba sanāksmē Bulgārijā
 • 8.03. Skolēnu domes apsveikums starptautiskajā sieviešu dienā
 • 14.-15.03. Skolēnu domes telpu futbola kausa izcīņa (6.-12.kl.)
 • 22.03. Lekcija meitenēm "Reproduktīvā veselība" (5.-8.kl.)
 • 22.03. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros ZINOO Daugavpils centra apmeklējums (9.kl.)
 • 25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis Ludzas dzelzceļa stacijā (7.kl.)
 • 27.03. Koncertlekcija "Latvijas simtgade manas dzimtas stāstos". Pēteris Jansons ar komandu (6.-7.kl.)
 • 29.03. Lekcija meitenēm "Reproduktīvā veselība" (9.-12.kl.)
 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas vēlējumi Latvijai (izveidot stendu) 1.-12.kl.
 • Pasākumi klasēs "Skolēna vecāki Latvijai" 1.-12.kl. (janvāris - aprīlis)

APRĪLIS

 • 03.-06.04. Sagaidīsim Latvijas simtgadi, stiprinot tautas tradīcijas - Lieldienas
 • 04.04. Dzimtās valodas diena. Erudīcijas spēle "V.I.P." (Veiksme. Intuīcija. Prāts.) 10. un 11. kl.
 • 06.04. Izstādes "Izglītība un karjera" Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā apmeklējums (karjeras pasākums 9., 12.kl.)
 • 08.-14.04. Erasmus+ projekta "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" dalībnieku uzņemšana skolā
 • Ciemos pie nākamajiem pirmklasniekiem (PII)
 • 09.04. Seminārs "Būt vai nebūt - ceļš uz karjeru" (karjeras pasākums 10.a kl.)
 • 16.-21.04. Zīmējumu konkurss "Valsts – tie esam mēs" 1.-6.kl.
 • 17.04. Iepazīšanās ar fotogrāfa profesiju (karjeras pasākums 8.kl.)
 • 18.04. Erudīcijas pasākums "Olimpiāde" 5.kl.
 • 23.-27.04. Klases stundas "Ja Latvija ir mūsu Tēvu zeme, tad Latgale ir mūsu māte" K.Lubāne 1.-12.kl.
 • 24.04. Skolas vecāku kopsapulce
 • 25.04. Skolēni apmeklē SKILLS LATVIA meistarnodarbības Ķīpsalā (karjeras pasākums)
 • 26.04. Skolā ciemojas bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs" (karjeras pasākums 11., 12.kl.)
 • 27.04. Anekdošu konkurss 1.-6.klasēm
 • Pasākums, veltīts V.Visocka piemiņai "Es to varu!" 6.kl. skolēniem
 • Pasākumi klasēs "Skolēna vecāki Latvijai" 1.-12.kl. (janvāris - aprīlis)
 • 100 labie darbi Latvijai (sakopšanas talkas, palīdzība vientuļajiem u.c.) 1.-12.kl. (marts - maijs) 

MAIJS

 • 02.,03.05. Baltā galdauta svētki
 • 07.-11.05. Vecāku, vecvecāku un skolotāju kolekciju izstāde
 • 08.-09.05. Amatnieku centra apmeklējums 3.-4.kl.
 • 11.05. Mātes dienas koncerts 1.-12.kl., "Krāsu sprādziens" (modes diena) par godu Māmiņu dienai 1.-5.kl.
 • "Iepazīsti Ludzu!" 7.kl.
 • 14.-17.05. Valsts valodas dienai veltīts pasākums (atbilstoši svētku devīzei) 5.klasēm organizē 11.klases
 • 17.-30.05. Skolas bibliotēkas akcija "Grāmata – dāvana skolai"
 • 18.05. Zvaniņa svētku pasākums 9.,12.klasēm
 • 18., 22., 23., 25., 29.05. Kopīgs pārgājiens "100 km Latvijai" (klases plāno individuāli) 
 • 21.-25.05. Āra spēļu diena 1.-4.kl.
 • 22.05. Lego konkurss 5.-6. klasēm
 • 22.-26.05. Informācija par valsts svētku un atceres dienām vasaras periodā (uz informācijas stendiem)
 • 23.05. Jauno satiksmes dalībnieku forums
 • 28., 30.05. Olimpiešu godināšanas svētki 1.-12.kl.
 • 31.05. "Mācību gads ir aiz muguras" (pagalma svētki) 1.-12.kl.
 • 100 labie darbi Latvijai (sakopšanas talkas, palīdzība vientuļajiem u.c.) 1.-12.kl. (marts - maijs)

JŪNIJS

 • 9.06. 12.klašu atvadu balle
 • 15.06. 9.klašu izlaidums