Ludzas pilsētas ģimnāzija

ITN

Acis darba izbijās rokas darba nebijās

amati 8. un 9. maijā ar šo domu 3. un 4. klases skolēni soļoja uz mūsu Amatnieku centru.

Skolēni iepazinās ar amatu attīstības vēsturi un šo prasmju  nepieciešamību šodien. Viņi iepazina un izmēģināja audēja darbu. Bija interesanti tikties ar keramiķi  un iepazīt pinēja Saļimona Ķipļuka meistarību. Saļimons ir vienīgais Latvijā, kas vēl pin no auklām senos Latgales ziemas apavus – peternes.

Skolēni pamācījās, kā sukāt vilnu, saprata, ka tas nav tik vienkārši - pat pirkstus var saskrāpēt. Meitenes mācījās, kā top pavediens gan no vilnas, gan no lina. Skolēni uzzināja, ka 12 gadu vecumā meitenēm jāmāk sagatavot darbam materiālu, adīt, izšūt un  šūt. Puišiem šai vecumā bija jāmākvirves vīt, pīt grozus, medīt, koku apstrādāt. Skolēniem patika aust, un pamācība, kā izgatavot ganu svilpi. Patika, kā keramiķis izveicīgi 15 minūšu laikā izgatavoja māla vāzi, ar latgaļiem raksturīgo rotājumu.

Amatniecības prasmes ir noderīgas visos laikos – tāds ir secinājums.
 

Iepazīstam arhivāra profesiju

arhivs 26.aprīlī ar 6.b klasi viesojāmies Rēzeknes zonālajā Valsts arhīvā. Ekskursijas laikā skolēni iepazina dokumentu un arhīva pārvaldības profesijas: galvenais arhīvists, arhivārs, galvenā fondu glabātāja un vecākais eksperts.

Skolēni uzzināja, kā arhīvā nodrošina dokumentu un informācijas saglabāšanu,  kāda ir nepieciešama mitruma pakāpe, temperatūra un apgaismojums, lai saglabātu arhīva dokumentus kārtībā.

Skolēni aizrautību pētīja dokumentus, kuros atrada informāciju par mūsu skolas skolotājām Vandu, Valentīnu, Intu. Mums bija iespēja pētīt 1951.gada Ludzas laikrakstus. Skolēni saprata, ka arhīvistam ir jābūt vēsturnieka, ķīmiķa, valodnieka zināšanām. Skolēni iepazina dokumentu iesiešanas darbu. Kopumā skolēni guva priekštatu par arhīva nozīmi, darba specifiku.

Interneta adreses, kurās mēs vairāk varam papētīt mūsu pilsētu, radurakstus, ir:

Iepazīstam profesijas praksē

skil Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018 notika Ķīpsalas izstāžu centrā. Tajā piedalās profesionālās skolas. Pasākumu rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Konkurss  notika divas dienas 25.-26. aprīlī. Konkursā savu meistarību pierādīja 118 dalībnieki. Notika 18 profesionālo prasmju konkursi. Šogad izmēģinājuma kārtā šo pasākumu apmeklēja tikai 5 mūsu skolas skolēni.

Iepazinām vizāžista, šuvēja, ārsta, namdara, lauksaimnieka, mežstrādnieka, viesmīļa, robežsarga, policista un citas profesijas. 

 • Izmēģinājām prasmes profesiju parādē: špaktelējām, izgatavojām lūpu krāsu, zīmējām ar krāsas pūšamo aparātu, salikām reāli taustāmu ķīmijas formulu.
 • Vērojām konkursantu sniegumu.
 • Izpētījām karjeras iespējas, sarunājāmies ar skolu pasniedzējiem.
 • Apmeklējām izzinošo Karjeras kafejnīcu, klausījāmies AirBoltic darbinieku darba pieredzes stāstus. Satikāmies ar restorānu īpašnieku, IT speciālistu.
 • Skolēni guva plašu priekšstatu par daudzām profesijām.

Secinājums - nākamgad jābrauc vēl!
 

Bibliokuģis apceļo vietas, kur sākas Latvija

bk Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs" simboliski nonācis vietās, kur sākas Latvija. Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā "Bibliokuģis Latgalē - 19 tikšanās ar jūru" mērķprogrammā "Latvijai – 100" bibliokuģa komanda uzrunāja Ludzas pilsētas  vidusskolas audzēkņus. Ludzā viņi viesojās 26.aprīlī.

Tikšanās programmā bija saruna  par jūrniecības profesijām, informācija par  mācību iespējām jūrniecības nozarē.  Skolēnus ieinteresēja fakts par ļoti vilinošo atalgojumu vairāku tūkstošu vērtībā.

Skola saņēma davīnājumu - fotomākslinieka Valda Brauna grāmatas "Sāļie vēji" un ielūgumus uz 3.Reņģēdāju festivālu. Jūrniecības arodizglītības braucienus sekmē un atbalsta Salacgrīvas novada dome.

27.05.2018., Rita Buceniece, karjeras konsultants

 
Baltā galdauta svētki skolā

08.05.2018.
Baltā galdauta svētki ir vēl jauna tradīcija valstī. 4.maija satraucošās noskaņas, kas piedzīvotas pirms 28 gadiem, vidējai un vecākajai paaudzei vēl ir labā atmiņā, bet skolēniem tā jau ir vēsture, par kuru tikai lasīts vai dzirdēts.

Tieši tāpēc, lai skaidrotu šīs dienas nozīmi, lai atcerētos, kā bija toreiz, kas ir mainījies mūsu dzīvē, skolā visās klašu grupās pirmssvētku dienās notika izzinošas stundas, kurās varēja noskatīties dokumentālus kadrus par deklarācijas pieņemšanu, paklausīties atmiņas, atsvaidzināt vēstures zināšanas, izspriest, kādas ir nezūdošās pamatvērtības mūsu valstī, kopā dziedāt.

Svētkus sagatavoja skolotājas Inta Žeikare, Ļuba Šantare, Ilga Taukača, Aina Kairova, Elita Romanovska, Aigars Melnis.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
Teodors Romanovskis – "Superpuikas" finālā

Superp 08.05.2018.
26.aprīlī Rīgā, Tautas Jaunrades centra "Annas -2" pagalmā notika konkursa "Superpika 2018" finālsacensības, kurā piedalījās 10 konkursa finālisti. Starp viņiem – arī LPĢ 6.a klases skolnieks Teodors Romanovskis. Tiesības piedalīties konkursa finālā Teodors izcīnīja oktobrī, sacenšoties ar 130 citiem aktīviem, sportiskiem, radošiem un erudītiem 5.-6. klašu zēniem no visas Latvijas.

"Superpuikas" programmā iekļauts gan radošais uzdevums, gan veiklības trase, kurā jāparāda amatniecības prasmes, jāveic spēka, līdzsvara, erudīcijas uzdevumi un fiziskie pārbaudījumi. Teodoram ir izkoptas amatniecības iemaņas, un šajos uzdevumos viņš parasti saņem visaugstākos vērtējumus, bet šoreiz organizatoriem tieši šai veidā gadījās tehnisks misēklis. Teodoram nācās veikt trasi divas reizes. Tas nedeva iespēju pacīnīties par galveno titulu, tomēr kopumā viņš cīnījās godam. Jau fakts viņš izcīnīja tiesības piedalīties finālā ir augsts sasniegums.

Teodors un viņa vecāki pateicas par atbalstu visiem līdzjutējiem, īpaši klasesbiedriem un audzinātājai, kuri klātienē atbalstīja Teodoru finālā. Īpašs paldies skolotājam Viktoram Kuprevičam un jaunsargu instruktoram Ivaram Novožilovam par palīdzību, gatavojoties konkursam.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

  

Paula Silkāne – Dižlielā dziedātāja

Folk07.05.2018.
Folkloras kopām pavasarī ir ražas laiks. Notika vairāki nozīmīgi reģiona un valsts mēroga pasākumi.

28.martā Dricānos notika ikgadējais Ziemeļlatgales novada tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2018". Konkursā piedalījās arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.a un 4.a klases skolēni – trīs braši dziedātāji. Rezultāti iepriecina:

Paula Silkāne (3.a) ieguva  II pakāpi un  titulu "LIELĀ DZIEDĀTĀJA". Viņa izvirzīta konkursa finālam Rīgā. 22.aprīlī RTU notika fināls, kurā mūsu Paula arī izcīnīja II pakāpi un godpilno titulu Latvijas "DIŽLIELĀ DZIEDĀTĀJA".

Uz finālu netika, bet augstu meistarību dziedāšanā parādīja Sandis Pudāns (4.a) – II pakāpe, tituls "LIELAIS DZIEDĀTAJS" un Elmārs Treiņa (4.a) – III pakāpe, tituls "MAZAIS DZIEDĀTĀJS".

26.aprīlī Rēzeknes novada Makašānos notika "Pulkā eimu, pulkā teku" (PEPT) Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu ikgadējā skate/sarīkojums "Aiz upeitis es izaugu", kurā piedalījās arī LPĢ folkloras kopas dalībnieki. Katrs kolektīvs uzstājās ar 7 minūšu ilgu skates programmu. Uz sarīkojumu bija ieradušies bērni no dažādiem novadiem: Ludzas, Rēzeknes, Ciblas, Andrupenes, Kaunatas, u.c. - vairāk nekā 300 dalībnieki. LPĢ folkloras kopa šoreiz ieguva I pakāpi. Skatē piedalījās 4.a klases skolēni: Milana Duncāne, Sabīne Krīviņa, Jeļizaveta Matvejenko, Adriana Krivenoka, Sandis Pudāns, Elmārs Treiņa, Niks Vaškevičs, Ingus Kristiāns Ignatjevs, Aivis Bondars, Māris Bulis, Artjoms Šlapins, Kristers Miškāns, kā arī Sintija Vītoliņa (4.b) un Paula Silkāne (3.a).

Sirsnīgs paldies bērniem par lielo, ieguldīto darbu gan dziedot, gan spēlējot dažādus mūzikas instrumentus, gan mācoties rotaļas un dejas! PEPT Nacionālais sarīkojums šogad notiks 19.un 20.maijā Līvānos.

Ilga Taukača, folkloras kopas vadītāja

 

Elektronikas konkursā Teodoram - II vieta!

Elektronika teo 07.05.2018.
21.aprīlī Rīgā notika Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss "Rīga 2018". Tas pulcēja jaunos elektronikas nozares entuziastus no visas Latvijas. Programmā ir teorētisko zināšanu tests un darbu skate, kurā dalībnieki piedalās ar pašdarinātām konstrukcijām. Darbus vērtē RTU mācībspēki. 

LPĢ skolnieks 6.a klases Teodors Romanovskis konkursā piedalījās jau otru gadu un pierādīja, ka, ieinteresēti un aktīvi darbojoties, attīsta savas spējas, piepulcējoties šis jomas līderiem. Uz skati viņš aizveda pašdarinātu gaismas mūzikas aparatūru "Diskolukso'. Viņa darbs ieguva II vietu, zināšanu testā – III vieta. Līdz ar to kopsummā Teodoram izdevās izcīnīt godpilno otro vietu. Konkursam Teodoru sagatavoja Ludzas BJC elektronikas pulciņa skolotājs Jānis Žuks. Pulciņā jaunie elektronikas pazinēji radoši  darbojas, iegūst jaunas zināšanas un iemaņas.

Kad ir iespēja, Teodors apmeklē arī Gunta Koļča vadīto elektronikas pulciņu Rēzeknē. Sveicam Teodoru, viņa skolotājus un vecākus!

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

  

10. pētniecisko darbu konference Ludzas pilsētas ģimnāzijā

PDkonference 2018 26.04.2018.
25.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika tradīcionālā pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference. Klātesošie uzzināja,  kā pārtikas piedevas ietekmē maizes pelēšanu, kādi ir stājas traucējumi,  ka visapkārt mums vērojami fraktāļi, par C vitamīna daudzumu garšaugos,  Ludzas novada iedzīvotāju statistiskos datus, stāstus par īpašiem cilvēkiem dzimtā,  kādus putnus un ar kādu māksliniecisko mērķi poēmā "Straumēni" izmantojis E.Virza. Vairāki pētījumi atklāja mūsu skolas jauniešu dzīvi, piemēram, vai patīk grāmatu lasīšana, kādas ir ārpusskolas intereses, kādi ir jauniešu vidū populārākie  mobilie telefoni  un vai viņi zina par iespēju un vajadzību tos utilizēt.

Īpašs prieks bija par 11.klases skolēniem Ēriku Kuzminu un Edgaru Mekšu, kuri prezentēja vairākus pētījumus. Šajā mācību gadā konferencē tika aizstāvēti 13 pētnieciskie darbi, pētījumos iesasitījās 14 skolēni, skolēnus konsultēja 11 pedagogi.

Konferenci noslēdzot, skolas direktore Dzidra Dukšta pateicās skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu, uzsverot, cik ļoti mūsdienās katram jaunietim nepieciešamas pētniecības un publiskās uzstāšanās prasmes. Direktore aicināja turpināt iesāktos pētījumus un nākamajā mācību gadā uzdrošināties iesniegt pētījumus DU un RTU zinātniski pētniecisko darbu konkursos.

Skolēnu prezentācijas  vērtēja skolotājas Renāte Balode,   Jūlija Belkovska, Ilona Dukšte, Ieva Eriņa, Solvita Narnicka, Inese Vorza.

Rezultāti

 I pakāpes diploms

 • Laura Mortuzāne, Adriāna Veškurova (6.a) "Stājas traucējumi" (darba vadītājs S.Narnicka)
 • Albīne Hlopņicka (9.a) "Vai Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni lasa?" (darba vadītājs L.Arcihoviča)
 • Artūrs Šroms (12.c) "Putni E.Virzas poēmā "Straumēni"" (darba vadītājs D.Boicova)
 • Ērika Kuzmina (11.b), Edvīns Mekšs (11.a) "Mūsu mobilo tālruņu stāsts" (darba vadītājs R.Balode)
 • Gunta Škavronska (12.a) "Maizē esošo pārtikas piedevu ietekme uz pelējuma rašanos" (darba vadītājs I.Abricka)
 • Linda Mičule (12.b) "Fraktāļi" (darba vadītājs M.Matuseviča)
 • Ērika Kuzmina, Ērika Miziša (11.b) "LPĢ pusaudžu intereses" (darba vadītājs M.Matuseviča)
 • Linda Šaļapina un Edvīns Mekšs (11.a) "Ludzas novada iedzīvotāju raksturojums" (darba vadītājs I.Barkāne)
 • Ērika Kuzmina (11.b) "Askorbīnskābes noteikšana garšvielās" (darba vadītājs J.Belkovska)

 II pakāpes diploms

 •  Lāsma Goremiko (10.a) "Personvārdi Ludzas pilsētas ģimnāzijā" (darba vadītājs V.Žulina)
 • Leno Daniels Kazlovskis (7.b) "Dzimtas stāsti. Heronīms Tihovskis" (darba vadītājs L.Budreviča)
 • Laine Viktorija Tihovska (7.b) "Dzimtas stāsti. Anatolijs Stepkāns - mans vecaistēvs" (darba vadītājs L.Budreviča)
 • Intars Zabunovs (6.b) "Mana dzimta Latvijas simtgadei" (darba vadītājs I.Žeikare)

Laula Budreviča, direktora vietniece izglītības jomā

 

ITN
Profesija – fotogrāfs

fotogr m 24.04.2018.
17.aprīlī jauniešiem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuras mērķis bija skolēniem sniegt priekšstatu par fotogrāfa ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Fotogrāfs un pedagogs Leonīds Važnais pastāstīja savu karjeras ceļu, sākot no agronoma darba līdz pat pedagoga un fotomeistara amatam.

  Skaidrojām, ko nozīmē fotogrāfa profesija, nepieciešamās īpašības, kas vajadzīgas fotogrāfam. Kas jāzina, kas jāmācās? Praktiskajā darba daļā vajadzēja analizēt, kādam jābūt pareizajam apgaismojumam,  rakursam un fonam, kā iegūt kvalitatīvu pašbildi.

Skolēnu atsauksmes:

 • Man viss patika. Bija ļoti interesanti un pamācoši.
 • Lekcija man patika. Manuprāt, viss, ko teica fotogrāfs, ir jāzina katram, kurš kaut vienreiz ir turējis kameru rokās. Skaidri tika parādītas bieži pieļautās kļūdas un rādīta šo kļūdu labošana. Ļoti lietderīgi un interesanti pavadīts laiks.
 • Ļoti patika, interesanti, pamācoši!  Gaidīšu vairāk tādas lekcijas saistītas ar profesijām!

Pēc lekcijas vairāki skolēni pienāca pie Leonīda un lūdza komentēt viņu fotografētās bildes.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 
Militārā karjera – iespēja izaugsmei

milit m 24.04.2018.
Skolā 16.aprīlī 11. un 12. klašu skolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvi.

Jaunieši iepazina militārās karjeras plusus - tā ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums (sākot no 854 eiro pēc nodokļu nomaksas), un plašas sociālās garantijas, tostarp, valsts garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80%  no saņemtā atalgojuma.

Interese bija. Skolēni vēlējās noskaidrot arī šīs specialitātes nianses, uzdeva konkrētus jautājumus, kāds ir ceļš pēc vidusskolas, ja esi izvēlējies šo profesiju.

Informāciju par militāro karjeru var iegūt: www.MIL.lvhttp://www.profesijupasaule.lv/nacionalie-brunotie-speki u.c.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 
Veidojam mandalas un domājam par nākotni

Smr 04 12.04.2018.
9.aprīlī 10.a klasei notika seminārnodarbība, ko vadīja karjeras konsultante un izaugsmes trenere Dace Siliņa. Semināra mērķis - savas karjeras idejas modelēšana.

Darba metodes bija neierastas. Skolēni un pedagogi varēja izvēlēties vienu no piedāvātajiem mandalu variantiem. Kontūra jau bija uzzīmēta. Skanot relaksējošai mūzikai, skolēni no krāsainām smiltīm veidoja savas mandalas. Pirms tam semināra vadītāja rosināja katram atklāt savu nākotnes vīziju: nosaukt izvēlēto profesiju vai darbības jomu. Veidojot savu mandalu, domas varēja raisīties šajā virzienā. Jaunieši izanalizēja savu izveidoto mandalu, komentēja, cits savas izjūtas un domas skaļi neizpauda. Tomēr katrs varēja palūkoties uz saviem plāniem, iecerēm no pavisam neierasta aspekta. Aizpildot mērķu karti, atklājās arī nodarbības ieguvumi. Katrs sev izvirzīja mērķus, domāja, kas  ir jādara, jāmeklē, lai  spētu būt labs sportists, robežsargs, farmaceits. Cits saprata, ka nevar vienkārši plūst  pa straumi, ir jāsāk domāt, darīt, un ieguldīt savā nākotne. Gatavu recepti neviens neiedos!

Skolēni bija apmierināti ar semināru, jo patika smilšu terapijas  metode, arī klusums, mūzika, kas rosināja domāt nevis par ikdienu, bet ko dziļāku. Neparasta nodarbība.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 

Vizāžista profesijas iepazīšana

Viza 04 12.04.2018.
Meistarklase notika 21. un 26. martā. Tajā bija iespēja piedalīties 8.bc, 9.b, 10.b klases skolēniem.

 Kvalificēts vizāžists stāstīja par profesijas specifiku: cilvēku  tipa noteikšanu (pavasaris, vasara, rudens, ziema). Skolēni praktiski mēģināja grimēt savu klases biedru, mācījās novērtēt izmantojamos darba  piederumus un kosmētikas kvalitāti, ādas krāsai piemērotos toņus. Tika  mācīts izprast un izpildīt klienta vēlmes.

Interesi  par šo profesiju izrādīja ne tikai meitenes, bet arī daudzi stiprā dzimuma pārstāvji!

Skolēnu atsauksmes:

 • Man patika. Es uzzināju, kā pareizi uzklāt tonālo krēmu, kā zīmēt acu līnijas, un uzzināju, kā pareizi krāsot skropstas!
 • Man diezgan patika. Visvairāk man patika, ka mēs varējām arī pašas darboties. 
 • Man personīgi ļoti patika. Interesanti bija izjust sevi vizāžista lomā. Sapratu, ka tas nav mans, bet tomēr bija ļoti interesanti uzzināt, kā pareizi krāsoties, kas labāk piestāv manai sejas ādai un matu un acu  krāsai. Interesanti bija skatīties, kā strādā vizāžists, un uzzināt vairāk par šo profesiju. Paldies, ļoti patika! :)
 • Bija diezgan interesanti un forši, man patika!

Bija arī viena, otra negatīvas atsauksmes par darba materiālu kvalitāti.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 

Izstāde "Mana izaugsmes iespēja"

Zei 04 12.04.2018.
23.martā ARPC “Zeimuļs” 7.a un 8.c klases skolēni piedalījās vairākās interesantās aktivitātēs:

 • Mācību iestāžu prezentācijās;
 • Mācību centra meistarklasēs (florists, fotogrāfs, šuvējs, moderno tehnoloģiju darbnīca, keramiķis u.c.);
 • Tikšanās ar uzņēmējiem;
 • Mācību ekskursijā uz SIA Rēzeknes satiksme, SIA Rēzeknes ūdens, VUGU Rēzeknes nodaļa;
 • Kulinārijas meistarklasē un informatīvā pasākumā kopā ar Eiropas brīvprātīgā darba veicinātājiem.

Skolēni ieguva jaunu pieredzi. Kulinārijas meistarklasē viņi sacepa bumbierus. Varēja izspēlēt vārdu spēles ar francūzieti, itāli un baltkrievu meiteni. Bērni veidoja mākslas darbus no māla, izgatavoja taureņus no tekstila. Pie fotogrāfa varēja apgūt šī amata pamatus. Tas ieinteresēja tik ļoti,  ka bija grūti bērnus izvilināt no fotostudijas. Puiši šuva simboliskas suņu pēdiņas,  saprata to, ka tas viņiem nav nemaz tik neiespējams darbs. Izmēģināja, kā būt ugunsdzēsējam. Izstādē skolēni apskatīja dažādu skolu piedāvājumus.

Skolēni bija ļoti apmierināti,  diena bija  interesanta, ar pasākumiem piesātināta.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 

 VIP spēlē – dzimtā valoda

09.04.2018.
Trešdien, 4. aprīlī, četras vidusskolēnu komandas – 10.a 10. b,  11. a un 11. b klase – piedalījās spēlē "Veiksme. Intuīcija. Prāts". Spēle bija veltīta Dzimtās valodas dienai. Jautājumus sagatavoja un pasākuma norisi vadīja 12.a klases skolēni (konkursa tehniskais nodrošinājums - Ēriks Oščenkovs, Vitālijs Aņisimovs, vadītāja – Alise Viļumovska). Par to, lai uzdevumi būtu saturīgi, daudzpusīgi un skartu visus valodas līmeņus, parūpējās skolotājas Lidija Krokša un Dagmāra Boicova.

Katrā komandā – trīs valodas erudīti. Tika vērtētas zināšanas, arī intuīcija, bet dažreiz vienkārši palīdzēja veiksme. Rezultātā I vietu izcīnīja 11.a klases komanda, II vietā – 10.a, bet III - 10.b.

Erudīcijas spēļu tradīcija skolā jāturpina. Šie konkursi izraisa interesi.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Ligatne 12kl 03.04.2017.
Turpinot skaisto tradīciju arī šajā 2017./2018. mācību gadā "Zaļā josta" sadarbībā ar SIA "Līgatnes papīrs", SIA "Clean R", SIA "Balticfloc", SIA "AP Kaudzītes", AS "Latvijas valsts meži", Izklaides parku "Avārijas brigāde", SIA "Pilsētvides serviss" un Valsts izglītības satura centru (VISC) izsludināja makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēm "Tīrai Latvijai!".

Konkursa mērķis: Veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu; parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas; veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.

Mēs, 12.b un 12.c klases audzēkņi, nolēmām dot savu ieguldījumu valsts sakopšanā un Latvijas simtgades svinēšanā, tāpēc pieteicāmies makulatūras vākšanas konkursā. Bargajās ziemas dienās mēs škirojām, vedām, pakojām papīru un savācām 1800 kg makulatūras. Ar mūsu pūlēm tika izglābti 33,6 koki, 8100 litri ūdens, ietaupīta  51480 kwh elektroenerģija. Mūsu klases audzēkņi aizstāvēja visas skolas godu, jo, pēc konkursa nolikuma, savāktās makulatūras daudzums tika dalīts ar skolēnu skaitu skolā un rezultatā mēs ieguvām 235.vietu no 408 skolām. Jūtamies gandarīti par paveikto, jo mūsu darbs kaut nedaudz ir palīdzējis kļūt mūsu mīļajai Latvijai tīrākai un skaistākai. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja.

Renāte Balode, 12.b klases audzinātāja

ITN

ZINOO centra apmeklējums

9 kl D 28.03.2018.
22.martā projekta "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros notika Ludzas pilsētas ģimnāzijas 8.-9.klašu skolēnu mācību vizīte uz zinātkāres centru "ZINOO" Daugavpilī.

Nodarbības laikā skolēni dažādos eksperimentos izmēģināja pielietot ķīmijas un fizikas stundās apgūtās teorētiskās zināšanas. Mācību vizītes dalībniekiem bija iespēja aplūkot zinātkāres centru "ZINOO" un iepazīties ar dažādu iekārtu uzbūvi, to darbības pamatprincipiem. Skolēni praktiski pārliecinājās par dažādo materiālu (dzelzs, koka un putuplasta) blīvuma nozīmi uz to siltumvadītspēju. Ar molekulu modeļiem tika izveidotas vielas telpiskās struktūrformulas. Jauniešiem bija iespēja aktualizēt savas zināšanas par rentgenstarojuma nozīmi medicīnā un praktiski aplūkot rentgena uzņēmumus. Katrs skolēns pielietoja savas teorētiskās zināšanas praksē, piemēram, pārbaudīja skaņas izplatīšanās ātrumu saliektās caurulēs, noteica savas balss intensitātes līmeni decibelos, pārliecinājās par smaguma spēka nozīmi ikdienā un novēroja elektrostatiskās parādības.

Kopumā skolēniem ļoti patika šī mācību vizīte un tika iegūtas jaunas zināšanas. 

Pēc mācību vizītes Zane izteica savu viedokli "Man patika ZINOO centrs. Tur bija daudz interesantu priekšmetu un veicām jautru eksperimentu. Zinātkāres centrā es ieguvu jaunas zināšanas saistībā ar fiziku un ķīmiju." 

Ritvars atzīst, ka, praktiski strādājot un pārbaudot dažādu iekārtu darbību, zināšanas ķīmijā un fizikā pilnveidojās. Tagad spēj labāk izskaidrot dažādu parādību un pārvērtību norisi.

Jūlija Belkovska, ķīmijas skolotāja
Anastasija Jermaļonoka, fizikas skolotāja

 

Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem

Strods RA 26.03.2018.
7.martā mūsu skolas zālē 9.-12. klašu skolēni tika aicināti uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēja Gunāra Stroda lekciju. Sarunas laikā skolēni ieguva zināšanas par karjeras veidošanas pamatnosacījumiem, jauniešu nodarbinātību, uzzināja, ka karjeras veidošana ir nepārtraukts pārmaiņu process mūža garumā.

Atsauksmes no klausītājiem  bija dažādas – gan patika, gan nepatika, bija iedvesmojoši. Varbūt 9.klases skolēni vēl nebija gatavi iedziļināties lekcijas saturā. Jebkurā gadījumā katrs sev kaut ko ir paņēmis. Pasniedzējs lika aizdomāties par to, ka jau skolas laikā jāiegulda liels darbs, lai vairāk labumus iegūtu nākotnē.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 

Projekts "Sporto visa klase"

svk 201816.03.2018.
6.martā Daugavpils olimpiskajā centrā notika projekta "Sporto visa klase" stafešu sacensības 4.klasēm. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.a klases audzēkņi arī piedalījās šajās sacensībās. Galvenais noteikums - ir jāpiedalās visiem klases skolēniem (izņemot atbrīvotajiem no sporta). Mūsu audzēkņi izrādīja aktīvu pretestību citām komandām un ieguva 4.vietu 13 komandu konkurencē. Liels paldies bērniem par atdevi un disciplīnu sacensībās! Izsaku lielu pateicību vecākiem par bērnu audzināšanu. Mums ir ar ko lepoties.

Atgādināšu, ka projekts "Sporto visa klase" tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. Mēs projektā piedalāmies no 2016./2017.mācību gada.

Solvita Narnicka, sporta skolotāja

 

ITN

Kā atrast savas nākotnes aicinājumu

Ja kpp 14.03.2018.
28.februārī Ludzas pilsētas ģimnāzija 9. un 12. klases skolēniem notika 80 minūšu Jauniešu akadēmijas nodarbība "Kā pacelt pasauli".

Nodarbības pirmajā daļā tika stāstīts, kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un lai raisītos domas par nākotni. Sarunās skaidroja, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas. Viena no tēmām bija "Mērķu plānošanas pamatprincipi".

Nodarbības otrajā daļa notika radošs darbs pie savas mērķu kartes izstrādes. Skolēniem vajadzēja iejusties savā sapņu profesijā jau tagad, nevis uztvert kā nākotnes sapni. Bija jāuzraksta, kas jādara, lai savu sapni īstenotu, kas būs atbalsta komanda. Pēc tam uzrakstīto vajadzēja uzzīmēt lapas otrajā pusē.

Dažas no skolēnu atsauksmēm:
"Baigi labs radošais darbs, kurš liek  saprast, ka viss ir tavās rokās"; 
"Man patika, ka informācija bija viegli uztverama, maz teorijas un daudz praktisku darbību. Es gribētu vēlreiz apmeklēt šāda veida nodarbības. Paldies!",
"Bija  interesanti paklausīties cita cilvēka pieredzi. Vizualizējot savus mērķus, radās skaidrs priekšstats par to, ko es vēlos, kad es to vēlos un kāpēc es to vēlos. No visām nodarbībām, saistītām ar profesijas izvēli un nākotni, tieši šī man likās visnoderīgākā Paldies!"

Rita Buceniece, PKK

 

LPĢ vidusskolēni apmeklē izstādi "Skola 2018"

Skola 2018 14.03.2018.
Izstāde "Skola" ir nozīmīgākais izglītības notikums Latvijā, kas  piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm. Tradicionāli izstādi apmeklē arī mūsu vidusskolēni. Šogad izstādes materiālus iepazina 50 LPĢ 11. un 12. klases skolēni. Viņiem bija iespēja

 • uzzināt par atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs;
 • tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem;
 • uzzināt  visu par studiju kredītiem;
 • vērot prezentācijas;
 • piedalīties organizatoru piedāvātajās aktivitātēs un konkursos.

     Daudziem jau bija konkrēts mērķis iegūt informāciju par kādu konkrētu augstskolu. Liela interese bija par izglītības iespējām ārzemēs. Populāri izstādes objekti bija NBS kiosks, Jūras akadēmijas stends. 

Rita Buceniece, PKK

 

Gūst filmēšanās pieredzi

filmesana 05.03.2018.
Režisors Viesturs Kairišs ir uzsācis darbu pie jaunās spēlfilmas "Pilsēta pie upes" veidošanas. Scenārijs veidots pēc tāda paša nosaukuma Gunara Janovska romāna. Filma stāstīs par notikumiem Latvijā laika posmā no pagājuša gadsimta trīsdesmitajiem gadiem līdz Otrā pasaules kara beigām: Ulmaņlaikiem, pirmo padomju varas gadu, vāciešu ienākšanu… Galvenais varonis ir daiļkrāsotājs Ansis, kuram nākas izdzīvot visus likteņa pavērsienus, ko nes līdzi varas maiņas. Filmā skanēs latgaliešu valoda.

Filmēšana notika Krāslavā, Rēzeknē, Ludzā. Masu skatos ģimnāzistu lomās iejusties bija aicināti arī mūsu skolēni. Tā aukstajā 1.marta dienā 14 mūsējie - 8.klašu zēni un skolotāja Rita Bogomola izbaudīja, ko nozīmē filmas uzņemšana, cik svarīgs ir katrs sīkums, cik laika, resursu ir jāpatērē, lai taptu viena epizode. Varēja vērot, kā darbojas galvenie varoņi, kā strādā režisors Viesturs Kairišs. Tika filmēta iedzīvotāju demonstrācija padomju varas pirmajā gadā. Laikmeta elpu palīdzēja radīt tā laika apģērbs, lozungi. Katrs jutās līdzdalīgs mākslas darba tapšanā. Jau mazajā epizodē varēja izprast, cik atšķirīgs ir bijis filmētais laikmets.

Ludzas novada BJC direktore Eleonora Obrumāne, kura ir piedalījusies vairāku filmu uzņemšanā, novērtēja, ka mūsu skolēni atbildīgi veica savus pienākumus un viss darbs dienas garumā bija labi organizēts un izvērtās veiksmīgs. Filmēšana notiks arī vasarā.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

ITN

Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve

Zila m 02.03.2018.
20.februārī Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Zilā".

G.Priedes "Zilā" ir luga par savas identitātes aptveršanu konkrētā mērogā, par to, kas ir mūsu pagātne. Lai saprastu to, kas veido mani un cilvēkus man apkārt, kāpēc es te dzīvoju un kas ir tās lietas, kuras padara Latviju svarīgu katram no mums. Luga ir par to, kas mēs paši esam.

 Skolēniem - projekta dalībniekiem tika dota iespēja savas teorētiskās latviešu literatūras zināšanas pilnīgot, piedaloties praktiskajā procesā. Teātra izrādes apmeklējums radīja interesi par teātra mākslu, kā arī par literatūru un kultūru. Teātra māksla attīsta skolēnu radošo domāšanu. Šādas mācību ekskursijas veido jauniešus par gudriem teātra izrāžu apmeklētājiem. Īpašu noskaņu radīja apstāklis, ka izrāde norisinājās Nacionālā teātra Jaunajā zālē. Tas radīja skatītājiem vēl lielāku klātbūtnes efektu. Izrāde raisīja skolēnos pārdomas par lugas sižetu, dzīvi un teātri. Pēc pasākuma skolēni daudz diskutēja. Mūsu skolēni atzina, ka teātra izrādes būtu jāapmeklē biežāk, jo tas skolēniem paplašina viņu redzesloku.

Ir ļoti vērtīgi, ka šī projekta ietvaros skolēniem, kas dzīvo tālu no galvaspilsētas, ir dota lieliska iespēja apmeklēt teātra izrādi Rīgā,baudīt īpašo teātra atmosfēru. No projekta līdzekļiem tika apmaksāti gan ceļa izdevumi, gan teātra biļetes, kas mūsdienu ekonomiskajā situācijā ir ļoti būtiski. Man ir prieks un gandarījums par piedalīšanos projektā un gūto pieredzi.

Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Ķīmiķo!

Kimiko 2018 02.03.2018. 
Februārī, turpinoties tradīcijai, mūsu skolā norisinājās ķīmijas pasākums 8.–9. klasēm "Ķīmiķo!".

27.febuārī savas zināšanas ķīmijā parādīja 8.klases. Savukārt, 28.februārī 9 klases. Pasākumus vadīja 10.a klases skolēni Lāsma un Georgijs. Žūrijas komisijas sastāvā bija 11.klases skolēni – Agrita Bricika, Uģis Ūzulnieks un Ērika Kuzmina. Konkursa sākumā Alīna un Daniela parādīja četrus aizraujošus eksperimentus. Vienā no eksperimenta norisēm varēja piedalīties arī klātesošie skolēni. Klašu komandām bija jāatrisina krustvārdu mīkla. Tad darbs noritēja trijās stacijās: 1.stacija – iekārtu salikšana pēc noteikta zīmējuma. 2.stacija – ogļskābās gāzes iegūšana. 3.stacijā – eksperimenta veikšana pēc apraksta. Skolēniem bija iespēja uzzināt un praktiski izmēģināt, kā ar mājās pieejamajām vielām var izveidot "Lavas lampu". Kad tika pabeigts darbs pie stacijām, noslēgumā, visiem komandas dalībniekiem bija jāatbild uz 10 jautājumiem ķīmiskajā viktorīnā.

Konkursa "Ķīmiķo!" rezultāti 8. klašu grupā:

 • 1.vieta – 8.b klases komandai,
 • 2.vieta – 8.c klases komandai,
 • 3.vieta – 8.a klases komandai.

9. klašu grupā:

 • 1.vieta – 9.a klases komandai,
 • 2.vieta – 9.b klases komandai,
 • 3.vieta – 9.c klases komandai.

Apsveicam!

Jūlija Belkovska, ķīmijas skolotāja

Pirmklasnieki svin 100 dienas skolā

100 dienas 02.03.2018.
16.februārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika 1.klašu pasākums "100 dienu mirkļi skolā". Pasākumā piedalījās 1.ab klašu skolēni, vecāki  100 dienas ir posms, kad skolēni pierod pie skolas kārtības, ikdienas ritma, skolas vides, jauniem draugiem, kad mācās sadarboties, draudzēties un mācīties.

Pasākumu sagatavoja un vadīja SD meitenes Ieva un Katrīna no 8.b klases.  Klātesošie varēja noskatīties abu pirmo klašu kopīgi sagatavotos priekšnesumus-dziesmas un dejas.

Pirmklasniekus viņu svētkos apsveikt un pārbaudīt zināšanas bija ieradušies Zinītis un Nezinītis. 
Liels paldies 6.c klases meitenēm Elizabetei un Kamilai, kuras šo pasākumu palīdzēja sagatavot un novadīt.

Ļuba Šantare, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

Ēnu diena 2018

ED 201826.02.2018.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ludzas pilsētas ģimnāzija Ēnu dienās piedalījās 59 skolēni. Tika ēnotas; robežsarga profesija, Blogere – sociālo mēdiju speciālists, finanšu departamenta direktors, Valsts sekretārs, SIA "Paulig caffe" valdes loceklis, ortodonts. Vēl tika iepazītas daudzas citas profesijas, bet friziera profesija bija viena no populārākām ēnotajām profesijām. 5.c klase bija paši aktīvākie ēnotāji.

No projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" finansējuma, skolēniem tika atmaksāti sabiedriskā transporta ceļa izdevumi 10 euro robežās.

Rita Buceniece, karjeras konsultante

 

Mācību ekskursija

20180213 103653 m 14.02.2018.
13.februārī projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros notika mācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs". Ekskursijā piedalījās 8.–9. klašu skolēni, kuriem ir labas un teicamas sekmes dabaszinību priekšmetos un kuri aktīvi piedalījās dažādās olimpiādēs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā skolēniem bija iespēja iepazīties ar ķīmijas laboratoriju, labāk izprast ķīmijas lomu un nozīmīgumu mūsdienās. Katrs skolēns ņēma dalību dažādos ķīmijas eksperimentos, lai labāk izprastu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības gan laboratorijas ietvaros, gan dabā un ikdienā. Fizikas laboratorijā skolēni atsvaidzināja savas zināšanas par tēmu "Gaisma", iepazinās ar dažādiem mērinstrumentiem, piemēram, polarimetru. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 1.stāvā ir izvietots stends, kurā iespējams apskatīties dažādus ar lāzeru palīdzību izveidotus priekšmetus un gravējumus, pasniedzējs smalki izstāstīja lāzeru darbību un studiju iespējas. Tāpat ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar RTA telpām – auditoriju, mehatronikas laboratoriju un metālapstrādes laboratoriju.

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" skolēniem tika piedāvāta iespēja aplūkot centra telpas, uzkāpt uz jumta terasi un uzzināt, kādas radošās nodarbības piedāvā centrs.

Kopumā skolēniem ļoti patika šī ekskursija un tika iegūtas jaunas zināšanas.

Pēc mācību ekskursijas Deina izteica savu viedokli: "Es esmu ieinteresēta apgūt ķīmiju un saprast fiziku. Sapratu, ka ķīmijai un fizikai ir liela nozīme mūsu dzīvē. Ķīmijas un fizikas eksperimenti ir ļoti interesanti un no tiem var daudz ko uzzināt".

Edgara domas pēc ekskursijas: "Man ļoti patika tas, ka mums atļāva apstaigāties, apskatīties un eksperimentēt. RTA izskatījās kā ļoti laba izglītības iestāde, un Zeimuļs ir ļoti laba vieta priekš bērniem un pusaudžiem".

Anastasija Jermaļonoka, fizikas skolotāja

 

Meteņi 21. gadsimta stilā Ludzas ģimnāzijā

Meteni 2018 16.02.2018.
13. februārī atzīmējām Meteņus – Ziemas atvadu svētkus. Pie mums, Latgalē, šo dienu sauca par Aizgavēņiem. No seno latviešu tradīcijām gadu gaitā pārmantotās un dzīvākās  ir divas: pankūku ēšana (paēst vajadzēja kārtīgi, jo nākamajā dienā sākās gavēnis) un vizināšanās no kalna ar ragaviņām.

Rituālu simboliskā nozīme ir piemirsta, bet to forma saglabājas, sagādājot bērniem prieka brīžus. Ludzas pilsētas ģimnāzijā jau pirms vairākiem gadiem iedibināta tradīcija vizināšanos padarīt mūsdienīgu. Ragaviņu vietā – sniega motocikli. Bērnus allaž piekrīt izvizināt Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes robežsargi. Pērngad Meteņos sniega nebija, tāpēc vizināšanās nenotika, bet šogad tradīcija atjaunota.

Katrs 1.–6. klašu skolēns varēja izbraukt vienu apli un vēlāk visi kopā skatīties, ko prot robežsargu suņi, cik paklausīgi tie izpilda kinologu pavēles. Šo notikumu bērni uzņēma ar sajūsmu. Paldies VRS Ludzas pārvaldes robežsargiem un kinologiem par sagādāto prieku!

Dažas klases svinēja Meteņus Ludzas muzejā, kur muzeja darbinieki sagatavojuši izzinošu programmu. Pusdienās skolas ēdnīcā pavārītes visiem bija sacepušas garšīgas pankūkas. Gaidīsim pavasari!

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Sniega diena 2018 Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Snd 2018 05.02.2018.
Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Šī gada Pasaules Sniega diena notika  21.janvārī, Ludzas pilsētas ģimnāzijā (sakarā ar to, ka tā bija brīvdiena, notika 22.janvārī). Tā ir daļa no FIS programmas "Vediet bērnus uz sniega", kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē. Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu. Pasaules Sniega dienas starptautiskais moto: "Explore, Enjoy, Experience". Skolā Sniega dienā piedalījās bērni, kuru sporta stunda notika 22.janvārī. Sniega dienu vadīja sporta skolotāji.

Solvita Narnicka, sporta skolotāja

 

Robotikas čempionātā - arī mūsu skolēni

05.012.20118.
27.janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Preiļu robotikas čempionāts 2018. Sacensībām dažādās disciplīnās bija pieteikti vairāk nekā 300 roboti, piedalījās – 297. Bija pārstāvēti 45 iestādes: robotikas klubi, pulciņi, skolas no visas Latvijas.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas godu aizstāvēja divi dalībnieki: 6.klases skolēni Teodors Romanovskis un Markuss Līpacis. Viņi sacensībām Lego Sumo disciplīnā bija sagatavojuši divus robotus. Zēni pieteicās startam arī VEX robotu sacensībās. Tajās pēc noteikumiem var piedalīties bez sava robota un arī bez iepriekšējas sagatavošanās. Roboti jāvada ar tālvadības pulti. Tieši šajā disciplīnā zēniem (viņi bija viena komanda) veicās vislabāk – 4.rezultāts.

Teodors sacensību pieredzi ir ieguvis jau pērn.  Markuss robotikas čempionātā piedalījās pirmoreiz un ekspresjautājumu spēlē ieguva 2 balvas (lietussargu un bezvadu austiņas). Zēni ir apņēmības pilni pilnveidot savu meistarību. Interese par robotiku Latvijā aizvien pieaug, līdz ar to arī konkurence ir sīvāka, bet jāapzinās, ka šai nozarei mūsu laikmetā ir nākotne. Teodora un Markusa skolotāja ir Ināra Petrovska.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Mana dzimta un tās likteņi – Latvijas vēsture

IMG 5751 m 18.01.2018.
2018.gada 17. janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika vērienīgs pasākums - 6.-7.klašu projekta "Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi" noslēgums- pētniecisko darbu konference. Tajā savus darbus prezentēja 15 skolēni – trīs saturīgāko darbu autori no katras klases. Konferences laiks bija ierobežots, tāpēc iespēja tajā uzstāties  bija nelielam skolēnu skaitam, bet klasē  pētījumus prezentēja katrs no 85 projekta dalībniekiem.

Stāsti par savu vecvecāku un citu senču likteņiem, leģendas par ģimenes relikvijām, dzimtas fotogrāfijas, dzimtas koku pētījumi astoņu - desmit un pat vairāk paaudzēs – katra uzstāšanās tika uzklausīta ar interesi. Vislielākais gandarījums, ka darbā iesaistījās ne tikai skolēni un pedagogi, bet arī vecāki, vecvecāki, radinieki. Daudzās ģimenēs dzimtas vēsture bija pētīta jau agrāk, bet bija arī tādas ģimenes, kurās tieši šis projekts bija sākums interesantam un vērtīgam darbam.

Projekts tika uzsākts 2017.gada maijā, to, savstarpēji sadarbojoties, organizēja  Ludzas pilsētas ģimnāzijas latviešu valodas  skolotājas L.Arcihoviča, V.Žulina, L.Budreviča, sociālo zinību skolotājas I.Žeikare, Ž.Dukaļska un informātikas skolotājas I.Petrovska un I.Kalverša  sadarbībā ar jauniešu biedrību "LOGOS".

Vasarā skolēni veidoja savas dzimtas koku, vāca informāciju par savas dzimtas personībām, intervēja radiniekus, pierakstīja atmiņas. Rudenī savāktos materiālus noformēja, rakstīja radošos darbus, veidoja prezentācijas. Kopdarba rezultāts ir ieguvums katrai ģimenei: bērni daudz ko atklāja par savu vecāku bērnību, uzzināja par vecmāmiņu un vectēvu dzīvi, noskaidroja, kā vēstures notikumi ir ietekmējuši senču likteņus, ko viņi ir mantojuši no savu vecāku raksturiem, tradīcijām. Vēsture atdzīvojās. Latvijas simtgadi sagaidot, katrs no pētījuma dalībniekiem tagad ir sapratis, ka valsts nav tikai abstrakts jēdziens, ka notikumi Latvijas politikā, ekonomikā, kultūrā atspoguļojas viņiem tuvu cilvēku likteņos.

Konferences gaitu vēroja un uzstāšanās vērtēja ekspertu komisija: Dzidra Dukšta - LPĢ direktore, Valentīna Abricka – LPĢ direktores vietniece izglītības jomā, Eleonora Obrumāne – Ludzas novada BJC direktore, Ligita Jurkāne – Ludzas pilsētas  bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Aina Loseviča un Rita Kučāne - Ludzas Novadpētniecības muzeja speciālistes, Irēna Lipska – Dzimtsarakstu  nodaļas vadītājas vietniece.

Pat speciālistes ieinteresēja vairāki fakti no prezentācijām, tika uzdoti jautājumi, bija iespēja konsultēties par darba turpināšanu. 

Visi konferences dalībnieki saņēma žūrijas atzinību un  balvas. Tika noteikti uzvarētāji:

 • 1.vieta – Elīna Točelovska (7.b)
 • 2.vieta – Elizabete Valeniece (6.c), Ksenija Meļņikova (7.a)
 • 3.vieta – Teodors Romanovskis (6.a), Amanda Leščinska (6.c), Amanda Pavlovska (7.b)
 • Atzinība – Alise Alitkina (6.b), Guntars Jermoļenko (7.b),  Amanda Konovalova (7.b), Arnis Malakovs (6.c),  Lauris Mizišs (7.a),  Laura Mortuzāne (6.a), Edgars Oščenkovs (6.b), Adriana Veškurova (6.a), Intars Zabunovs (6.a)

Paldies visiem, kas atbalstīja bērnus pētījuma tapšanā.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
Biznesa spēle Ludzas pilsētas ģimnāzijā

IMG 5599 m  11.01.2018.
2018. gada 9. janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolēni, projekta "Esi līderis!" dalībnieki, iejutās biznesmeņu lomā, izspēlējot galda spēli "Cashflow". Spēle ilga apmēram 3 stundas. Skolēni labi pavadīja laiku, mācījās biznesa un lēmumu pieņemšanas stratēģijas, saprata svešvalodas apguves nepieciešamību.

Diāna Ameļko, Anastasija Višņakova, 11.b