Ludzas pilsētas ģimnāzija

8.c klases skolēni apmeklē Atvērto durvju dienu pasākumus

8c ekskursija 10.10.2017.
29. septembrī 8.c klases skolēni Ludzas pārvaldes Atvērto durvju dienas ietvaros apmeklēja Valsts Austrumu robežu - Zilupes I Kategorijas dzelzceļa robežkontroles punktu un Opoļu robežapsardzības nodaļu.

Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punktā apskatījām dienesta telpas, aprīkojumu un uzklausījām stāstījumu par robežpārbaudes organizāciju. Turpinājumā devāmies uz Opoļu robežapsardzības nodaļu, kur iepazinām dienesta tehniku, sakaru līdzekļus, speciālos līdzekļus. Īpašu interesi skolēni izrādīja par robežsargu aprīkojumu un suņu paraugdemonstrējumiem - robežpārkāpēja meklējumiem un narkotisko vielu meklējumiem. Skolēni uzzināja arī par iespējām mācīties, lai apgūtu robežsarga profesiju.

Trīs skolēni no 8.c klases - Deina Misāne, Niks Vanagelis un Armands Oščenkovs devās uz Rēzekni, lai piedalītos RTA "Zinātnieku nakts 2017" piedāvātos pasākumos, bet  Germans Lapšovs  individuāli apmeklēja RSU "Zinātnieku nakti 2017".

 Kā atzina skolēni - Atvērto durvju dienu pasākumi ir gan interesanti, gan izzinoši.

                                                                                                                      Ineta Abricka, 8.c klases audzinātāja

 

Skolotāju diena Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Skd 2017 06.10.2017.
Šajā gadā atteicāmies no jau iedibinātajām Skolotāju dienas svinēšanas tradīcijām, jo remonta laikā darba apstākļi skolā ir citādi nekā parasti. Tieši tāpēc, ka klases izvietotas arī 2.vidusskolas un Sporta skolas telpās, skolēni nevadīja mācību stundas; nenotika arī ierastais koncerts, jo sākumskolas zāle ir aizņemta. Tomēr Skolēnu dome bija padomājusi par patīkamiem pārsteigumiem mūsu pedagogiem.

Svētku noskaņu skolas vestibilā piektdienas rītā radīja mūzika, 11.klases skolnieks Edvīns Mekšs sagaidīja katru skolotāju. Ilze Upeniece piedāvāja atbildēt uz kādu asprātīgu jautājumu. Tūlīt sekoja arī pirmais pārsteigums: oriģināli iesaiņotās konfektes.  Pirmās stundas laikā pēkšņi atvērās  klases durvis un vecāko klašu skolēni skolotājiem piedāvāja krūzi smaržīgas kafijas, tējas, sulas vai piena un pašceptu keksiņu. Tas tiešām bija negaidīti. Vēlāk izrādījās, ka krūze paliek dāvanā.

Skolēnu dome bija padomājusi par aktīvas atpūtas iespējām starpbrīžos. Bija atvērtas piecas radošo aktivitāšu stacijas: fotosalons "Iemūžini šo dienu", mūzikas nodarbība "Ievingrini balsi", deju starpbrīdis, precizitātes un veiklības pārbaude "Trāpīgākais skolotājs", radošo spēju pārbaude, sacerot pasaku par priekšmetu.

Tie bija patīkami izklaides mirkļi kopā ar kolēģiem no savas Metodiskās komisijas.

Svētdien Skolēnu domes priekšsēdētāja Ērika Kuzmina un  viņas  vietniece Ilze Upeniece apciemoja pensionētās skolotājas, sagādājot patīkamu pārsteigumu arī viņām. Pensionāru paldies nāca no sirds. Šis pasākums bija pirmais pārbaudījums jaunievēlētajai Skolēnu domei. Kā atzina direktores vietniece audzināšanas jomā Rita Bogomola, domes vadība pierādīja, ka var paveikt iecerēto  atbildīgi un patstāvīgi. Savukārt meitenēm bija daudz atklājumu, apsveicot pensionētās skolotājas. Patīkams bija dāvinātāja prieks.

Jautāju skolotājiem, kas viņiem šai dienā sagādāja pozitīvas emocijas.

Skolotāja Ingūna: - Vispatīkamākais bija brīdis, kad rīta mundrumam pasniedza kafiju.

Skolotājs Viktors: - Man tā bija jauka brīvdiena, ko pavadīju kopā ar mazbērniem. Negaidīts pārsteigums skolā bija nākamajā darba dienā saņemtais vēlējums  un  dāvana – krūze.

Skolotāja Līga Batņa: - Man svētku noskaņa bija visu dienu. Patīkami, ka starpbrīžos skanēja mūzika. Visas skolēnu izdomātās aktivitātes bija jaukas.

Skolotāja Dagmāra: - Jaukākie brīži bija sagaidīšana un kafija.

Skolotāja Ilga: - Paldies par sirsnīgo Skolotāju dienu: par mūzikas terapiju no rīta…

Paldies Skolēnu domei par pārsteigumiem! Lai radošs darbs arī turpmāk! Skolotāji jūsu izdomu novērtēja. Tas sagādāja patiesu prieku!

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Tēvu dienai veltīts sporta pasākums

Td 2017 19.09.2017.
13.septembrī Ludzas pilsētas ģimnāzijas sākumskolas audzēkņi piedalījās Tēvu dienai veltītajā sporta pasākumā. 1,2,3. klašu audzēkņi kopā ar saviem tēviem piedalījās atraktīvajās stafetēs. Stafetēs skolēni izpildīja dažādus uzdevumus, ko ikdienā dara viņu tēvi, piemēram, makšķerē zivis, iepērkas veikalā un dažādi citi. Visi dalībnieki jautri pavadīja laiku. Pirmo un otro klašu konkurencē stiprāka bija 2.b klase. Trešajās klasēs punktu skaits bija līdzīgs. Liels paldies vecākiem par atbalstu. Pasākumu organizēja un vadīja sporta skolotājas Iluta Kaupuža un Solvita Narnicka.

Solvita Narnicka, sporta skolotāja

 

Ekskursija – skolas balva par čaklu dalību konkursā

Eks sept18.09.2017.
Pagājušajā mācību gadā vairāki mūsu skolas klašu kolektīvi piedalījās novada pašvaldības rīkotajā atkritumu šķirošanas akcijā: savāca ļoti lielu daudzumu stikla un plastmasas pudeles, padarot tīrāku apkārtējo vidi.

Konkursa nolikums paredz, ka uzvarētājklase saņem balvā apmaksātu ekskursiju, bet pārējie dalībnieki balvu izlozē. Mūsu skolā konkursa uzvarētāji bija 6.a klase. Viņi ar prieku izmantoja nopelnīto ekskursiju, bet 6.b klases skolēniem, otrās vietas ieguvējiem, kuri bija savākuši gandrīz tikpat pudeļu, izlozē nepaveicās. LPĢ administrācija izlēma atbalstīt arī 2.vietas ieguvējus, jo viņi bija strādājuši ļoti centīgi, un no skolas budžeta līdzekļiem piešķirt līdzekļus ceļa izdevumiem mācību ekskursijai. Tā nu skolēni, kuri tagad mācās jau 7.klasē, mācību gada sākumā baudīja sava darba augļus un devās braucienā uz Cēsīm.

Klases audzinātāja Līga Batņa pastāstīja, ka brauciens izdevās. Maršrutā bija iekļauts Zinātnes centra apmeklējums, ekskursija pa Āraišu ezerpili, Cēsu viduslaiku pili.

 "Zino centrā" mums patika eksperiments, ko paši veicām, bet ar viduslaiku pili iepazīstināja gids, kurš iejutās mūka lomā. Pilī ceļu izgaismojām ar kabatas lukturīšiem. Bija interesanti, jo te biju pirmo reizi, - stāsta septītklasniece Nensija. 

Šo maršrutu var ieteikt arī citiem skolēniem – tas ir gan izzinoši, gan interesanti.

Cerams, ka arī šajā mācību gadā novadā skolēniem tiks rīkots konkurss atkritumu šķirošanā. Interese par to ir.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Dzejas dienās Ludzā aktīvi iesaistās mūsu skolēni

Dz dienas 201715.09.2017.
Šogad Dzejas dienās skolā atsevišķu pasākumu nerīkojām (remontdarbu laikā tam nav piemēroti apstākļi), bet iesaistījāmies Ludzas Galvenās bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs.

LPĢ skolēni Artūrs un Arvīds Šromi (12.c) un Ilze Upeniece (10.b) ir piedalījušies īsfilmas „Ludza dzejā” tapšanā un tādējādi ierakstījuši savu vārdu pilsētas literārajā vēsturē. Filmas autoru vidū savukārt ir Raivis Isakovičs (12.c). Uz īsfilmas pirmizrādi Ludzas TN atnāca daudzi mūsu skolēni un pedagogi. Vēlāk īsfilmu literatūras stundā noskatījās desmitklasnieki.

Visvairāk apmeklētāju, arī mūsu skolēnu un pedagogu, bija vakara pasākumā „Dzeja iebrauc Ludzā”, kas notika Ludzas dzelzceļa stacijā. Arnis Slobožaņins dziedāja savas dziesmas un arī tautasdziesmas. Īpaši romantisku sendienu noskaņu radīja Isnaudas amatierteātra un BJC tērpu un aksesuāra pulciņa dalībnieki, kuri, ģērbušies aizgājušo gadu modes tērpos, arī lasīja dzeju. Tas bija līdz šim Ludzā nebijis dzejas un mūzikas sarīkojums.

Sestdienas Dzejas tirgus apmeklētāju skaita ziņā, protams, neizkonkurēja blakus ielā notiekošo gadatirgu, bet savs atbalstītāju pulciņš bija arī te. Isnaudas teātra bērni un pieaugušie bija iestudējuši dzejas kompozīciju, bet pie brīvā mikrofona uz mazās brīvdabas skatuves varēja uzstāties katrs, kurš vēlējās, lasot gan savu, gan citu autoru dzeju. Dzejoļus lasīja Amanda Leščinska (6.c), Laura Mortuzāne (6.a) un Ksenija Šitikova (7.a), skolotāja Līga Arcihoviča.  Pasākumu vadīja skolotāja Vanda Žulina.

Vēlāk bērniem bija iespēja strādāt radošajās darbnīcās un nofotografēties ar grāmatu varoņiem. Paldies Ludzas Galvenās bibliotēkas darbiniecēm par interesantajām idejām un iespēju piedalīties neparastajās Dzejas dienās.

Savukārt Bērnu bibliotēkā Ilga Kaupuža piedāvāja iesaistīties interaktīvajā nodarbībā par dzeju, grāmatām, E.Veidenbaumu, kura 150 gadu jubilejai šā gada svētki bija veltīti. Visas 6. un 7. klases ar interesi piedalījās šai nodarbībā.

Ceram uz turpmāku auglīgu sadarbību!

Protams, katrā klasē literatūras stundās septembra sākumā ir arī dzejas stundas.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja