Ludzas pilsētas ģimnāzija

 Latvijai 100

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pasākumu plāns

CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI
2016

Septembris

 • Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi (3.-5.klasēm)
 • Jaunākās latviešu dzejas stunda bibliotēkā (10.klasēm)
 • 100 labi vārdi Latvijai, turpinās līdz 2018.gada novembrim (1.-12.klasēm)

Oktobris

 • Klašu sadziedāšanās pasākums "Dziesma manai skolai" (1.-6.klasēm)

Novembris

 • Lāčplēša dienas Lāpu gājiens 11.novembrī (1.-12.klasēm)
 • Valsts svētkiem veltīts pasākums "Tēvzemes novadi dziesmu vārdos vīti" (1.-12.klasēm)
 • Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas 98.gadadienai (1.-12.klasēm)
 • Zīmējumu konkurss "Svētku torte manai Latvijai" (1.-7.klasēm)
 • Zēnu turnīrs "Augsim Latvijai!" (7.-10.klasēm)

2017

Janvāris

 • Tikšanās ar zemessardzes pārstāvjiem "Patriotisma nodarbība" (1.-6.klasēm)
 • Diskusija ar zemessardzes pārstāvjiem "Par atbildību un patriotismu..." (9.klasēm)

Februāris

 • Janīnas Tabūnes dzejas stunda skolēnu vecākiem (1.klasēm)

Marts

 • Viktorīna e-vidē "Ludza, Ludzas rajons, Ludzas novads" (par notikumiem no 20.gadsimta 80.gadu 2.puses līdz mūsdienām) (7.-8.klasēm)

Aprīlis

 • Tautas deju kolektīvam "Žiks" – 25 "Žika Lielā diena" (1.-12.klasēm)
 • Latgales Simtgades kongress (klases stundas, video materiāli, u.c.) (7.-12.klasēm)

Maijs

 • Pārgājiens "Mana daļa Latgales" (1.-11.klasēm)
 • Iepazīsti Tēvzemi ceļojot kopā ar ģimeni, draugiem, radiem, klasesbiedriem, turpinās līdz 2017.gada septembrim (1.-12.klasēm)
 • 100 grāmatas latviešu valodā, turpinās līdz 2018.gada oktobrim (1.-12.klasēm)

Novembris

 • Tēvzemes nedēļa (lāpu gājiens, patriotisma stundas) (1.-12.klasēm)
 • Lāčplēša dienas Lāpu gājiens 11.novembrī (1.-12.klasēm)
 • Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas 99.gadadienai (1.-12.klasēm)
 • Glītrakstu konkurss "Tev, mana Latvija!" (1.-4.klasēm)

2018

Janvāris

 • Pasākumi klasēs "Skolēnu vecāki Latvijai", turpinās līdz 2018.gada aprīlim (1.-12.klasēm)
 • Pasākumi klasēs "Skolēnu vecvecāki Latvijai", turpinās līdz 2018.gada maijam (1.-12.klasēm)
 • Atmiņu albūms "Pa simtgades takām" (spilgtāko notikumu apkopojums par katru desmitgadi) (7.-9.klasēm)

Marts

 • 100 labie darbi Latvijai (sakopšanas talkas, palīdzība vientuļajiem u.c.), turpinās līdz 2018.gada maijam (1.-12.klasēm)

Aprīlis

 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas vēlējumi Latvijai stenda izveide (1.-12.klasēm)
 • Zīmējumu konkurss "Valsts - tie esam mēs" (4.-9.klasēm)
 • Dzejas rindas Latvijai (7.-12.klasēm)
 • Klases stundas "Ja Latvija ir mūsu Tēvu zeme, tad Latgale ir mūsu māte" K.Lubāne (1.-12.klasēm)
 • Sagaidīsim Latvijas simtgadi, stiprinot tautas tradīcijas - Lieldienas (1.-4.klasēm)

Maijs

 • Kopīgs pārgājiens "100 km Latvijai" (1.-12.klasēm)

Septembris

 • Sporta stafetes "Latvijai - 100" (1.-12.klasēm)
 • Pasākumi klasē "Es Latvijai", turpinās līdz 2018.gada oktobrim (1.-12.klasēm)

Oktobris

 • Ziedu paklājs Latvijai (1.-12.klasēm)

Novembris

 • Valsts simtgades svētku mēnesis - dažādi sarīkojumi klasēs (1.-12.klasēm)
 • Erudīcijas konkurss "Latvijai - 100" (7.-10.klasēm)
 • Pasākums veltīts Valsts simtgadei (1.-12.klasēm)