Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

Amats:
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Adrese:
Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701
Kanceleja/direktors: +371 65707035
Direktora vietnieki (1.k.): +371 65707036
Direktora vietnieki (2.k.): +371 65724017
Dežurants 1.korpusā: +371 65707038
Mobilais tālrunis:
e-pasta adrese: lpg@ludza.lv
Papildus informācija:

Skolas rekvizīti:

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads

Reģ.Nr.: 90000017453

Konts: LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka, PARXLV22