Ludzas pilsētas ģimnāzija

10. pētniecisko darbu konference Ludzas pilsētas ģimnāzijā

25.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika tradīcionālā pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference. Klātesošie uzzināja, kā pārtikas piedevas ietekmē maizes pelēšanu, kādi ir stājas traucējumi,  ka visapkārt mums vērojami fraktāļi, ... (lasīt vairāk)

 

Voludzani 2018 Artūram Šromam I vieta konkursā "Vuolyudzāni"!

21.aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika jau 18.skatuves runas konkurss "Vuolyudzāni". Tas ir konkurss, kurā tiek lasīta dzeja un proza latgaliski. Ar katru gadu konkursa ģeogrāfija paplašinās. Šogad piedalījās 63 dalībnieki no 23 skolām. Vienam no diviem lasītajiem darbiem bija jābūt no Madsolas Jōņa, Ontona Slišāna daiļradis.

Vidusskolu grupā jau otru gadu konkursā piedalījās 12.cklases skolnieks Artūrs Šroms. Pagājušajā gadā viņš ieguva I vietu, un šogad savu sasniegumu atkārtoja. Konkurence bija spēcīga, tāpēc jo lielāks prieks par panākumu. Apsveicam Arturu! Konkursam Arturam palīdzēja sagatavoties skolotāja Vanda Žulina.

 

Glitraksti 2018 Panākumi glītrakstīšanas konkursā

Krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija 7.aprīlī rīkoja glītrakstīšanas konkursu 5.-6. klašu skolēniem, kuri pirmo gadu mācās krievu valodu kā svešvalodu. Konkurss notika Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Katra skola konkursam varēja pieteikt divus dalībniekus.

Konkursā Daugavpilī  Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja Amanda Leščinska (6.c) un Edgars Oščenkovs (6.b). Amanda ieguva II, bet Edgars – III vietu. Apsveicam! Amandas skolotāja ir Dzidra Razumejeva, bet Edgaru māca Žanna Dukaļska. Konkursā vajadzēja no teksta alfabēta kārtībā izrakstīt vārdus un teksta fragmentu norakstīt. Mūsdienās glītrakstīšana netiek īpaši akcentēta, tāpēc konkurss pievērš uzmanību rokrakstu izkopšanai un darba kultūrai.

  

Erasmus 1 Erasmus + projekta "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" dalībnieku-ciemiņu atsauksmes:

Gribu pateikties Ilonai par lielajām pūlēm, ko pielika Latvijas komanda, organizējot projekta tikšanos. Tā bija neaizmirstama pieredze,... Lasīt vairāk...

 

Nedēļa kopā ar spāņiem, igauņiem un itāļiem

IMG 6057 18.04.2018.
Aprīļa otrā nedēļa Ludzas pilsētas ģimnāzijā bija neparasta: skola uzņēma starptautiskā projekta Erasmus dalībskolu delegācijas. Ludzā ieradās 3 delegācijas: no Igaunijas, Spānijas un Itālijas - kopā 27 projekta dalībnieki. Katras komandas sastāvā bija 6 skolēni un 3 pedagogi. 18 ludzāniešu ģimenēm nedēļa bija īpaši interesanta, jo kopā ar saviem bērniem nu bija jāparūpējas par ārzemju ciemiņiem.  Tā bija laba iespēja pārbaudīt praksē un papildināt savas angļu valodas zināšanas, iepazīt citu tautu tradīcijas un paradumus. Mājās gan bērni ieradās tikai vakarā, jo projekta programma bija saplānota tā, lai varētu uzzināt pēc iespējas vairāk par mūsu pilsētu, skolu, izzinātu seno amatu prasmes. Angļu valodas skolotāji un arī vecāko klašu skolēni  bija tulki, lielākā daļa skolas pedagogu palīdzēja ieplānoto pasākumu īstenošanā.  Lasīt vairāk...

No 9. līdz 13.aprīlim Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika Erasmus + projekta "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" aktivitātes. Viena no tām - dalībvalstu izstrādāto projekto logo izvērtēšana un balsošana par projekta logo. Lepojamies - par projekta logo izvēlēts Ludzas pilsētas ģimnāzijas 11.a klases skolnieču Valērijas Abakšinas un Aijas Boroduļinas izstrādātais logo!

Erasmus logo small

  

Apsveicam valsts olimpiādes laureāti Agnesi Mašņikovu!

latvv 2018 10.04.2018.
Paziņoti Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes rezultāti 8.-9. klašu grupā. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 9.c klases skolniece Agnese Mašņikova ir saņēmusi Atzinību.

Agnese jau otru gadu bija uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē un atkārtoti pierādīja, ka latviešu valodā un literatūrā ir viena no erudītākajām skolniecēm valstī (arī pērn Agnese saņēma Atzinības rakstu). 

Šogad olimpiādē piedalījās 87 skolēni no visas Latvijas – novadu olimpiāžu uzvarētāji. Laureātu godā – vien 28 izcilākie. Tikai nieka 1,5 punkti šķīra Agnesi no bronzas medaļas.

Latviešu valodas skolotāja Dagmāra Boicova atzīst, ka rezultāts ir likumsakarīgs. Agnese mācās sistemātiski, ar izpratni, iedziļinoties. Viņa interesējas par daudzām dzīves jomām: labi lasa dzeju, ir muzikāla. Meitene mācās Mūzikas skolā, dzied popgrupā. Viņas dienas ir aizņemtas no rīta līdz vakaram, bet Agnese spēj visam atrast laiku.

 Tas, ka pērn iegūto rezultātu latviešu valodas olimpiādē izdevās atkārtot arī šogad, iepriecina jo īpaši. Apsveicam Agnesi un viņas skolotāju Dagmāru!

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas Dzidras Razumejevas stunda – labākā

krval 2018 10.04.2018.
Latvijas Krievu valodas un literatūras (dzimtās un svešvalodas) skolotāju asociācija rīkoja konkursu "Integrētā stunda krievu valodā". Konkurss notika neklātienē. Pedagogi iesūtīja detalizēti izstrādātu stundas konspektu.

Skolotāja Razumejeva izstrādāja stundu par Meteņu svinēšanu, iesaistot tās norisē ģeogrāfijas, citu valodu, vizuālās mākslas un mūzikas stundās iegūtās zināšanas.

Liels prieks, ka mūsu skolotājas stunda atzīta par labāko un ir ieguvusi pirmo vietu konkursā. Apsveicam!

 

Šonedēļ, 09.-13.04.2018., skolā tiek īstenots Erasmus+ projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"

Projekta dalībvalstis: Itālija, Igaunija, Spānija, Latvija

er logo