Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

Valsts PD grafiks

Logo biblioteka 

Skolas bibliotēkas kopējais grāmatu fonds sastāda apmēram 60 000 grāmatu, audio ierakstu, videoierakstu u.c. materiālu. Lasītāju skaits pārsniedz 600. Skolas bibliotēkā ir pieejami 2 datori lietotāju vajadzībām un 2 datori skolas bibliotekāru darbam.

2001.gadā tika uzsākta bibliotēkas fonda automatizācija – grāmatu elektroniskā kataloga veidošana, kas nodrošina lasītāju automatizētu apkalpošanu. Skolas bibliotēka strādā ar LIIS apakšprogrammu "Bibliotēka" un bibliotēku programmu "Alise".

Skolas bibliotēkā tiek rīkotas tematiskās, kā arī jaunāko grāmatu izstādes, dažādi izglītojoši pasākumi, kopš 1999. gada 23. aprīļa - pasaules grāmatu dienas. Ik gadu bibliotēkā tiek rīkota akcija "Grāmata – dāvana skolai".

Bibliotekāre: Eita Romanovska

Skolas bibliotēkas "Pūces māja" logo autore: Sarmīte Zeļča

2017./2018. mācību gadā skolas bibliotēkā var lasīt:

  • Ilustrētā Zinātne
  • Ilustrētā Vēsture
  • Ilustrētā Junioriem
  • A 12
  • Sports
  • Ludzas Zeme

Elektroniski:

  • Skolas Vārds
  • Izglītība un Kultūra